Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Viljelijätukien sähköinen haku on alkanut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viljelijätukien sähköinen haku on alkanut

Tiedote.
Julkaistu: 27.03.2012 klo 12:13
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sähköinen tukihaku avautui tänään 27.3. klo 8 Vipu-verkkoasiointipalvelussa osoitteessa https://vipu.mavi.fi. Hakemuksen voi jättää 30.4. klo 23.59 mennessä.

Tänä keväänä viljelijä voi Vipu-palvelussa jatkaa vuonna 2007 antamaansa ympäristötukisitoumusta kahdella vuodella ja tehdä tiettyjä muutoksia jatketun sitoumuksen lisätoimenpiteisiin. Lisäksi viljelijä voi uusia sähköisesti vuonna 2007 annetut luonnonhaittakorvauksen (LFA) ja LFA:n kansallisen lisäosan sitoumukset.


Sähköiset karttakorjaukset ovat tarkempia

Tukien hakemisen lisäksi Vipu-palvelussa voi tarkistaa ja muuttaa peltolohkojen rajoja sähköisesti. Karttaliittymään on tullut uusia ominaisuuksia: peruslohkoille voi lisätä saarekkeita ja korjauksiin voi kirjata vapaamuotoisia kommentteja. Sähköiset karttakorjaukset ovat paperille tehtyjä huomattavasti tarkempia. Viime vuonna sähköiset korjaukset vähensivät ristiintarkastustapauksia merkittävästi.

Viljelijä voi ilmoittaa tilan hallintaan tulleet uudet lohkot tai hallinnasta poistuneet lohkot Vipu-palvelussa. Sen sijaan tilan peruslohkojen muutokset, kuten lohkojen yhdistämiset tai jakamiset, tulee ilmoittaa kuntaan paperilomakkeella 102C. Viljelijän on hyvä jättää lomake ajoissa, jotta kunta ehtii tallentaa tiedot ennen sähköisen tukihakemuksen tekemistä. Mahdollisuutta palauttaa lomake 102C vielä huhtikuussa voi tiedustella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Vipuneuvojalta vinkkejä tukihakuun

Vipuneuvoja on Vipu-palvelussa oleva työkalu, joka antaa tilakohtaisia yhteenvetotietoja ja sähköiseen tukihakuun liittyviä vinkkejä. Vipuneuvojaan on lisätty tarkisteita, jotka helpottavat viljelijää löytämään tukiehtoihin liittyviä puutteita ja siten vähentävät tilan riskiä joutua valvontaan.

Vipuneuvojasta viljelijä saa alustavan arvion tilalle maksettavista tuista ja maksuaikatauluista. Lisäksi se ilmoittaa hakemattomista tuista, joihin viljelijä on oikeutettu.

Vipuneuvojan voi avata Vipu-palvelun vasemmasta sivupalkista.

Kunta ja valtakunnallinen käytöntuki neuvovat

Oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen neuvoo viljelijöitä sähköisen tukihaun käytössä.
Virka-ajan ulkopuolella neuvoja antaa sähköisen tukihaun valtakunnallinen käytöntuki, joka palvelee numerossa 020 690 888.

Käytöntuen aukioloajat ovat:
•    27.3.–15.4. välisenä aikana arkisin klo 9–18 (-21) sekä viikonloppuisin ja pääsiäisenä klo 9–15.
•    16.–30.4. välisenä aikana arkisin klo 9–21 ja viikonloppuisin klo 9–15.
Sähköpostilla kysymyksiä voi lähettää 27.3. alkaen osoitteeseen tukihaku@mavi.fi.

Sähköinen tukihaku löytyy myös Facebookista haulla "Vipu - Viljelijän verkkoasiointi". Tykkäämällä sivusta saa helpoiten vinkit palvelusta ja tiedot uusimmista sähköiseen tukihakuun liittyvistä uutisista.

Sähköisen haun suosio on kasvanut

Sähköisen tukihaun suosio on kasvanut ja se on saanut positiivista palautetta käyttäjiltään. Keväällä 2011 kolmasosa viljelijöistä haki tuet sähköisesti.

Vipu-palvelun käyttöön tarvittavat tunnukset saa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta palauttamalla lomakkeen 405.

Lisätietoja:
•    Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset
•    Valtakunnallinen käytöntuki 27.3.2012 lähtien numerosta 020 690 888 / tukihaku@mavi.fi
•    www.mavi.fi/vipu


Elektroniska ansökan av odlarstöd nu öppen

I dag den 27 mars kl. 8 öppnades den elektroniska stödansökan på webbtjänsten Vipu, adress https://vipu.mavi.fi. Ansökan kan lämnas in fram till den 30 april kl. 23.59.

De miljöstödsförbindelser som ingicks 2007 kan i vår förlängas med två år via den elektroniska Vipu-tjänsten. Man kan även göra vissa ändringar i de förlängda förbindelsernas tilläggsåtgärder. Dessutom kan odlarna förnya de förbindelser för kompensationsbidraget (LFA) och dess nationella tilläggsdel som ingicks år 2007.

Mer exakta kartkorrigeringar

Förutom att ansöka om stöd kan man granska och ändra gränserna för åkerskiften. Kartapplikationen har fått nya funktioner: man kan nu lägga till åkerholmar och lämna fritt formulerade kommentarer till ändringarna. Kartkorrigeringar i Vipu-tjänsten är mer exakta än när man ritar ändringarna på papper. Förra året minskade korskontrollerna av kartkorrigeringar avsevärt tack vare Viputjänsten.

Odlaren kan anmäla om skiften har övergått i gårdens besittning eller överlåtits i någon annans besittning. Däremot ska förändringar i gårdens basskiften, t.ex. sammanslagning och delning av skiften, anmälas till kommunen på pappersblanketten 102C. Blanketten bör lämnas in i god tid, så att kommunen hinner lägga in uppgifterna innan e-ansökan görs. Vid behov kan man fråga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om det är möjligt att återlämna blankett 102C först i april.

Vipurådgivaren ger tips

Vipurådgivaren är ett verktyg i Vipu-tjänsten som ger ett sammandrag av uppgifterna om gården och tips när det gäller e-ansökan. Vipurådgivaren har nya kontrollfunktioner som gör det lättare att hitta brister i ansökan och som därmed minskar risken för inspektioner på gården.

Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av hur mycket stöd gården får och när stöden kommer att utbetalas. Dessutom påminner Vipurådgivaren om stöd som odlaren har rätt till men ännu inte har sökt.
Vipurådgivaren öppnas med en länk i den vänstra sidobalken i Vipu-tjänsten.

Kommunal och nationell användarsupport ger råd

Landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen ger odlarna hjälp i användningen av e-ansökan.
Utanför kontorstid kan man få hjälp av den nationella användarsupporten för stödansökan, telefon 020 690 888.

Användarsupportens öppettider:
•    27.3–15.4 kl. 9–18 (-21) samt veckoslut och påsken kl. 9–15.
•    16–30.4 kl. 9–21 och veckoslut kl. 9–15.
Fr.o.m. 27.3 kan frågor skickas per e-post till adressen tukihaku@mavi.fi.

Vipu finns även på Facebook; sök på "Vipu - Viljelijän verkkoasiointi". Genom att ”gilla” sidan får du tips om tjänsten och de senaste nyheterna om e-ansökan.

E-ansökan har ökat i popularitet

E-ansökan har ökat i popularitet och fått ett positivt mottagande av användarna. Våren 2011 ansökte en tredjedel av odlarna via Vipu.

För att använda Vipu-tjänsten behövs användarnamn och lösenord, som ges av landsbygdsnäringsmyndigheten efter ansökan på blankett 405.

Tilläggsuppgifter:
•    Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
•    Nationell användarsupport fr.o.m. 27.3.2012 på telefon 020 690 888 / tukihaku@mavi.fi.
•    www.mavi.fi/vipu

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs