Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennuste joulukuu 2013 – TYÖTTÖMYYS LISÄÄNTYY ENSI VUONNA

POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennuste joulukuu 2013 – TYÖTTÖMYYS LISÄÄNTYY ENSI VUONNA

Tiedote.
Julkaistu: 11.12.2013 klo 10:00
Julkaisija: OSG Viestintä Oy

Ensi vuonna nopeutuva kansainvälinen talouskasvu ei välity täysimääräisesti Suomen talouteen. Vaikka vienti kasvaa, teollisuuteen ei synny uusia työpaikkoja. Myös kuntien tukala asema rajoittaa työllisyyden kasvua. 

POP Pankin arvion mukaan vienti kasvaa ensi vuonna, mutta kasvu jää siinä määrin matalaksi, että teollisuuteen ei synny uusia työpaikkoja. Korkealla pysyttelevä työttömyys ja pienet palkankorotukset pitävät yksityisen kulutuksen kasvun heikkona. Kun tähän lisätään kuntatalouden sopeutumistoimenpiteet, Suomen ensi vuoden kasvu jää vain 1,2 prosenttiin. 

Pitkään jatkunut heikko talouskasvu näkyy nyt myös työttömyysluvuissa. Kohenevan, mutta edelleen työllisyyttä heikosti tukevan talouskasvun takia työttömyyden odotetaan nousevan edelleen tämän vuoden 8,2 prosentista. POP Pankki arvioi, että ensi vuonna työttömyys nousee 8,5 prosenttiin. 

- Erityisen huonot työllisyysnäkymät ovat teollisuudessa ja terveys- ja sosiaalipalveluissa. Monissa kunnissa terveydenhuollon rahat ovat erittäin tiukoilla, joten erityisesti ostopalveluita on karsittu voimakkaasti. Myös kouluavustajista, määräaikaisista opettajista ja päiväkodin henkilökunnasta tingitään säästösyistä, Hulkko kertoo.

Heikko kysyntä ja nettikaupan suosion kasvu vähentävät työvoiman tarvetta myös kaupan alalla. 

- Tietyillä toimialoilla näkyy kuitenkin jo valoa tunnelin päässä. Ennen kaikkea erityisosaamista vaativissa koneiden huolto- ja asennustehtävissä työllisyysnäkymät kehittyvät myönteisesti. Myös tietotekniikka-alan työllisyydessä on merkkejä paremmasta, Hulkko sanoo. 

 

Nakertavatko johdon kannustimet talouskasvua? 

Investointien kasvuluku on keskeinen muuttuja, jonka avulla voidaan tarkastella, kuinka maailmantalouden virtaukset tarttuvat Suomeen. Erityisesti investoinnit koneisiin ja laitteisiin määrittävät Suomen viennin menestystä. 

- Investointien kasvu on jo pitkään ollut jopa huonompaa kuin suhdannetilanne antaisi olettaa. Sen taustalla vaikuttavat osin rahoitukseen liittyvät ongelmat, mutta investoinnit kehittyvät heikosti myös kannattavissa yrityksissä, joille rahoitus ei ole merkittävä rajoite. Nyt pitäisi ripeästi selvittää, voisiko taustalla olla rakenteellinen muutos yritysten ja yritysjohdon tavoitteissa, joissa määrittäväksi tekijäksi on muodostunut lyhyen aikavälin voitontavoittelu pitkän aikavälin menestyksen tavoittelun sijaan, Hulkko pohtii. 

Hulkon mukaan Suomi on suurien haasteiden edessä, sillä olemme kohdanneet teknologisen murroksen, joka kaatoi itsenäisen Nokian ja heikensi myös paperiteollisuuden menestymismahdollisuuksia. 

- Suomen pitäisi nyt käyttää kaikki mahdolliset keinot nopeuttaakseen sinänsä osaavan työvoiman siirtymistä uusille toimialoille ja uusiin yrityksiin. Murroksessa rahoitussektorilla on oma merkittävä roolinsa uuden yritystoiminnan mahdollistajana. Tätä tehtävää ei saa vaikeuttaa kiristämällä vakavaraisten suomalaisten pankkien säätelyä liiaksi. 

 

Kotitalouksien tulokehitys eriytyy 

POP Pankin arvion mukaan kotitalouksien ostovoima ei ensi vuonna juurikaan kasva. Kulutuksen heikon kehityksen taustalla on tulojen hidas kasvu. Myös korkealla pysyvä epävarmuus omasta työpaikasta hillitsee kulutushaluja. 

- Epävarmuus on hiipinyt myös asuntomarkkinoille. Maltillisista koroista huolimatta uusia asuntolainoja nostetaan viime vuotta vähemmän, Hulkko sanoo. 

Euroalueella on kasvanut huoli siitä, että nykyinen matala inflaatio enteilee luisua taloudelle haitalliseen hintojen alenemiskierteeseen. Kehitystä torjuakseen Euroopan keskuspankki (EKP) laski ohjauskorkonsa marraskuussa historiallisen alhaiselle 0,25 prosentin tasolle. Tavallisen kansalaisen kannalta koronlaskun vaikutukset jäävät kuitenkin olemattomiksi. 

- Asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden Euribor, ei enää merkittävästi reagoi ohjauskoron alentamiseen. 12 kuukauden Euribor pysyttelee ensi vuonna noin 0,5 prosentin tasolla, joten asuntovelallisen asemaa koronlaskut eivät enää helpota, Hulkko sanoo. 

Suomessa hintojen nousu on tänä vuonna hidastunut jo yhden prosentin tuntumaan. POP Pankin arvion mukaan inflaatio pysyy vakaana 1,5 % tuntumassa tänä ja ensi vuonna. Veronkorotusten vaikutus inflaation on ensi vuonna noin puoli prosenttia. Maltillinen hintojen nousu korvaa osaltaan hieman tulevien vuosien matalia palkankorotuksia. 

Palkansaajien ostovoiman kasvu pysyttelee tänä vuonna hivenen nollan yläpuolella. Ensi vuonna raamiratkaisun myötä sopimuskorotukset jäävät puolen prosentin tuntumaan. Julkisella sektorilla ja monilla vientiteollisuuden aloilla palkankorotukset jäävät sopimuskorotuksen tasolle. 

- Palkansaajakotitalouksien reaalitulot pienentyvät ensi vuonna. Myös eläkeläisten tulojen kehitys jää ensi vuonna hyvin heikoksi. Ensi vuoden maltillisesti kiihtyvä talouskasvu parantaakin eniten yrittäjien tulokehitystä, joka tänä vuonna jää miinusmerkkiseksi, Hulkko sanoo. 

- Monen kuluttajan kukkaroa nakertaa myös kunnallisveron nousu ensi vuonna. Lisäksi kansalaisten kannattaa varautua siihen, että kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen vuoksi maksut nousevat ja omavastuuosuudet kasvavat, Hulkko muistuttaa. 

 

POP Pankin Kansalaissuhdanne-ennuste toteutetaan kahdesti vuodessa. 

Lisätietoja: 

POP Pankkiliitto 

johtaja Timo Hulkko, puh. 0500 894 008, timo.hulkko@poppankki.fi 

toimitusjohtaja Heikki Suutala, puh. 0500 661 431, heikki.suutala@poppankki.fi 

Liitetiedostot

POP Pankki ‐ryhmään kuuluu 35 eri puolilla Suomea toimivaa, itsenäistä osuuspankkia sekä POP Pankkien omistama, verkossa toimiva vahinkovakuutusyhtiö POP Vakuutus. POP Pankki -ryhmä on taloudeltaan vahva ja Suomen vakavaraisimpia pankkiryhmiä. POP Pankki -ryhmä on sijoittunut toiseksi parhaaksi asiakaspalveluyritykseksi ja/tai parhaaksi palvelupankiksi vuoden 2013 Taloustutkimus Oy:n Kansallinen Asiakaspalvelupalaute ‐tutkimuksessa ja yksitoista kertaa ensimmäiseksi samassa tutkimuksessa aikaisemmin. Asiakkaat valitsivat POP Pankin myös parhaaksi pankiksi EPSI Ratingin Asiakastyytyväisyys 2011–2013 -tutkimuksissa. Lisäksi POP Pankki rankattiin pankeista ykköseksi Asiakkuusmarkkinointiliiton toteuttamissa Asiakkuusindeksi 2011 ja 2012 -tutkimuksissa. www.poppankki.fi 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs