Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Mavi maksaa marras–joulukuussa viljelijätukia 800 miljoonaa euroa

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Mavi maksaa marras–joulukuussa viljelijätukia 800 miljoonaa euroa

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2011 klo 11:55
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maaseutuvirasto maksaa marras–joulukuun aikana tilatuen, toisen erän ympäristötuesta, luonnonhaittakorvauksesta ja erityisympäristötuista sekä ensimmäisen erän eläinten hyvinvoinnin tuesta. Lisäksi joulukuun aikana maksetaan eläinperusteisia palkkioita ja kotieläintukia. Maksettava summa on yhteensä noin 800 miljoonaa euroa.

Maksamisen aloittamisen ajankohtaan vaikuttavat EU:n säädösten asettamat rajoitukset ja valvontojen tilanne. Kesken oleva valvonta voi viivästyttää yksittäisen tilan tukien maksua, jolloin tuet lähtevät maksuun valvonnan valmistuttua.

Maaseutuvirasto lähettää entiseen tapaan tiloille tiedon tuen maksusta e-kirjeenä. E-kirjeessä on eritelty tieto kustakin tukityypin maksusta. Varsinaiset oikaisuvaatimuskelpoiset tukipäätökset lähetetään tiloille myöhemmin.

Eläinten hyvinvoinnin tuki

Eläinten hyvinvoinnin tuen ensimmäisen erän maksaminen alkoi 16.11.2011.  Maksu sisältää 75 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Toinen erä 25 prosenttia maksetaan toukokuussa 2012 valvontojen valmistuttua. Eläinten hyvinvoinnin tuki on EU-osarahoitteinen.

Tilatuki sekä ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen toinen erä

Tilatuen maksaminen aloitetaan 1.12.2011. Samana päivänä alkaa myös ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteen tuen sekä luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen.

Tilatuki sekä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteen tuen ja luonnonhaittakorvauksen toinen erä voidaan maksaa, kun kaikki säädösten mukaiset valvonnat on suoritettu.

Erityisympäristötukien toinen erä

Erityisympäristötukien toisen erän maksaminen alkaa joulukuun alussa.  Maaseutuvirasto on maksanut ensimmäisenä eränä 75 prosenttia näistä tuista syyskuusta alkaen.

Ympäristötuki ja luonnonhaittakorvaus sekä erityisympäristötuet ovat EU:n osarahoitteisia tukia.

EU:n nautaeläinpalkkiot ja uuhipalkkio

EU:n nautapalkkion ja EU:n lypsylehmäpalkkion ensimmäinen erä sekä uuhipalkkio maksetaan joulukuun alussa.

Kansalliset kotieläintuet

Kansallinen kotieläintuki emolehmille, emolehmähiehoille, sonnille, härille, hiehoille, uuhille, kutuille ja hevosille maksetaan joulukuun aikana.

Vuonna 2011 teurastettujen hiehojen, sonnien ja härkien kansallisen kotieläintuen loppuosa maksetaan huhtikuussa 2012.

Mahdollisista muutoksista maksuaikatauluihin tiedotetaan tarvittaessa myöhemmin.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tukien maksatusyksikön johtaja Tuula Seurujärvi
Puh. 020 7725 714

Valvontayksikön johtaja Jukka Pekonniemi
Puh. 020 7725 694

Pinta-alatukiyksikön johtajan sijainen Lea Anttalainen
Puh. 020 7725 740

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@mavi.fi

 

I november–december betalar Mavi ut 800 miljoner euro i jordbrukarstöd


Under perioden november–december betalar Landsbygdsverket ut gårdsstödet, andra posten av miljöstödet, kompensationsbidraget och miljöspecialstöden samt första posten av stödet för djurens välbefinnande. I december betalas dessutom djurbaserade bidrag och husdjursstöd ut. Sammanlagt utbetalas omkring 800 miljoner euro.

Tidpunkten för påbörjande av utbetalningarna påverkas av de begränsningar som följer av EU:s rättsakter och övervakningssituationen. Oavslutad övervakning kan fördröja utbetalningen av stöd till enskilda gårdar. I så fall betalas stödet ut efter att övervakningen avslutats.

Liksom tidigare informerar Landsbygdsverket gårdarna per eBrev om stödutbetalningen. I eBrevet finns specificerad information om utbetalningen av var och en stödtyp. De egentliga stödbesluten i vilka omprövning får begäras skickas till gårdarna senare.

Stöd för djurens välbefinnande

Utbetalningen av första posten av stödet för djurens välbefinnande startade 16.11.2011.  I första posten ingår 75 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Andra posten, 25 procent, betalas ut i maj 2012 när övervakningen avslutats. Stödet för djurens välbefinnande delfinansieras av EU.

Gårdsstöd samt andra posten av miljöstöd och kompensationsbidrag

Gårdsstödet börjar betalas ut 1.12.2011. Samma dag börjar också andra posten av stödet för bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och andra posten av kompensationsbidraget betalas ut.

Gårdsstödet och andra posten av stödet för bas- och tilläggsåtgärder och av kompensationsbidraget kan betalas ut när all den övervakning som det bestäms om i EU-rättsakterna och de inhemska författningarna har utförts.

Andra posten av miljöspecialstöd

Andra posten av miljöspecialstöden börjar betalas ut i början av december. Från och med september har Landsbygdsverket betalat ut första posten av de här stöden, 75 procent.

Miljöstödet, kompensationsbidraget och miljöspecialstöden delfinansieras av EU.

EU-bidragen för nötkreatur och mjölkkor samt bidraget per tacka

Första posten av EU-bidragen för nötkreatur och mjölkkor betalas ut i början av december. Då betalas också bidraget per tacka ut.

Nationella husdjursstöd

Det nationella husdjursstödet för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, kvigor, tackor, hongetter och hästar betalas ut i december.

Sista delen av nationellt husdjursstöd för kvigor, tjurar och stutar som slaktats 2011 betalas ut i april 2012.

Information om eventuella förändringar i utbetalningstidtabellerna sänds vid behov senare.


Närmare information från Landsbygdsverket:
Enheten för utbetalning av stöd, direktör Tuula Seurujärvi
Tfn 020 77 25 714

Kontrollenheten, direktör Jukka Pekonniemi
Tfn 020 7725 694

Enheten för arealbaserade stöd, direktörens ställföreträdare Lea Anttalainen
Tfn 020 7725 740

E-post: förnamn.efternamn@mavi.fi   

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs