Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Satovahinkokorvaukset maksetaan 22.3.2013 alkaen

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Satovahinkokorvaukset maksetaan 22.3.2013 alkaen

Tiedote.
Julkaistu: 20.03.2013 klo 14:18
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2012 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 22.3.2013 alkaen. Korvauksia maksetaan noin 1 600 tilalle. Korvausten kokonaismäärä on noin 9 miljoonaa euroa.

Satovahinkokorvausta haettiin yhteensä noin 56 400 hehtaarilta, mikä on noin 2,4 % koko viljelyalasta. Suurin osa vahinkoalasta oli viljaa, mutta suurimmat vahingonkorvaukset maksetaan perunanviljelijöille. Ruokaperunan koko viljelyalasta 20 prosentille haettiin satovahinkokorvausta.

Sato tuhoutui osittain 21 400 hehtaarilta ja täysin 35 000 hehtaarilta. ELY-keskusten alueilta suurimmat satovahingot olivat Pohjois-Pohjanmaalla 9 500 hehtaaria, Etelä-Pohjanmaalla 6 600 hehtaaria, Pohjanmaalla 5 700 hehtaaria ja Hämeessä 5 600 hehtaaria. Vahinkoja aiheuttivat erityisesti viime kesän ja syksyn rankat ja pitkään jatkuneet sateet sekä niistä aiheutuneet tulvat.

Omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä korvataan viljelijälle 90 %. Viljelijän omavastuu on 30 % viljelmän normisadon arvosta. Normisadon arvo lasketaan alueen keskimääräisten satojen perusteella vahinkovuotta edeltäviltä vuosilta. Satovahinkokorvauksesta vähennetään myös muualta mahdollisesti saadut korvaukset. Vahingon arvo on laskettu vähentämällä viljelmän normisadon arvosta saadun sadon arvo. Saadun sadon arvon laskemisessa käytetään vahinkovuoden keskimääräisiä myyntihintoja.

Korvattavien kasvien satovuoden 2012 myyntihinnat olivat korkeampia verrattuna edeltäviin vuosiin lukuun ottamatta ruokaperunaa ja nurmikasveja. Vahinkovuoden korkea myyntihinta pienentää viljelijälle maksettavaa korvausta.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
Puh. 020 7725 517
etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

 

Skördeskadeersättningarna betalas från och med 22.3.2013

 

Landsbygdsverket betalar från och med 22.3.2013 ersättningar för skördeskador som drabbat odlingar år 2012. Ersättningar betalas till sammanlagt cirka 1 600 gårdar. Det sammanlagda ersättningsbeloppet uppgår till runt 9 miljoner euro.

Skördeskadeersättning söktes för sammanlagt cirka 56 400 hektar, vilket är 2,4 % av hela odlingsarealen. Merparten av skadearealen bestod av spannmål, men de största skadeersättningarna betalas till potatisodlare. Skördeskadeersättning söktes för 20 procent av hela odlingsarealen för matpotatis.

Skörden blev delvis förstörd på 21 400 hektar och helt förstörd på 35 000 hektar. På ELY-centralernas områden inträffade de största skördeskadorna i norra Österbotten med 9 500 hektar, södra Österbotten md 6 600 hektar, Österbotten med 5 700 hektar och Tavastland med 5 600 hektar. Skadorna orsakades framför allt av senaste sommars kraftiga och ihållande regn med efterföljande översvämningar.

Jordbrukaren ersätts för 90 % av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken. Jordbrukarens självrisk är 30 % av värdet på odlingens normskörd. Normskördens värde beräknas på basis av regionens genomsnittliga skördar åren som föregår skadeåret. Också eventuella andra ersättningar från annat håll dras av från skördeskadeersättningen. Värdet på skadan har beräknats genom att värdet på den erhållna skörden dras av från värdet på odlingens normskörd. När värdet på den erhållna skörden räknas ut använder man skadeårets genomsnittliga försäljningspriser.

Försäljningspriserna skadeåret 2012 för de grödor som kan ersättas var högre än åren innan, bortsett från matpotatis och vallväxter. Ett högt försäljningspris under skadeåret minskar den ersättning som betalas till jordbrukaren.

 

Ytterligare information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
Tfn 020 7725 517
förnamn.efternamn@mavi.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs