Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller företrädare för skuldebrevsinnehavare

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller företrädare för skuldebrevsinnehavare

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.06.2014 kl. 16:51
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet utgav den 19 juni 2014 en utvärderingspromemoria om lagstiftningen som gäller företrädare för skuldberevsinnehavare. Myndigheter, intresseorganisationer och marknadsaktörer bes lämna in utlåtanden om förslaget.

Målet är att utvärdera eventuella bristfälligheter i den nuvarande lagstiftningen som gäller funktionen hos företrädarmodellen, behovet av ny nationell lagstiftning och eventuella regleringsalternativ, samt att presentera preliminära utkast till eventuella bestämmelser som styr företrädares verksamhet.

Man ska dessutom utreda både marknadsparternas, myndigheternas och intresseorganisationernas eventuellt avvikande åsikter om behovet av speciallagstiftning i syfte att utveckla den inhemska masskuldebrevmarknaden som ett alternativ och som komplettering till finansiering från bankernas balanser speciellt ur små och medelstora företags perspektiv.

Samtliga parter på masskuldebrevsmarknaden gynnas av en fungerande företrädarmodell

Katainens regering beslutade i samband med planen för de offentliga finanserna av den 23 mars 2014 att främja masskuldebrevmarknadernas funktion genom att inleda lagberedningen gällande s.k. företrädarmodeller.

Företrädare för skuldebrevsinnehavare (eng. bondholder trustee) förekommer i stor omfattning på internationella masskuldebrevmarknader. Företrädarna agerar i enlighet med sitt uppdrag i samtliga masskuldebrevinnehavares intresse.

Alla parter som är verksamma på masskuldebrevmarknaden har i princip nytta av en fungerande företrädarmodell. En förutsägbar modell minskar på transaktionskostnader, förbättrar innehavarnas tillgång till information om emitteraren och läget med investeringen, och försnabbar fattandet av centrala beslut i eventuella problemsituationer. Detta skulle förmodligen även öka utländska placerares intresse för inhemska masskuldebrevsmarknader.

Företrädarmodellen bedöms förbättra funktionen hos den finländska masskuldebrevmarknaden, vilket i sin tur skulle utöka små och medelstora företags tillgång till utländsk finansiering.

I Finland är behovet av att utvärdera regleringen av företrädare för skuldebrevsinnehavare ett led i en mera omfattande utveckling av den inhemska masskuldebrevsmarknaden, som inleddes efter den s.k. Stadigh-arbetsgruppens slutrapport från 2011.

I början av innevarande år tog man under ledning av Finlands Näringsliv i bruk enhetliga avtalsvillkor som betjänar tecknare av masskuldebrev, och NASDAQ OMX öppnade en alternativ marknadsplats, First North Bond Helsinki i Helsingfors börs.

Remisstiden varar fram till augusti, sammanfattning under hösten

Utlåtandena bör lämnas in till ministeriet senast fredagen den 22 augusti 2014. Ministeriet kommer att ge ut en sammanfattning av utlåtandena under höstens gång.

Behovet av egentliga lagstiftningsåtgärder kommer att bedömas utifrån remissresponsen. Ifall det på basis av responsen finns ett behov av lagstiftningsändringar, kommer de att vidtas senast under 2015.

Både utvärderingspromemorian och begäran om utlåtande finns i statsrådets projektregister.

Ytterligare information:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, Finansministeriets finansmarknadsavdelningen, tfn 02955 30477, förnamn.efternamn(at)vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs