Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Tukien sähköinen haku entistä sujuvampaa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Tukien sähköinen haku entistä sujuvampaa

Tiedote.
Julkaistu: 21.01.2014 klo 08:37
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Kevään 2014 viljelijätukihaussa sähköinen asiointi on entistä yksinkertaisempaa ja käyttäjäystävällisempää. Viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipussa on uusi, aiempaa selkeämpi käyttöliittymä. Myös palvelun ulkoasu on uudistunut. Hyödylliseksi koettu Vipuneuvoja on helpommin löydettävissä ja tukien hakeminen on entistä opastavampaa. Selkeyttä tuo myös se, että peruslohkojen kartat ovat näkyvillä heti, kun lohko on valittu.

Vipu-palveluun kirjaudutaan sähköisen tunnistautumisen kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai HST-kortilla eli sähköisellä henkilökortilla.

Käyttöoikeudet uusittiin lomakkeella 455

Syksyllä tehdyn maatilatietojen ajantasaistuksen myötä lähes kaikilla ensisijaisilla viljelijöillä on nyt oikeudet Vipu-palveluun. Vipu-palvelun käyttöoikeudet uusittiin lomakkeella 455, jonka Maaseutuvirasto lähetti kaikille viljelijöille. Lomakkeella myös päivitettiin maatilan tiedot ja valtuutettiin ensisijainen viljelijä hoitamaan tilan asiointia.

Jos ensisijaiselle viljelijälle ei ole haettu Vipuun käyttöoikeuksia lomakkeella 455, käyttöoikeuksia voi vielä päivittää lomakkeella 457. Samalla lomakkeella viljelijä voi myös peruuttaa jo annettuja käyttöoikeuksia. Jos sähköinen tunnistautuminen ja Vipu-palveluun kirjautuminen ei ole viljelijälle mahdollista, hän voi valtuuttaa neuvojan hoitamaan asioitaan palauttamalla lomakkeen 457 yhteistoiminta-alueensa toimipisteeseen.

Vipu-palvelun käyttäjällä voi olla joko sähköisen asioinnin laajat oikeudet tai palvelun selausoikeudet. Laajat oikeudet oikeuttavat täyttämään ja lähettämään sähköisen hakemuksen. Maatilan tietojen selaaminen ja omien tietojen päivitys on mahdollista myös selausoikeuksilla.

Sähköisen tukihaun aikataulussa ei suuria muutoksia

Uuhipalkkiota ja kansallista uuhitukea voi keväällä 2014 hakea vain paperihakemuksella. Sähköinen haku ei ole mahdollista, koska Mavi on suunnannut resurssit siihen, että uudistunut Vipu-palvelu on valmiina päätukihakuun mennessä. Tarkoituksena on kuitenkin, että jatkossa myös uuhitukea ja muita pienempiä tukia on mahdollista hakea sähköisesti. Uuhituet olivat viime vuonna ensimmäistä kertaa haettavissa sähköisesti. Silloin Vipu-palvelussa tukihakemuksen teki 304 tilaa. Sähköisen tukihaun aikataulussa ei ole suuria muutoksia kevääseen 2013 verrattuna.

Sähköisesti haettavien tukien hakuaikojen päättymispäivämäärät ovat seuraavat:

Kasvihuonetuotannon tuki  28.2.2014
Kasvihuonetuotannon tuen muutosilmoitus 30.9.2014
Kansallisten kotieläintukien ennakot 21.3.2014
Lopullinen kansallinen kotieläintuki hevosista ja kutuista 30.4.2014
Päätukihaku 30.4.2014
Nautatuet 30.4.2014
Ilmoitus kylvöalojen muutoksesta 16.6.2014

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Eläin- ja erikoistukiyksikön johtaja
Vesa Perätalo
0295 31 2434,  040 560 1829

Tietojärjestelmäasiantuntija
Piia Ylikoski
0295 31 2344, 040 814 5782

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Nu går det ännu smidigare att ansöka om stöd elektroniskt

E-tjänsterna för ansökan om jordbrukarstöd våren 2014 är ännu enklare och mer användarvänliga än tidigare. Webbtjänsten för jordbrukare, Vipu, har ett nytt användargränssnitt som är mer överskådligt än förut. Tjänsten har också fått nytt utseende. Vipurådgivaren, som ansetts vara nyttig, går lättare att hitta och man får ännu mer handledning i att ansöka om stöden. Till överskådligheten bidrar också att kartorna över basskiften kan ses genast när skiftet är valt.

Inloggningen i Viputjänsten sker via elektronisk identifiering med antingen bankkoder, mobilcertifikat eller HST-kort, dvs. elektroniskt personkort.

Åtkomsträttigheterna förnyades med blankett 455

I och med den uppdatering av uppgifterna om gårdsbruksenheter som utfördes i höstas har nu nästan alla primära odlare rättigheter till Viputjänsten. Åtkomsträttigheterna förnyades med blankett 455 som Landsbygdsverket skickade till alla jordbrukare. Med blanketten uppdaterade man också uppgifterna om gårdsbruksenheten och tilldelade den primära odlaren behörighet att sköta gårdens ärenden.

Om åtkomsträttigheter till Viputjänsten inte har sökts till den primära odlaren med blankett 455 går det fortfarande att uppdatera åtkomsträttigheterna med blankett 457. Med samma blankett kan jordbrukaren också annullera redan tilldelade åtkomsträttigheter. Om det inte är möjligt för jordbrukaren att identifiera sig elektroniskt och logga in i Viputjänsten, kan han eller hon bemyndiga en rådgivare att sköta sina ärenden genom att lämna in blankett 457 till verksamhetsstället för sitt samarbetsområde.

En användare av Viputjänsten kan ha antingen alla rättigheter att använda e-tjänsterna eller bläddringsrättigheter till tjänsten. Alla rättigheter ger användaren rätt att fylla i och skicka in en elektronisk ansökan. Att bläddra i uppgifterna om gårdsbruksenheten och uppdatera sina egna uppgifter är möjligt också med bläddringsrättigheter.

Inga stora förändringar i tidtabellen för elektronisk stödansökan

Bidrag per tacka och nationellt stöd för tackor kan våren 2014 sökas bara på pappersansökan. Det går inte att ansöka om dem elektroniskt, eftersom Mavi har satsat resurserna på att få den förnyade Viputjänsten klar tills den samlade stödansökan börjar. Avsikten är ändå att också stödet för tackor och andra mindre stöd ska kunna sökas elektroniskt framöver. Stöden för tackor kunde i fjol sökas elektroniskt för första gången. Då gjorde 304 gårdar upp stödansökan i Viputjänsten. När det gäller tidtabellen för elektronisk stödansökan blir det inga stora förändringar jämfört med våren 2013.

Ansökningstiderna för stöd som söks elektroniskt går ut följande datum:

Stöd för växthusproduktion 28.2.2014
Ändringsanmälan om stöd för växthusproduktion 30.9.2014
Förskott på nationella husdjursstöd 21.3.2014
Slutligt nationellt husdjursstöd för hästar och hongetter 30.4.2014
Samlad stödansökan 30.4.2014
Stöd för nötkreatur 30.4.2014
Anmälan om ändring av såningsarealer 16.6.2014

 

Ytterligare information från Landsbygdsverket:

Enhetschef för djur- och specialstöd
Vesa Perätalo
0295 31 2434,  040 560 1829

Systemspecialist
Piia Ylikoski
029531 2344, 040 814 5782

E-postadresser: fornamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs