Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Soiden ennallistaminen vähentää tulvia

Suomen luonnonsuojeluliitto

Soiden ennallistaminen vähentää tulvia

Tiedote.
Julkaistu: 11.10.2012 klo 08:15
Julkaisija: Suomen luonnonsuojeluliitto

Tulvat ovat viime päivinä aiheuttaneet Pohjanmaalla ja Satakunnassa suuria ongelmia. Suomen Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että sateiden lisäksi ihmisen toiminta on merkittävä syy ongelmiin. Laajat soiden ojitukset aiheuttavat veden luontaista nopeamman valumisen jokiin ja järviin.

Säähän on lähes mahdoton vaikuttaa, eikä voimakkaan virtaaman ohjailukaan ole ongelmatonta. Mutta kun vesi saadaan sitoutumaan valuma-alueelle, vähenevät jokien huippuvirtaamat ja samalla tulvat. Pääministeri Jyrki Katainenkin on korostanut tulvien ennaltaehkäisyn tärkeyttä.

”Helpoiten tulvien ennaltaehkäisy tapahtuu todellisiin syihin puuttumalla”, Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava toteaa. ”Soita ennallistamalla, eli käytännössä ojia tukkimalla, voidaan pienentää merkittävästi rankkasateiden ja sulamisvesien aiheuttamia virtaamahuippuja. Vesistöjen latvaosissa tapahtuva soiden ennallistaminen alentaa huipputulvia karkeasti siten, että prosentin pinta-alan ennallistaminen laskee tulvahuippua puoli prosenttia”, Sulkava jatkaa.

Nykyään veden valuminen jokiin on nopeaa myös pelloilta, taajamista ja ojitetuista metsistä. Luontaisia veden virtausta hidastavia elementtejä ei juuri ole jäljellä.

Ojittamattomat suot toimivat järvien tavoin vesivarastoina, mahdollistavat kalojen kutualueiden säilymisen pienvesissä ja vaikuttavat pohjaveden muodostumiseen. Lisäksi ne suodattavat ravinteita ja kiintoainetta sisältäviä valumavesiä puhtaammiksi.

”Etelä-, Keski- ja Rannikko-Pohjanmaan soista neljä viidesosaa eli yli 6000 neliökilometriä on ojitettu. Alueen soiden ennallistamisessa on siis valtavasti potentiaalia tulvien vähentämiseen. Ennallistaminen hidastaa myös ilmastonmuutosta sekä parantaa luonnon monimuotoisuutta”, kertoo Teemu Tuovinen Luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiristä.

 

Kuva lehdistön käyttöön: Suomen luonnonsuojeluliiton suon ennallistustalkoot Keuruun Pihlajaveden Kivisuolla. Kun oja on tukittu, leviää vesi taas suoympäristöön. Kuvaaja: Ari Aalto / SLL

 

Lisätietoja:

  • Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava, p. 050 560 2113, risto.sulkava@sll.fi
  • SLL:n Pohjanmaan piirin piirisihteeri, Teemu Tuovinen, p. (06) 312 7577, pohjanmaa@sll.fi

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs