Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku alkoi

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku alkoi

Tiedote.
Julkaistu: 11.03.2013 klo 09:55
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vuoden 2012 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku on alkanut. Sokerin kuljetustuki on kansallisesti rahoitettava tuki, jota maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena sokerijuurikkaan viljelijöille korvaamaan sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Vuoden 2012 tukea maksetaan viljelijän markkinointivuoden 2012/2013 kiintiösokerimäärän ja kuljetusmatkan perusteella. Kuljetusmatkasta riippuen tukea maksetaan 4,13–16,84 euroa tonnilta. Tuki kasvaa kuljetusmatkan mukaan portaittain siten, että yli 160 kilometrin kuljetusetäisyydellä tuki on 16,84 euroa tonnilta.

Hakulomake ohjeineen on postitettu niille sokerijuurikkaan viljelijöille, joilla oli sokerin perustoimitusoikeus Sucros Oy:n kanssa markkinointivuonna 2012/2013 ja jotka ovat toimittaneet tehtaalle kyseisen markkinointivuoden sokerijuurikasta. Hakulomake (178) ja ohje ovat saatavilla myös internetistä osoitteessa www.suomi.fi/lomakkeet.

Haku päättyy 2.4.2013. Hakulomake palautetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka tekee myös tukipäätöksen. Tuki maksetaan syksyllä 2013.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja
Lea Anttalainen
puh. 020 77 25740
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

Ansökan om transportsstöd för sockerbeta inleddes

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2012 har inletts. Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera sockerbetor.

Till odlaren betalas stödet för 2012 på basis av mängden kvotsocker och transportsträckan för regleringsåret 2012/2013. Beroende på transportsträckan betalas 4,13–16,84 euro i stöd per ton. Stödet ökar stegvis i takt med transportsträckan så att stödet är 16,84 euro per ton då transportavståndet överstiger 160 kilometer.

Ansökningsblanketten med anvisningar har postats till de sockerbetsodlare som hade en grundleveransrättighet för socker med Sucros Ab för regleringsåret 2012/2013 och som levererat sockerbetor till fabriken det aktuella regleringsåret. Ansökningsblanketten (178) och anvisningarna fås också från webbsidan www.suomi.fi/etjanster.

Ansökningstiden utgår 2.4.2013. Ansökningsblanketten skickas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet. Stödet betalas hösten 2013.


Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
tel. 020 77 25740
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs