Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Till och med 15 000 företag står inför ägarbyte: Nya ägarbytestjänsten stöder kontinuiteten i företagsverksamheten

Danske Bank

Till och med 15 000 företag står inför ägarbyte: Nya ägarbytestjänsten stöder kontinuiteten i företagsverksamheten

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.12.2015 kl. 13:00
Utgivare: Danske Bank


I Finland finns till och med 15 000 företag där ett ägarbyte är aktuellt. I och med att ägarföretagarna blir allt äldre står rentav 50 000 företag inom tio år inför en situation där man antingen måste sälja företaget eller göra ett generationsskifte. Danske Bank, Etera och Fennia lanserar en ny ägarbytestjänst, som slår ihop samtlig ser-vice och expertis som behövs vid ägarbyten till ett lättillgängligt paket. Som partner i nätverket är Eversheds, ProMan och Suomen Yrityskaupat.

Finlands företagssektor består främst av små och medelstora företag. Ett smf-företag som byggts och växt runt ägarföretagaren står inför sina största utmaningar i det skede då man börjar planera ett generationsskifte eller överväger försäljning.

Lyckade ägarbyten har en enorm betydelse för samhällsekonomin, eftersom etablerade företags betydelse som sysselsättare är oerhört stor. En försenad eller en misslyckad process leder ofta till att affärsverksamheten falnar och antalet arbetsplatser minskar.

– I det här ekonomiska läget är det ytterst viktigt att behålla livskraften i landets företag och särskilt i smf-sektorn. En av de väsentligaste frågorna är att stödja ägarbyten så att de lyckas, och samtidigt främja bevarande och tillkomsten av arbetsplatser i Finland, konstaterar Leena Vainiomäki, direktör med ansvar för företagskunder vid Danske Bank.

Övergripande stöd vid ägarbyten

Under de senaste åren har man insett betydelsen av ägarbyten, och det finns gott om olika tjänster för både den offentliga och privata sektorn. Ur företagarens synvinkel är det största problemet att informationen ofta är splittrad och att experttjänsterna är utspridda. Till exempel att beräkna företagets värde, att hitta potentiella köparkandidater och att få svar på beskattningsfrågor samt finansierings- och försäkringsärenden kräver besök hos flera aktörer och dessutom måste företagaren själv vara ytterst aktiv.

Danske Banks, Eteras och Fennias nya ägarbytestjänst strävar för sin del efter att lösa dessa utmaningar. Tjänsten samlar samman experterna inom de väsentligaste områdena vad gäller ägarbyten. Som partner i nätverket är advokatbyrån Eversheds, rådgivarföretaget inom företagsaffärer ProMan och Suomen Yrityskaupat.

– Vi erbjuder en helhet som omfattar samtliga tjänster som behövs vid ett ägarbyte. Trots att det finns flera högklassiga experter på marknaden, har hela processen inte tidigare buntats ihop till ett lättillgängligt paket. Samtidigt får företagaren en bra inblick i vad som hör till ägarbytesprocessen, påpekar Fennias vice-vd Kimmo Kilpinen

Ägarbytestjänsten erbjuder företagare ett övergripande stöd: ett tydligt koncept samt rätta lösningar och aktörer vid rätt tid. En företagare kan kontakta vilket företag som helst som är med i tjänsten och få hjälp av specialexperter inom respektive område och annan behövlig hjälp utan att behöva springa runt och leta efter den.

Ägarbyte är alltid aktuellt

Förutom att tillgänglig information är splittrad bromsas ägarbyten ofta upp av för sen planering. Utgångspunkten för den nya ägarbytestjänsten är att ägarbytet alltid är aktuellt för företagaren. Planmässig förberedelse underlättar förändringen och garanterar det bästa möjliga slutresultatet.

– Ett ägarbyte är en fråga som man borde fundera på redan vid början av företagets livscykel. Det är en naturlig del av företagets strategiska ledande och ägande – inte ett skilt steg man tar först några år före ägarföretagaren går i pension. Om ägarbytesfrågor inte har diskuterats, eftersträvar vi genom den nya tjänsten att ta upp dessa frågor med företagarna t.ex. i samband med uträttande av bank- och försäk-ringsärenden och att identifiera de centrala behov som de just då har, säger Eteras vice-vd Timo Hietanen.

Tjänsten lanseras i början av 2016

Ägarbytestjänsten testades i höstas i Nyland och huvudstadsregionen med goda resultat. Tjänsten lanseras i hela landet från början av 2016.

Den ledande tanken med ägarbytestjänsten är tätt samarbete med aktörer som redan nu verkar inom smf-sektorn.

– Företagssektorn är omfattande och det finns olika behov av ägarbytestjänster. För att stödja företagens verksamhet måste vi samarbeta tätt med t.ex. aktörer inom den offentliga sektorn för att samtliga företagare som är i behov av ett ägarbyte får stöd för sin process, poängterar Hietanen.

Information om företag som är med i ägarbytestjänsten

•  Danske Bank är en av Nordens ledande bankkoncerner som erbjuder övergripande banktjänster för privat-, företags- och organisationskunder.

•  Etera är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som sköter pensionsskyddet för såväl arbetstagare som före-tagare och främjar arbetshälsan.

•  Eversheds är en advokatbyrå med full service som har specialiserat sig på affärsjuridik. Företagets specialstyrka är företagsarrangemang, immateriella rättigheter, ICT, tvistlösning, insolvensrätt och fastighetsärenden.

•  Fennia som är expert på försäkringar och tillhörande tjänster erbjuder företag, företagare och privathushåll alla de tjänster som de behöver inom riskhantering, försäkring och kapitalförvaltning.

•  ProMan är ett corporate finance-företag som har specialiserat sig på företagsaffärer. Företagets kunder består av of-fentliga och privata företag, kapitalplacerare och koncerner.

•  Suomen Yrityskaupat är Finlands största och mest kända expert på ägarbyten av smf-företag.

Ytterligare uppgifter:

Danske Bank, direktör med ansvar för företagskunder Leena Vainiomäki, tfn 050 568 8914, leena.vainiomäki@danskebank.fi

Etera, vice-vd Timo Hietanen, tfn 050 303 9199, timo.hietanen@etera.fi

Eversheds, partner Olli Iirola, tfn 040 540 0567, olli.iirola@eversheds.fi

Fennia, vice-vd Kimmo Kilpinen, tfn 050 565 1299, kimmo.kilpinen@fennia.fi

ProMan, partner, direktör för företagsaffärsprojekt Harri Roos, tfn 0400 701 061, harri.roos@proman.fi

Suomen Yrityskaupat, vd Juha Rantanen, tfn 02 4784 313, juha.rantanen@yrityskaupat.net

Bilagor

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs