Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2013 haettavissa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2013 haettavissa

Tiedote.
Julkaistu: 12.06.2013 klo 12:56
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2013 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Varastointitukihakemus (lomakenumero 237) on jätettävä 16.7.2013 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka toimialueella varastot sijaitsevat. Maaseutuvirasto postittaa lomakkeen ohjeineen viime vuonna tukea hakeneille. Tukihakemuslomakkeen saa ELY-keskuksesta ja internetistä osoitteesta www.suomi.fi

Tukiehdot eivät ole muuttuneet Tukiehdot eivät pääosin ole muuttuneet viime vuoteen verrattuna. Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella. Varastossa on oltava 30.6.2013 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2013 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saannin ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Uuden toimeenpanolain ja kansallisen tukilain muutosten myötä joitakin hallinnollisia menettelyjä on kuitenkin yhtenäistetty. Esimerkiksi tukeen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle 10 työpäivän kuluessa sekä tuen hakemiseen liittyviä muita asiakirjoja on säilytettävä 5 vuotta.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Maksatus tapahtunee marraskuun 2013 puolivälissä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Lea Anttalainen, puh. 020 77 25740
Antti Hietala, puh. 020 77 25623
sähköposti: etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Lagringsstöd 2013 för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2013 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökningen om lagringsstöd (blankett nummer 237) måste lämnas in senast 16.7.2013 till den ELY-central inom vars verksamhetsområde lagren är belägna. Landsbygdsverket postar blanketter och anvisningar till dem som ansökte om stöd i fjol. Blanketten för ansökan om stöd fås av ELY-centralen och på webbadressen www.suomi.fi

Stödvillkoren har inte förändrats

Stödvillkoren är i stort sett samma som i fjol. Stöd kan betalas till en näringsidkare vilkens lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C. I lagret ska 30.6.2013 förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2013.

För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

I och med den nya verkställighetslagen och ändringarna av den nationella stödlagen har emellertid vissa administrativa förfaranden förenhetligats. Till exempel ska förändringar som påverkar stödet skriftligen meddelas till den myndighet som handlägger stöd om inom 10 arbetsdagar, och andra handlingar som hänför sig till ansökan om stöd ska bevaras i fem år.

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, andra skogsbär 10 cent/kg och skogssvampar 42 cent/kg. Betalningen torde ske i medlet av november 2013.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:

Lea Anttalainen, tfn 020 77 25740

Antti Hietala, tfn 020 77 25623

E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs