Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Matkailuyritysten sähköisten kanavien opas on julkaistu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Matkailuyritysten sähköisten kanavien opas on julkaistu

Tiedote.
Julkaistu: 02.02.2015 klo 12:37
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoen Ammattikorkeakoulun hallinnoima MaNeSäLi-hanke on julkaissut Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksille tarkoitetun ”Opas matkailuyrityksille sähköisten kanavien hyödyntämiseen”- opaskirjasen joulukuussa 2014. Oppaan avulla yrittäjä voi itsenäisesti opiskellen ottaa käyttöön esiteltyjä sähköisiä kanavia tai kehittää yrityksensä verkkosivustoa entistä paremmaksi.

 

Miksi opas julkaistiin?Nykyään voidaan jo todeta, että mikäli yritystä ei löydy netistä, asiakkaiden mielestä sitä ei ole olemassa. Yrityksen tulee ottaa itse vastuu omasta sähköisestä näkyvyydestään, jos se haluaa pysyä asiakkaiden tavoitettavissa. Julkaistu opas on ensiaputyökalu Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksille, jotta yritykset voivat laittaa kotisivuasiat ja Google-näkyvyyden kuntoon, unohtamatta yhtä suosituimman sosiaalisen median kanavan eli Facebookin haltuunottoa. Opas on saatavilla osoitteessa http://www.theseus.fi/handle/10024/84967

 

Matkailuyritysten sähköisen näkyvyyden tilanne huolestuttaa

 

Hankkeessa keväällä 2014 julkaistussa kartoituksessa selvitettiin alueen matkailuyritysten näkyvyyttä sähköisissä kanavissa vuonna 2013. Kartoituksessa todettiin, että valtaosa Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksistä ei ole hyödyntänyt ilmaisia sähköisiä markkinointi -ja myyntikanavia. Myös yritysten verkkosivustot ja sähköisen ostamisen mahdollistaminen kaipaavat vielä kehittämistä tulevaisuudessa. Tilanne ei ole juurikaan parantunut puolessatoista vuodessa, kun eteläpohjalaisten matkailuyritysten näkyvyydestä tehtiin pikainen kartoitus tammikuussa 2015. Vuonna 2013 kansainvälisesti suosittuun majoitusten sähköiseen myynti- ja varauskanava Booking.com:iin oli liittynyt 40 alueen majoitusyritystä, kun vuoden 2015 alussa luku oli 46. Tällä aikavälillä järjestelmään on liittynyt vain 12 uutta majoituskohdetta ja vastaavasti jo vuonna 2013 mukana olleista kohteista moni oli poistunut palvelusta.

Vuoden 2013 tilannetta selvittäneessä kartoituksessa tarkasteltiin myös kansainvälisen suosittelu- ja arviointipalvelu TripAdvisorista löytyvien matkailukohteiden määrää. Vuonna 2013 TripAdvisorissa oli mukana 72 matkailukohdetta ja vuonna 2015 kohteita oli 73 kappaletta, joista uusia oli 39 kappaletta. Vuoden 2013 kohteista puoliakaan ei löytynyt palvelusta enää vuonna 2015. Vuonna 2015 TripAdvisorista löytyvistä matkailukohteista 23 on majoitusyrityksiä ja loput ravintoloita tai käyntikohteita. Omaa profiiliaan 73:sta TripAdvisorissa mukana olevasta kohteesta hallitsee vain 11 yritystä. Loput eivät siis ole halunneet ottaa profiiliaan haltuunsa tai eivät välttämättä edes tiedä olevansa mukana palvelussa. TripAdvisoriin kuka tahansa käyttäjätunnukset luonut henkilö voi lisätä matkailukohteen julkisesti arvioitavaksi, eikä yritykselle tule siitä erillistä ilmoitusta.

Kuten yritysten lukumääristä sähköisissä myynti- ja markkinointikanavissa voi päätellä, Etelä-Pohjanmaan matkailuyritykset hyödyntävät heikosti sähköisiä ja täysin ilmaisia kanavia matkailutoimintansa edistämiseksi. Koko alueella toimi noin 630 matkailuyritystä ja vain murto osa niistä on mukana sähköisissä kanavissa, eikä tilanne näytä muuttuneen parempaan suuntaan vajaassa kahdessa vuodessa. Vain yritykset itse voivat ottaa tilanteen haltuun ja varmistaa itselleen paremman näkyvyyden sähköisissä kanavissa sekä sitä kautta parantaa koko maakunnan matkailupalveluiden näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

_______________________________________________________________________________________

 

MaNe-SäLi - Matkailun Nettimarkkinoinnin ja Sähköisen Liiketoiminnan edistäminen Pohjanmaan kautta-hankkeen tavoitteena oli lisätä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien matkailutoimijoiden ja koko alueen matkailun kilpailukykyä tehostamalla sähköistä liiketoimintaosaamista, sähköistä viestintää, tiedonkulkua ja markkinointia. Hankkeen avulla aktivoitiin alueen matkailuyrittäjiä osallistumaan koulutuksiin, sähköisten kanavien käyttöön, sähköiseen yhteismarkkinointiin ja sisällöntuottamiseen. Hanketta toteutettiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja sitä hallinnoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2012 – 31.12.2014. Rahoituslähde ELY-keskus/EU:n maaseuturahasto.

Lisätietoja keskiviikkona 4.2.2015

Elina Puska

projektisuunnittelija, MATKO3 Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla v. 2011-2014

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Elintarvike ja maatalous

elina.puska@seamk.fi

040 680 7522

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs