Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Tulvavahingoista haettava korvausta heti vahingon tapahduttua

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tulvavahingoista haettava korvausta heti vahingon tapahduttua

Tiedote.
Julkaistu: 19.04.2013 klo 11:57
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vesistön poikkeuksellisten tulvien aiheuttamista vahingoista voi saada korvausta valtion varoista. Korvausta on haettava lomakkeella 129A kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta heti vahingon tapahduttua tai viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä. Lomake on saatavilla internetistä osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet hakusanalla “129A” tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Korvausta voi saada vahingosta, joka on aiheutunut:

•    puutarhatuotteille, jos vahinkoa ei voida korvata satovahinkolain mukaan
•    korjatulle sadolle
•    kasvavalle puustolle
•    yksityisteille, silloille, ojille tai penkereille
•    rakennuksille tai rakennelmille
•    välttämättömälle kotitalousirtaimistolle
•    ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle

Korvausta voi saada myös edellä lueteltujen vahinkojen estämisestä tai rajoittamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä kylvämättä jäämisestä.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Merja Uusi-Laurila
020 7725 686
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Yksikönjohtaja
Vesa Perätalo
020 7725 696
etunimi.sukunimi@mavi.fi


Ersättning för översvämningsskador ska sökas genast när skadan är skedd

 

Skador som förorsakats av exceptionella översvämningar i vattendrag kan ersättas av statens medel. Ersättning ska sökas hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet med blankett 129A genast när skadan har skett eller senast inom en månad från det att översvämningen upphörde.  Blanketten finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet “129A” eller från kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Ersättning kan betalas för skada som har förorsakats:
•    trädgårdsprodukter om inte skadan kan ersättas enligt lagen om ersättande av skördeskador
•    bärgad skörd
•    växande trädbestånd
•    enskilda vägar, broar, diken eller vallar
•    byggnader eller konstruktioner
•    lösöre som behövs i hushållen eller
•    produkter som tillverkats vid yrkesutövning eller däri erforderligt lösöre.

Ersättning kan betalas även för kostnader för att förebygga eller begränsa ovan avsedda skador samt för omöjliggjord sådd.


Ytterligare upplysningar lämnas vid Landsbygdsverket av:
Överinspektör
Merja Uusi-Laurila
020 7725 686
fornamn.efternamn@mavi.fi
                                
Enhetschef
Vesa Perätalo
020 7725 696
fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs