Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Mainonta » Suomi vakiintuu – samalla muutoshalu voimakasta

TNS Gallup Oy

Suomi vakiintuu – samalla muutoshalu voimakasta

Tiedote.
Julkaistu: 31.05.2011 klo 11:04
Julkaisija: TNS Gallup Oy

RISC Monitor -asennetutkimuksen julkistus

Suomi vakiintuu – samalla muutoshalu voimakasta

Odotukset brändejä kohtaan muuttumassa

Suomalaisten asennemaisemaa on leimannut vuosia vakiintuneisuuden ja pysyvyyden arvostus. Tuoreiden RISC Monitor -asennetulosten mukaan parin viime vuoden varovainen asenteiden ”avautuminen” ei ole jatkunut ja Suomen asennemaisema pysyttelee keskiarvoltaan hyvin vakiintuneena. Status quo -ajattelu on voimistunut viime vuodesta, näin erityisesti miehillä.

Samaan aikaan nyt kasvavat eniten hyvin nautinnonhaluiset ja yksilökeskeiset asennesuuntaukset kuten Hedonismi, Erottautuminen ja Sukupuoli-identiteetti. Yksilöllisyyden nousu on osin vielä paluuta taantuman yhteisöllisemmistä asenteista, mutta myös mm. internetin vahva rooli arjessa tukee yksilöllisten asennesuuntausten nousua.

Sosiokulttuurinen tutkimusohjelma RISC Monitor on seurannut suomalaisen asennemaailman, yhteiskunnan ja kuluttajien käyttäytymisen muutosta jo yli 30 vuotta. Tutkimus toteutetaan vuosittain ja sen laaja otos, lähes 10 000 henkilöä, edustaa 15–70-vuotiasta suomenkielistä aktiiviväestöä.

Muutoshalu voimakasta – onko kyse lavatanssinostalgiasta

Pysyvyyttä arvostavista yleisistä asenteista huolimatta halu muuttaa yhteiskuntaamme on nyt hyvin korkealla. Jopa kaksi kolmesta (66 %) on vähintään osittain samaa mieltä siitä, että yhteiskuntaa pitäisi muuttaa (Kaipaan yhteiskuntaamme selkeää muutosta). Täysin samaa mieltä väittämän kanssa on joka neljäs (25 %).

Voimakas muutoshalu korostuu erityisesti matalapalkkaisimmilla miehillä. Miehistä 15–44-vuotiaat sekä 55–64-vuotiaat ovat korostuneen muutoshaluisia. Alimmillaan muutoshalu on aktiivi-ikäisillä (35-54 v.) naisilla.

Asennemaisema selittää vahvasti muutoshaluja. Muutosta haluavat ovat muita useimmin erottautujia, he haluavat toimia itsenäisesti toisten mielipiteistä välittämättä. Tämänkaltainen asenne on myös kasvanut viime vuodesta.

Muutoshaluun liittyy ehkä hieman yllättäen myös vihreiden arvojen korostuminen.

- Käynnissä näyttäisikin olevan useampi erilainen ”vallankumous”. Toisille kyse on ”suojautuvasta” muutoshalusta liiallista muutosta vastaan, mutta liikkeellä on myös muita muutoksen haluajia. Tutkimuksemme avoimissa vastauksissa nousi esiin monilla miehillä ja naisilla muutostoive terveellisemmän ja/tai ekologisemman elämän puolesta. Luonnonmukaisen elämän hakeminen on paluuta yksinkertaiseen ja aitouteen, mutta ei ihan lavatansseihin asti, toteaa tutkimuksen toteuttaneen TNS Values & Visionin vetäjä Tiitta Vaulos.

Suomalaisia huolettaa ahneuden ja minäkeskeisyyden nousu

Tutkimuksen avoimissa vastauksissa ihmisiä huoletti selvästi eniten ahneuden, itsekkyyden ja minäkeskeisyyden kasvu Suomessa. Asennemittarit eivät suoraan tue tätä näkemystä, vaan suomalaiset ovat edelleen moniin länsimaihin verrattuna vastuullisempia, ja esimerkiksi hedonismi pysyy pienestä noususta huolimatta suhteellisen matalalla tasolla.

Vastaajilta suoraan kysyttäessä vain kuusi prosenttia koki itse olevansa itsekäs luonteeltaan. Suuri osa suomalaisista näkee itsekkyyttä kuitenkin huolestuttavissa määrin muissa.

Joka viides suomalainen (21 %)  on valmis tekemään mitä tahansa ainakin lastensa uran tai koulutuksen eteen. Kun mukaan lasketaan myös ne, jotka ovat väittämän kanssa osittain samaa mieltä määrä nousee jopa 72 prosenttiin.  Tälläinen oman perheen edun voimakas puolustaminen on nähty myös nykyajan egosentrisminä.

Voimakkaita asenteita löytyy myös mm. järjestelmän ”vapaamatkustajia” kohtaan. Neljäsosa (26 %) ilmoittaa, ettei voi sietää ”sosiaalipummeja”, joiden takia itse joutuu maksamaan korkeita veroja. 60 prosenttia on väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä. 

Kotoilu ja eskapismi valtaavat alaa

Kotoilu
on esimerkki tälle ajalle leimallisesta asennesuuntauksesta. Suomalaisista peräti yli puolet (54 %) on täysin samaa mieltä väittämän ”Haluan keskittyä enemmän perheeseeni, ystäviini ja vapaa-aikaan liiallisen työnteon sijaan” kanssa. Kodista rakennetaan nyt mukava ja turvallinen pesä, jossa voidaan keskittyä elämän tärkeisiin asioihin.

Kodista on tullut yhä tärkeämpi paikka suomalaisille. Kotoilijat haluavat esimerkiksi mieluiten ostaa parasta mihin heillä on varaa kodin viihde-elektroniikassa, huonekaluissa ja sisustustuotteissa, mutta myös omaan itseen ja hyvään oloon liittyvissä tuotteissa kuten vaatteissa, ihonhoidossa ja ruuassa, tiivistää tutkimuskonsultti Tarja Pentilä TNS Values & Visionista.

Nuoret selviävät arjesta hieman eri tavoilla. Eskapismi, eli tarve paeta arkea uppoutumalla viihteeseen ja sen tarjoamaan fantasian maailmaan, houkuttaa erityisesti nuoria naisia. Kaksi kolmasosaa nuorista naisista (15- 24 v.) tuntee välillä vahvaa tarvetta paeta jokapäiväistä elämäänsä ja valtaosa pitää paljon uppoutumisesta viihteen maailmaan.  Niillä, joilla on vahva halu paeta omaa arkea korostuu mm. tunne tulevaisuuden epävarmuudesta, toive pienemmästä tulevaisuuden pelosta ja kokemus oman vapaa-ajan tavallisuudesta ja tylsyydestä.

Luottamus brändejä kohtaan karisee

Jo yli neljännes (28 %) kuluttajista arvostaa niitä tuotteita ja brändejä, jotka kertovat aktiivisesti ja läpinäkyvästi tuotannostaan ja toiminnastaan - myös silloin kun niillä on ongelmia.

Vahvistuva läpinäkyvyyden vaatimus saa kuluttajat tarkkailemaan brändejä aiempaa tarkemmin. Yli puolet suomalaisista kokee vähintään jossain määrin, että brändejä täytyy pitää silmällä, eikä niihin voi luottaa.  Täysin samaa mieltä väittämän kanssa on 14 prosenttia, kasvua viime vuodesta on viisi prosenttiyksikköä. Epäluottamus brändejä kohtaan on nyt vahvassa kasvussa.

Lisätietoja:
TNS Gallup Oy
Tiitta Vaulos, johtaja, TNS Values & Vision, 050-572 7859
Tarja Pentilä, tutkimuskonsultti, TNS Values & Vision, 040-516 3799
Puh. (09) 613 500
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com
www.tns-gallup.fi

RISC Monitor
RISC (Research Institute on Social Change) Monitor on kansainvälinen arvojen, asenteiden ja elämäntyylien tutkimusohjel­ma. Tutkimusta tehdään noin 50 maassa ympäri maailmaa, Euroopassa tutkimusohjelma käynnistettiin vuonna 1978.

RISC Monitor on laajin Suomessa toteutettava asennetutkimus. Vuoden 2011 tutkimus toteutettiin helmi-huhtikuun aikana TNS Gallupin internetvastaajapaneelissa. Tutkimuksen otos, 9865 henkilöä, edustaa 15–70-vuotiasta suomenkielistä aktiiviväestöä Suomessa.

Tutkimusohjelmasta Suomessa vastaa TNS Gallup Oy:n TNS Values & Vision -yksikkö. Tutkimusohjelman tilaajia ovat kotimaiset ja kansainväliset yritykset, mediat ja julkisyhteisöt

TNS Gallup Oy auttaa löytämään kasvun mahdollisuudet. Muutamme tutkitun tiedon edelläkävijyydeksi. TNS on maailman johtava kyselytutkimuksiin perustuvan markkinainformaation tuottaja – osa WPP:n Kantar Groupia. DISCOVER – A changing world: New territories, new media, new opportunities. Kantar Media mahdollistaa monimedian maailmanlaajuisen tarkastelun printin, radion, television, internetin, elokuvan, mobiilin, sosiaalisen median ja ulkomainonnan tutkimisen kautta. Laaja-alainen medianäkemys - Intelligence, Audiences ja TGI & Custom.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs