Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Ohjelmistoteollisuus » Vincit Group Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee listalleottoesitteen ja aikoo hakea kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle

Vincit

Vincit Group Oyj käynnistää listautumisannin, julkaisee listalleottoesitteen ja aikoo hakea kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle

Tiedote.
Julkaistu: 23.09.2016 klo 15:00
Julkaisija: Vincit

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI KOKONAAN TAI OSITTAIN AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit Group Oyj (”Vincit” tai ”Yhtiö”) käynnistää suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin (yhdessä ”Listautumisanti”, määritelty tarkemmin alla).

Vincitin hallitus on tänään päättänyt yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista (”Osakeanti”), jossa lasketaan liikkeeseen enintään 1 400 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”). Lisäksi Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Olli-Pekka Virtanen, Ocram Holding Oü ja Account Line Oy ovat sitoutuneet myymään (”Osakemyynti”) enintään 1 160 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”).

Lisäksi Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Yhtiön kaikkien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”First North Finland”).

Vincit on laatinut Listautumisantia ja suunniteltua listautumista First North Finland -markkinapaikalle koskevan esitteen, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt tänään 23.9.2016.

Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa tiistaina 27.9.2016. Yhtiön Osakeannista saamat nettovarat ovat yhteensä noin 5 miljoonaa euroa olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”).

Listautumisanti lyhyesti:

• Yhtiö tarjoaa Osakeannissa enintään 1 400 000 Antiosaketta ja Osakemyynnissä tarjotaan enintään
1 160 000 Myyntiosaketta (yhdessä Antiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”). Osakeannissa ja Osakemyynnissä (yhdessä ”Listautumisanti”) Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

• Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 560 000 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 500 000 Tarjottavaa Osaketta. Instituutio- ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 500 000 osaketta.

• Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika Instituutio- ja Yleisöannissa alkaa tiistaina 27.9.2016 kello 9.30 ja päättyy maanantaina 10.10.2016 kello 16.30. Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika Henkilöstöannissa alkaa tiistaina 27.9.2016 kello 9.30 ja päättyy perjantaina 30.9.2016 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan tiistaina 4.10.2016 kello 16.30.

• Instituutio- ja Yleisöannissa merkintähinta on 4,20 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannissa merkintähinta on 3,78 euroa Tarjottavalta Osakkeelta.

• Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on sitoutunut merkitsemään vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen vähintään 540 000 Tarjottavaa Osaketta sekä Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta. Jokainen sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle vähintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta ja Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osakkeelle vähintään 150 000 Tarjottavaa Osaketta. Yhtiö on sitoutunut allokoimaan edellä mainitut vähimmäismäärät sitoumuksen antaneille tahoille.

• Listautumisannin jälkeen Yhtiön osakemäärä voi nousta enintään 10 990 134 osakkeeseen, edellyttäen, että kaikki tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 14,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 12,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

• Edellyttäen että Yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Yhtiön osakkeella odotetaan alkavan First North Finlandissa arviolta torstaina 20.10.2016 kaupankäyntitunnuksella ”VINCIT”.

Yhtiön toimitusjohtaja Tomi Pienimäki kommentoi:

”Vincitin tarina alkoi vuonna 2007 Tampereen Hervannassa ohjelmistokehityksen asiantuntijayrityksenä. Yhtiö on kasvanut yhdeksässä vuodessa arvostetuksi IT-alan ja työhyvinvoinnin suunnannäyttäjäksi, jolla on toimintaa nykyisin aina Piilaaksoa myöten. Listautumalla voimme varmistaa, että Vincitillä on menestyksen eväät myös jatkossa.”

Listautumisen syyt ja varojen käyttö:

Vincit aikoo käyttää Osakeannista saatavat varat nykyisen liiketoimintansa kasvun tukemiseen sekä mahdollisiin yritysostoihin. Vincit kartoittaa myös erilaisia yhteistyö- ja yritysjärjestelyvaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat Yhtiön palvelutarjonnan laajentamisen sekä läsnäolon vahvistamisen nykyisillä tai uusilla markkinoilla Yhtiön strategian mukaisesti. Yritysostojen toteutuessa varoja käytettäisiin myös ostokohteiden integrointiin sekä niihin tehtäviin lisäinvestointeihin.

Osakeannissa saatavat varat mahdollistavat lisäksi Vincitin pääomarakenteen ja taloudellisen aseman vahvistamisen. Listautumisannin avulla kasvatetaan Yhtiön osakkeenomistajien määrää ja yleisön ja mahdollisten asiakkaiden kiinnostusta Yhtiötä kohtaan, parannetaan Yhtiön tunnettuutta, hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille ja lisätään Yhtiön arvopapereiden likviditeettiä. Listautumisen myötä Vincitin arvopapereita voidaan tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa sekä Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.

Esitteen saatavilla olo:

Esite on saatavilla sähköisenä tänään 23.9.2016 viimeistään klo 18 alkaen Yhtiön internet-osoitteesta www.vincit.fi/ipo sekä Pääjärjestäjän internet-osoitteesta www.alexander.fi/vincit ja painettuna versiona maanantaina 26.9.2016 alkaen normaalina toimistoaikana Yhtiön toimipisteestä Visiokatu 1, 33270 Tampere, Pääjärjestäjän toimipisteestä Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki sekä Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. 

Tärkeitä päivämääriä:

  • Esite saatavilla 23.9.2016
  • Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 27.9.2016
  • Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 30.9.2016
  • Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) 4.10.2016
  • Instituutio- ja Yleisöannin merkintäaika päättyy 10.10.2016
  • Listautumisannin lopullinen tulos tiedotetaan (arviolta) 12.10.2016
  • Antiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arviolta) 19.10.2016
  • Myyntiosakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille (arviolta) 20.10.2016
  • Kaupankäynti osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta) 20.10.2016

Yhtiön neuvonantajat:

Listautumisannin Pääjärjestäjänä, merkintäpaikkana sekä Yhtiön First North Finland -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Fondia Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Vincit Group Oyj

HALLITUS

Lisätietoja:

Vincit Group Oyj, toimitusjohtaja Tomi Pienimäki, puhelin: +358 40 834 1399.

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

Lehdistötilaisuus maanantaina 26.9. kello 13.00

Vincit Group Oyj toivottaa median edustajat tervetulleeksi Helsingin toimipisteeseensä, osoitteessa Mikonkatu 15 A, maanantaina 26.9. alkaen kello 13.00. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ilmoittautumiset tilaisuuteen sekä ohjeet etäyhteyteen: pasi.kovanen@vincit.fi.

Vincit Group Oyj lyhyesti:

Ohjelmistokehityksen ja ICT-palveluiden asiantuntija Vincit on Euroopan paras työpaikka 2016. www.vincit.fi

LIITE: Listautumisannin ehdot

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Hongkongissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Act of 1933 muutoksineen) mukaisesti eikä niitä saa tarjota Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja pääjärjestäjä eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön myöhemmin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan listalleottoesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs