Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Opinnäytetyö: Ravihevoskasvattajat kaipaavat lisää neuvontapalveluita ja koulutusta

Tiedote.
Julkaistu: 29.12.2015 klo 10:15
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Suomalaiset ravihevoskasvattajat kaipaavat toimintansa tueksi lisää neuvontapalveluita sekä erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Tämä käy ilmi Karoliina Korhosen tekemän opinnäytetyön tuloksista. Korhonen valmistuu agrologiksi joulukuussa 2015 Hämeen ammattikorkeakoulun maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmasta.

Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Suomen Hippos ry:n kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa kyselytutkimuksen avulla suomalaisen ravihevoskasvatuksen nykytilaa, 2010-luvun kasvattajaprofiilia sekä toiminnan kehittämiskohteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kyselytutkimuksen perusteella 2010-luvun ravihevoskasvattaja on 40–59-vuotias nainen, jota motivoi kasvatustoiminnassa ensisijaisesti laadukkaiden hevosten tuottaminen sekä kasvattien menestyminen ravikilpailuissa.

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kasvattajat listasivat neuvontapalveluiden kehittämisen sekä erilaisten koulutuksien ja seminaarien järjestämisen. Kasvattajat kokevat tarvitsevansa lisää tietoa myös orivalintojensa tueksi.

Kasvatustoiminnan kannattamattomuus saa monet kasvattajat pohtimaan alan tulevaisuutta

Korhosen tekemän kyselytutkimuksen mukaan kolmasosa kyselyyn vastanneista ravihevoskasvattajista olisi lopettamassa kasvatustoimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin syy toiminnan lopettamiselle on kasvatustoiminnan kannattamattomuus. Alan alati kasvavat kustannukset ja huonon taloustilanteen alas ajamat varsojen myyntihinnat laittavat kasvattajat pohtimaan tosissaan toimintansa jatkoa. Yli puolet vastaajista, 53 %, uskoi kuitenkin varsojen kysyntätilanteen pysyvän samana tai paranevan seuraavan viiden vuoden aikana.

Kotimaisen kasvatuksen tukeminen ja tehokkaampi markkinointi ovat tärkeässä roolissa toiminnan jatkuvuudelle. Kotimainen kasvatustoiminta tarvitsee innostusta, kannustusta ja koulutusta. Näihin tarpeisiin on HAMKin ja Suomen Hippoksen yhteistyöllä valmisteltu Uudet hevoskasvattajat – koulutushanketta, jolle on haettu rahoitusta EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Mikäli projektille myönnetään rahoitus, koulutuspäivät ja ns. kasvattajakummitoiminta käynnistyvät vuoden 2016 aikana.

Työ löytyy kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastosta.  

Lisätietoja

Karoliina Korhonen, karoliina.korhonen@hotmail.fi

Uudet hevoskasvattajat-hanke:

Terhi Thuneberg, terhi.thuneberg@hamk.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs