Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ympäristötuen erityistukisopimusten maksaminen alkaa 26.9.

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Ympäristötuen erityistukisopimusten maksaminen alkaa 26.9.

Tiedote.
Julkaistu: 20.09.2012 klo 13:23
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto aloittaa erityisympäristötukien ensimmäisen erän maksamisen 26.9.2012. Ensimmäisessä erässä maksetaan enintään 75 prosenttia tuesta. Toinen erä tuesta maksetaan, kun ELY-keskukset ovat saaneet erityistukisopimuksia koskevat valvonnat valmiiksi.

Erityistuet on maksettu kahdessa erässä vuodesta 2011 alkaen. Tukien kahdessa erässä maksamisen avulla Maaseutuvirasto varmistaa, että Suomessa noudatetaan EU:n komission asetusta valvontojen tekemisestä ennen maksatuksia.

Ympäristötuen erityistukien tavoitteena on harjoittaa maatalous- ja puutarhatuotantoa kestävillä tuotantomenetelmillä niin, että ympäristön ja vesistöjen kuormitus vähenee ja maaseudun luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

Erityistukisopimuksia ovat esimerkiksi luonnonmukaisen  tuotannon, perinnebiotooppien hoidon ja lietelannan sijoittamisen erityistuet. Lietelannan sijoittamisen tuen maksaminen edellyttää lannankäyttöilmoituksen toimittamista ELY-keskukseen viimeistään 31.10.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta
Maksaminen:
Päivi Akkanen
020 772 5845

Tukiehdot:
Antti Hietala
020 772 5623

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Betalningarna för avtal om miljöspecialstöd börjar 26.9.

 

Landsbygdsverket börjar betala den första posten av miljöspecialstöd 26.9.2012. I den första posten betalas högst 75 procent av stödet. Den andra stödposten betalas när ELY-centralerna har slutfört övervakningarna av avtalen om miljöspecialstöd.

Specialstöden har betalts i två poster sedan år 2011. Genom att betala stöden i två poster säkerställer Landsbygdsverket att EU-kommissionens förordning om utförandet av kontroller före utbetalningarna följs i Finland.

Syftet med miljöspecialstöden är att jordbruket och trädgårdsodlingen ska bedrivas med hållbara produktionsmetoder så att belastningen på miljön och vattendragen minskar och naturens mångfald på landsbygden ökar.

Avtal om miljöspecialstöd är till exempel specialstöd för ekologisk produktion, skötsel av vårdbiotoper och placering av flytgödsel. Betalningen av stöd för placering av flytgödsel förutsätter att en anmälan om användning av stallgödsel lämnas in till ELY-centralen senast 31.10.

Ytterligare upplisningar vid Landsbygdsverket
Betalning:
Överinspektör
Päivi Akkanen
020 772 5845

Stödvillkor:
Överinspektör
Antti Hietala
020 772 5623

fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs