Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Metsätalous » Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä – ammattikoulutuksesta ei ole valmistunut työelämän tarvetta vastaavaa metsäammattilaisia

TTS Työtehoseura

Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä – ammattikoulutuksesta ei ole valmistunut työelämän tarvetta vastaavaa metsäammattilaisia

Tiedote.
Julkaistu: 21.01.2013 klo 10:31
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Metsäalalle on valmistunut vuosittain noin 700 ammatillisen perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä, kun uusien työntekijöiden tarpeeksi on laskettu yli tuhat työntekijää vuodessa.

Alan kolmivuotisesta perustutkinnosta valmistui yhteensä 2123 nuorta ammattilaista vuosina 2005–2009. Vuodessa valmistuneiden määrä oli keskimäärin 425 henkilöä, joista oli metsuri-metsäpalvelutuottajia 88, metsäkoneenkuljettajia 300 ja metsäenergiatuottajia 37. Näyttötutkintona perustutkinto -opinnot suoritti vuosina 2006 - 2010 keskimäärin 110 opiskelijaa, mikä nostaa perustutkinnosta valmistuneiden kokonaismäärän 535 henkilöön vuodessa. Perustutkinnon lisäksi vuosina 2006–2010 ammattitutkinnon suorittaneita puutavara-autokuljettajia valmistui 35 ja metsäkoneenkuljettajia 68 vuodessa.  Bioenergia-alan ammattitutkintoja suoritettiin ainoastaan 11.

Metsätehon vuonna 2007 tekemien Savotta 2015 -työvoimatarvelaskelmien mukaan alalle tarvitaan vuosittain 1 100 uutta työntekijää, joista 280 tulisi olla metsureita, 530 metsäkoneenkuljettajia ja 290 puutavara-autonkuljettajia. Savotta-laskelmassa käytetty vuotuinen hakkuumäärä oli 54 miljoonaa kuutiometriä, kun markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin 52 miljoonan kuutiometrin tasolla.

Metsäalan perustutkintokoulutusta järjesti elokuussa 2012 yhteensä 21 koulutuksen järjestäjää. Kahdeksalla niistä oli metsäkoneenkuljettajakoulutuslupa. Metsäkoneoppilaitosten kanssa yhteistyössä konealan koulutusta järjestäviä ns. satelliittioppilaitoksia oli kymmenen.

Metsäalalle valmistuneiden määrä ei ole vastannut työelämän tarpeita. Alalle tulee koulutusta käymättömiä työntekijöitä, mutta myös osa koulutuksen suorittaneista hakeutuu valmistuttuaan muille aloille. Työvoimapulasta kärsivät etenkin metsäkone- ja kuljetusala, joissa niukkuus osaavista kuljettajista rajoittaa yritysten kasvumahdollisuuksia.

Valmistuneiden ja koulutusta järjestävien oppilaitosten määrää selvitettiin TTS:ssä Metsämiesten säätön rahoittamassa Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja tekee yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset -tutkimuksen kanssa. Hankkeen tulosten avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeessa on kesäkuun 2012 jälkeen kerätty kyselytutkimusaineisto vuosina 2005–2009 valmistuneilta metsuri-metsäpalvelutuottajilta, metsuriyrittäjiltä, metsäkoneenkuljettajilta ja koneyrittäjiltä, puutavara-autonkuljettajilta sekä puutavara-autoyrittäjiltä heidän näkemyksestään alan substanssivaatimuksista ja tulevaisuusnäkymistä. Vastaava aineistohankinta on parhaillaan menossa metsäenergiantuottajien ja metsäenergiayrittäjien osalta. Vuoden 2013 aikana selvitystyö kohdentuu metsänhoitajien ja metsä-talousinsinöörien tämän päivän ja vuoden 2020 ammattitaitovaatimuksiin.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Toimialajohtaja Vesa Tanttu TTS - Työtehoseura, p.044 7143 676,  vesa.tanttu@tts.fi

Metsäalan koulutustoimikunnan pj. Jyrki Ketola, Meto - Metsäalan asiantuntijat ry, p.0400 606 522, jyrki.ketola@meto-ry.fi                            

Tutkija Eila Lautanen, TTS - Työtehoseura, p.044 7143 686, eila.lautanen@tts.fi   

 

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs