Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Euroopan elinsiirtopäivä 12.10.2013: Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi

Munuais- ja maksaliitto

Euroopan elinsiirtopäivä 12.10.2013: Kerro elinluovutustahtosi läheisillesi

Tiedote.
Julkaistu: 09.10.2013 klo 09:00
Julkaisija: Munuais- ja maksaliitto

Vain puolet suomalaisista on kertonut elinluovutustahtonsa omaisilleen uuden kyselytutkimuksen mukaan. Kuitenkin juuri läheisiltä kysytään, mitä mieltä mahdollinen elinluovuttaja on ollut elinluovutuksesta. Omainen ei voi kieltää luovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Elinluovutuskortti on edelleen hyvä tapa sanoa KYLLÄ elinluovutukselle.

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta olisi valmis kuolemansa jälkeen luovuttamaan elimensä toisen ihmisen sairauden hoitoon. Valtaosa suomalaisista, 92 prosenttia, tuntee elinluovutuskortin. Kuitenkin vain neljäsosa on uuden kyselytutkimuksen mukaan allekirjoittanut sen. Suomen Gallupin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin tuhatta suomalaista tämän vuoden elokuussa.

Vuonna 2010 voimaan tulleen lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos luovuttaja ei ole sitä eläessään vastustanut. Lääkärit pyrkivät selvittämään mielipiteen.

– On tärkeää keskustella elinluovutustahdosta läheistensä kanssa, sillä tietoa mahdollisen elinluovuttajan mielipiteestä kysytään juuri hänen omaisiltaan. Omainen ei voi kieltää elinten luovutusta omaan tahtoonsa vedoten. Allekirjoitettu elinluovutuskortti helpottaa läheisiä vaikeassa tilanteessa, koska se varmistaa, että omainen suhtautui eläessään myönteisesti elinluovutukseen, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

Tutkimuksen mukaan vain puolet suomalaisista on kertonut elinluovutustahtonsa läheisilleen. Naisista 60 prosenttia on kertonut tahtonsa perheelleen, miehistä vain 45 prosenttia. Vähiten asiasta läheistensä kanssa olivat keskustelleet nuoret alle 25-vuotiaat ja opiskelijat, joista vain kaksi viidesosaa vastasi, että heidän tahtonsa on lähiomaisten tiedossa.

Vain kolmasosa kertoi kyselyssä itse tietävänsä omaisensa elinluovutustahdon.

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Kyselyn mukaan valtaosa, yhdeksän kymmenestä, ottaisi vastaan siirtoelimen, mikäli oma sairauden hoito niin vaatisi.

Eniten tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista suomalaiset saavat joukkotiedotusvälineistä. Kaksi kolmasosaa saa tietonsa televisiosta ja lehdistä. Kolmanneksi tärkein lähde ovat ystävät. Enemmistä vastaajista, 63 prosenttia, oli sitä mieltä, että julkista keskustelua aiheesta käydään liian vähän. 

Siirtoelimistä on jatkuva pula

Suomessa lähes 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Joka vuosi elinsiirtoa odottavaa menehtyy. Sopivaa siirrännäistä ei aina ehditä saada ajoissa, vaikka siitä tehtäisiin pohjoismainen hälytys.

Elinluovutusten määrää pyritään lisäämään Suomessa. STM:n asettama elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan kehittämisen asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa alkuvuodesta. Ryhmän tehtävänä on laatia kansallinen toimintaohjelma, mutta valtakunnallista kehittämistyötä tehdään samanaikaisesti. Ryhmää johtaa lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että sairaalat tunnistaisivat kaikki potentiaaliset elinluovuttajat.

Euroopan elinsiirtopäivä 12.10.2013

Elinsiirtopäivänä Suomessa julkaistaan uuden gallupkyselyn tulokset kansalaisten elinluovutusasenteista. Suomessa Lahja elämälle -järjestöjen yhdistykset järjestävät paikallisia tapahtumia. Euroopan päätapahtumaa vietetään Brysselissä.

Päivän alla julkaistiin uudet nettisivut osoitteessa www.kyllaelinluovutukselle.fi. Sivuilta löytyy tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä elinsiirron saaneiden tarinoita

Lahja elämälle

Lahja elämälle on Munuais- ja maksaliiton, Hengitysliiton, Näkövammaisten Keskusliiton, Suomen Diabetesliiton, Suomen Sydänliiton ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n sekä Regea kudospankki ja solukeskuksen yhteinen hanke. Toiminnasta vastaa Munuais- ja maksaliitto. Lahja elämälle -toiminnan rahoittaa RAY.

Kyselytutkimus

Tutkimusta varten haastateltiin 1004 suomalaista Suomen Gallupin puhelinomnibus -tutkimuksen (CATIBUS) yhteydessä 19.–29.8.2013 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa 15–79-vuotiaita suomalaisia pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Lisätietoja:

Munuais- ja maksaliitto
www.musili.fi, www.munuainen.fi, www.maksa.fi

Toiminnanjohtaja
Sari Högström
050 5367 258
sari.hogstrom@musili.fi

 

10.10. lähtien
Viestintäpäällikkö
Petri Inomaa
petri.inomaa@musili.fi
040 5240 679

 

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansalais- ja potilasjärjestö. Liitto tukee sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia hyvään elämään ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Liiton tavoitteena on munuais- ja maksasairauksien ja niistä johtuvien haittojen ennaltaehkäisy, sairauksien varhainen toteaminen ja hyvä hoito sekä kuntoutumisen tukeminen kaikissa sairauden vaiheissa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs