Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » MUUTTUVA METSÄALA HAASTAA AMMATILLISEN OSAAMISEN MUUTTUMAAN

TTS Työtehoseura

MUUTTUVA METSÄALA HAASTAA AMMATILLISEN OSAAMISEN MUUTTUMAAN

Tiedote.
Julkaistu: 10.06.2012 klo 18:39
Julkaisija: TTS Työtehoseura

 

 

TTS on aloittamassa laajan metsäalan ammattiosaamiskartoituksen. Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -tutkimuksessa selvitetään metsänhoitajien, metsätalousinsinöörien sekä metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tänä päivänä työssä vaadittavaa alan osaamista ja arvioidaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Vuoden 2013 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Muuttuva toimintaympäristö ja uudet tuotteet vaativat koko metsäalalta uudenlaista osaamista. Hankkeessa selvitetään alalla työskenteleviltä ammattilaisilta ja uutta työvoimaa rekrytoivilta henkilöiltä kysely- ja haastattelututkimuksella substanssiosaamisvaatimuksia nyt ja vuonna 2020. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää metsäalan koulutuksen kehittämiseksi tulevaisuuden työelämätarpeita vastaavaksi.  Tutkimus on jatkoa TTS:n Opetushallituksen toimeksiannosta Metsäalan koulutustoimikunnalle tekemälle metsäalan laadullisen ennakoinnin selvitystyölle.

Suomalainen metsäsektori elää historiansa syvimmän muutoksen pyörteissä sitten vuoden 1860, jolloin höyrysahat tulivat ja siirryttiin paperintuotannossa puukuitujen käyttöön. Tässä murroksessa tiukentunut kilpailu ja ylituotanto Euroopassa painopaperimarkkinoilla on ajanut metsäteollisuuden sopeuttamaan tuotantoa kotimaassa ja tekemään investoinnit lähelle uusia markkina-alueita Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Merkittäviä massa- ja paperiteollisuuden tai levy- ja sahateollisuuden investointeja ei työ- ja elinkeinoministeriön 2012 tekemän selvityksen mukaan ole tulossa kotimaahan ainakaan vuoteen 2020 mennessä.

Meneillään oleva rakennemuutos on saanut aikaan tarpeen tehostaa ja uudistaa alan toimintoja. Suomessa on hyvät edellytykset hyödyntää korkeatasoista metsäosaamista myös uudenlaiseen tuotantoon. Mer-kittävimpiä ja nopeimmin toteutuvia metsäsektorin tulevaisuustekijöitä näyttäisi olevan metsäbiomassan käytön kasvu energiateollisuudessa ja biopolttoainetuotannossa  sekä puurakentamisen ja puutuote-teollisuuden tarjoamat mahdollisuudet.

  

Lisätietoja hankkeesta:

 

Toimialajohtaja Vesa Tanttu     

TTS- Työtehoseura                              

p.044-7143676                                

vesa.tanttu@tts.fi                                                               

 

Metsäalan koulutustoimikunnan pj. Jyrki Ketola         

Meto-Metsäalan asiantuntijat ry    

p.0400-606522           

jyrki.ketola@meto-ry.fi   

 

Tutkija Eila Lautanen

TTS- Työtehoseura

p.044-7143686

eila.lautanen@tts.fi

                                                   

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs