Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Peitteisyyden säilyttävä metsänkäsittely sopii muurahaisille

Metsähallitus

Peitteisyyden säilyttävä metsänkäsittely sopii muurahaisille

Tiedote.
Julkaistu: 21.04.2015 klo 11:17
Julkaisija: Metsähallitus

Muurahaisten pesäkeot säilyvät paremmin asuttuina poiminta- ja pienaukkohakkuissa kuin avohakkuissa.

Peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia lajistoon sekä metsän uudistumiseen ja kasvuun on tutkittu METSO-ohjelmaan kuuluvassa häiriödynamiikkahankkeessa. Tutkimukset poiminta- ja pienaukkohakkuiden vaikutuksista muun muassa muurahaisyhteiskuntien selviytymiseen ovat vielä kesken, mutta vaikuttaa siltä, että pesäkeot säilyvät näissä avohakkuualueita paremmin asuttuina.

Metsähallitus käyttää peitteisyyttä ylläpitäviä hakkuutapoja virkistyskäytön, maiseman sekä monimuotoisuuden erityiskohteissa vuosittain noin 1300 hehtaarilla. Poiminta-, pienaukko- ja väljennyshakkuiden käyttöä on asteittain lisätty kannustamalla metsätalouden suunnittelijoita menetelmien monipuolistamiseen.

Metsän luontaista rakennetta ja kehitystä mukailevalla metsänhoidolla pyritään metsätalouden kestävyyden kehittämiseen. Tulosten perusteella Metsähallituksen tutkimusalueilla Kuhmoisissa ja Lieksassa hakatut pienaukot ovat taimettuneet hyvin luontaisen siemennyksen kautta. Jatkuvan kasvatuksen metsänhoidolla on arveltu olevan lukuisia myönteisiä vaikutuksia myös maisemaan ja monikäyttöedellytyksiin.

Peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia puunkorjuun kannattavuuteen ja puustoon ei tunneta vielä riittävän hyvin. Kustannusten näkökulmasta onkin tärkeää huolehtia siitä, ettei käsittely-yksiköltä kertyvä puumäärä laske uusien käsittelytapojen myötä merkittävästi nykyisestä.

Häiriödynamiikkahankkeessa ovat mukana Metsähallitus, Luonnonvarakeskus, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Metsäteho. Tutkimuksia jatketaan ja peitteisen metsänkäsittelyn vaikutuksia tullaan seuraamaan myös aluetasolla. Metsähallitus on antanut tutkimusalueet tutkijoiden käyttöön ja toiveena onkin, että niitä hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti.

Lisätietoja:
Metsähallitus, ympäristöasiantuntija Erkki Hallman, p. 0400 221 641
Luonnonvarakeskus, tutkija Sauli Valkonen, p. 029 532 5507

Tutkimustuloksiin liittyvä seminaari pidetään Vantaalla 21.4.2015. Linkki seminaariesitysten lyhennelmiin Luonnonvarakeskuksen verkkosivuilla:

http://www.metla.fi/tutkimus/metso/tulosseminaari2015/

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs