Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijöiden verkkoasiointi Vipu tarjoaa uusia palveluja

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijöiden verkkoasiointi Vipu tarjoaa uusia palveluja

Tiedote.
Julkaistu: 17.01.2013 klo 11:24
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijöiden sähköinen asiointi laajenee tänä keväänä merkittävästi. Viljelijät voivat jo 6.2.2013 alkaen alkaa tallentaa tietoja viljeltävistä kasveista ja pinta-aloista Vipu-palveluun. Samaan aikaan avautuu karttaliittymä, jossa voi tehdä korjauksia peruslohkojen rajoihin. Vipu-palvelu uudistuu myös ulkoasultaan.

Varsinainen viljelijätukien päätukihaku alkaa Vipu-palvelussa 19.3. ja päättyy 30.4.2013 klo 23.59.

Kotieläintukien sähköinen haku alkaa 6.2.

Kotieläintukien haku sähköisesti on mahdollista tänä vuonna ja alkaa helmikuussa.
Kotieläintuista tulevat ensi kertaa sähköisesti haettaviksi uuhipalkkio, uuhipalkkion LFA-lisä ja kansallinen uuhituki. Näiden tukien sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 28.2.2013 klo 23.59. Uuhitilat, jotka ovat hakeneet uuhipalkkiota ja -tukea sähköisesti, voivat uuhien tilallapitoaikana palauttaa sähköisesti myös muutoslomakkeen 124.  

Myös kansallisten kotieläintukien ennakoita on ensimmäistä kertaa mahdollista hakea sähköisesti. Ennakoiden sähköinen haku alkaa 6.2.2013 ja päättyy 22.3.2013 klo 23.59.

Uusia toimintoja ja uusi ulkoasu

Vipu-palvelusta voi kätevästi tarkistaa esimerkiksi maatilan aikaisempina vuosina hakemat tuet ja ilmoittamat lohkojen tiedot sekä tukioikeudet ja tilalle maksetut tuet.

Viljelijä voi käydä jo nyt Vipu-palvelussa tarkistamassa käyttöoikeutensa. Palvelun osoite on https://vipu.mavi.fi ja sinne voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmennetta käyttäen. Jos käyttöoikeudet puuttuvat tai niitä täytyy muuttaa, hakemus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeella 405, joka löytyy osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Vipu-palvelu on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu, jota ylläpitää ja kehittää Maaseutuvirasto. Viljelijätukia on voinut hakea sähköisesti vuodesta 2009 lähtien. Kevään 2012 hakuaikana 45 prosenttia viljelijöistä teki hakemuksensa sähköisesti.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
etunimi.sukunimi@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu

 

Jordbrukarnas webbtjänst Vipu erbjuder nya tjänster

Jordbrukarnas webbtjänst utvidgas betydligt i vår. Jordbrukarna kan redan från och med den 6 februari 2013 spara uppgifter om odlingsväxter och arealer i tjänsten Vipu. Samtidigt lanseras en karttjänst där användarna kan göra rättelser i basskiftenas gränser. Vipu-tjänsten får också en ny layout.

Den ordinarie tiden för inlämning av huvudansökan för odlarstöd börjar i Vipu-tjänsten den 19 mars 2013 och går ut den 30 april 2013 kl. 23.59.

Tiden för elektronisk ansökan om husdjursstöd börjar 6.2

I år är det möjligt att söka husdjursstöd elektroniskt, och ansökningstiden börjar i februari.

Av husdjursstöden kan man nu för första gången elektroniskt ansöka om bidrag per tacka, LFA-tillägg till bidraget per tacka och nationellt stöd för tackor. Tiden för inlämning av elektroniska ansökningar för dessa stöd börjar 6.2.2013 och slutar 28.2.2013 kl. 23.59. Gårdar med tackor som lämnat en elektronisk ansökan om bidrag per tacka och stöd för tackor kan under den tid som tackor hålls på gården också lämna in ändringsblankett 124 elektroniskt.

Även förskott på nationella husdjursstöd kan nu för första gången sökas elektroniskt. Tiden för inlämning av elektroniska ansökningar om förskott börjar 6.2.2013 och slutar 22.3.2013 kl. 23.59.

Nya funktioner och ny layout

I Vipu-tjänsten kan användarna behändigt kontrollera vilka stöd gården sökt under tidigare år och vilka uppgifter om skiftena gården lämnat. I tjänsten finns också information om stödrättigheterna och de stöd som betalats ut till gården.

Odlaren kan redan nu besöka Vipu-tjänsten för att kontrollera sin användarbehörighet. Adressen till tjänsten är https://vipu.mavi.fi och inloggningen sker med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om användaren inte har behörighet eller om behörigheten ska ändras, ska en ansökan lämnas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet på blankett 405, som finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Vipu är jordbrukarnas webbtjänst som administreras och utvecklas av Landsbygdsverket. Odlarstöd har kunnat sökas elektroniskt sedan 2009. Under ansökningsperioden våren 2012 gjorde 45 procent av odlarna sina ansökningar elektroniskt.

 

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Kirsti Mäki-Paavola
020 77 25632
fornamn.efternamn@mavi.fi
www.mavi.fi/vipu

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs