Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Työperäiset terveysongelmat kasautuvat maatalousyrittäjien keskuudessa

TTS Työtehoseura

Työperäiset terveysongelmat kasautuvat maatalousyrittäjien keskuudessa

Tiedote.
Julkaistu: 28.01.2014 klo 11:07
Julkaisija: TTS Työtehoseura

Korvatut työtapaturmat ja ammattitaudit sekä alentunut työkyky kasautuvat suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa. Erityisesti karjatilallisilla on kohonnut riski toistuviin työperäisiin terveysongelmiin. Sekä lieviin että vakaviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät yleisimmin karjanhoitoon kuuluvat työt ja välittömät syyt. Vakavia työtapaturmia sattuu kuitenkin suhteellisesti eniten viljatiloilla sekä kasvinviljelytöissä tilan tuotantosuunnasta riippumatta.

Huomattava osa maatalousyrittäjistä kykenee kuitenkin työskentelemään vuosia – jopa vuosikymmeniä – ilman korvattuja työtapaturmia ja ammattitauteja. Tuotannon laajentaminen sekä sen myötä työympäristön ja ‑menetelmien kehittäminen suojaavat myös karjatilallisia terveysongelmilta. Nykyaikainen karjatalous poistaa osan riskeistä, mutta tuo toki myös uusia.

Tutkimuksissa tunnistettuja riskitekijöitä ja suojelevia tekijöitä kannattaa käyttää maatalousyrittäjien ryhmittelyyn työterveyttä ja työturvallisuutta sekä työkykyä edistävien toimenpiteiden kustannustehokkuuden parantamiseksi. Erityisen tärkeää on torjua vakavia työtapaturmia ja ammattitauteja, jotka voivat johtaa huomattaviin kustannuksiin, työkyvyn ja elämänlaadun merkittävään alenemiseen tai jopa kuolemaan.

Nykyisten ja tulevien maatalousyrittäjien sekä muiden maatalousalalla työskentelevien tietoisuutta työperäisistä terveysongelmista ja niiden torjunnasta tulee lisätä muun muassa alan ammatti- ja täydennyskoulutuksessa sekä työterveyshuollossa. Kokemusperäistä tietoa työterveyteen ja ‑turvallisuuteen liittyvistä asioista arvostetaan, ja tätä tietoa kannattaisi kerätä ja levittää nykyistä tehokkaammin. Positiivisia ja kannustavia esimerkkejä kannattaisi tuoda esiin nykyistä enemmän.

Edellä kuvattu ilmenee 24.1.2014 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tarkastetusta TTS - Työtehoseuran tutkija Janne Karttusen väitöskirjasta, jonka suomenkielinen nimi on "Työtapaturmien, ammattitautien ja työkyvyttömyyden kasautuminen suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa – mahdollisuus kohdennettuun torjuntaan". 

Lisätietoja: tutkija Janne Karttunen, TTS - Työtehoseura

p. 044 7143 689, janne.karttunen@tts.fi

Väitöskirjan yhteenveto-osa on saatavissa internetistä E-thesis -palvelusta osoitteessa:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42427

TTS - Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 8000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS - Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 100 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs