Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mitä tehdä märkyyden estäessä pellon kylvämisen?

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mitä tehdä märkyyden estäessä pellon kylvämisen?

Tiedote.
Julkaistu: 25.06.2015 klo 15:56
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Viimeinen tukiehtojen mukainen peltojen kylvöpäivä on tiistai 30. kesäkuuta. Märkyys on kuitenkin tänä kesänä haitannut kylvötöiden tekemistä. Jos viljelijä ei saa määräaikaan mennessä kylvettyä kaikkia lohkojaan kuten on hakemuksella ilmoittanut, voimassa olevien säädösten perusteella hän voi:

-    vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos kyseessä on tilaan merkittävällä tavalla vaikuttava ankara luonnonmullistus ja kylvämättä jää merkittävä osa tilan maatalousmaasta tai
-    perua tuet niiltä lohkoilta, joita ei ole päässyt kylvämään, jos kylvämättä jää yksittäisiä lohkoja (tiedote tukien perumisesta).

Säädösten mukaan ylivoimaisen esteen tulee koskea tilaa merkittävällä tavalla. Merkittävä voi tarkoittaa pinta-alaltaan merkittävää alaa tai tilalle merkittävän satokasvin kylvämättä jäämistä, jolloin se vaikuttaa merkittävästi tilalla esimerkiksi eläinten rehustukseen tai tulonmuodostukseen. Ylivoimaiseen esteeseen vedottaessa on perusteltava, miksi kylvämätön ala tai kylvämättä jäänyt kasvi on tilalle merkittävä.

Maaseutuvirasto ei voi asettaa tarkkaa pinta-alaprosenttia tai hehtaarimäärää merkittävän osan määrittämiseksi, koska merkittävyys riippuu mm. tilojen tuotantosuunnasta, suunnitelluista kasveista ja oletetuista tuotoista. Ylivoimaisen esteen käyttö tuensaamisen perusteena on tarkasteltava aina tapauskohtaisesti.

Kylvämättä jättämisestä nopeasti ilmoitus kuntaan

Viljelijän tulee ilmoittaa kirjallisesti kuntaan siitä, että peltoalueen kylvö tai uusintakylvö ei ole mahdollista 30.6. mennessä. Ilmoitus on tehtävä 15 arkipäivän kuluessa tilanteen havaitsemisesta. Ilmoitukseen on kirjattava kyseessä olevat lohkot, suunnitellut viljelykasvit ja niiden pinta-alat.  Lisäksi on annettava tietoja poikkeuksellisista olosuhteista, kuten alueen sademäärästä, tai toimitettava esimerkiksi valokuvia. Näillä tiedoilla viljelijä osoittaa, ettei ole pystynyt kylvämään lohkoa 30.6 mennessä.

Tiedon mahdollisimman nopea toimittaminen kuntaan on hyvä tehdä mahdollista pinta-alavalvontaa varten. Siementen tai lannoitteiden huono saatavuus tai viljelyn taloudellinen kannattamattomuus ei ole ylivoimainen este.

Kun ylivoimainen este hyväksytään syyksi jättää pelto kylvämättä:
-    tuki maksetaan hakemuksella ilmoitettujen kasvien mukaisesti
-    viherryttämistuen monipuolistamisehto toteutuu ilmoitettujen kasvien mukaisesti
-    tukioikeudet aktivoituvat
-    ympäristökorvausta ja luonnonmukaisen tuotannon korvausta voidaan maksaa vain niistä toimista, jotka toteutetaan tukivuoden aikana. Kun ylivoimainen este on hyväksytty tuensaannin perusteeksi, viljelijän on ilmoitettava ympäristökorvauksen toimista Maaseutuviraston lomakkeella. Samalla lomakkeella ilmoitetaan luomusitoumuksen kylvämättä jääneet lohkot. Lomake julkaistaan kesän aikana suomi.fi-palvelussa.


Lisätietoja viljelijälle:
Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

Mavin aiemmat tiedotteet asiaan liittyen:
11.6.2015 Ylivoimaisen esteen käyttö kylvämättömillä pelloilla ja vaikutukset tukiin

27.5.2015 Sateet vaikuttavat kylvöihin ja kylvöalailmoituksiin

Lisätietoja medialle:
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

Erikoissuunnittelija Kati Törmä
0295 31 2432
etunimi.sukuniemi(at)mavi.fi

Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs