Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maataloustuotteiden menekinedistämisohjelmien haku on alkanut

Tiedote.
Julkaistu: 04.06.2012 klo 12:40
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen hankehakemuksia vuodelle 2013 voi jättää Maaseutuvirastoon 4.–29.6.2012 välisenä aikana. Haku on siirtynyt maa- ja metsätalousministeriöstä nyt Maaseutuvirastoon. Myös EU-osarahoitteisten maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku on meneillään 30.9.2012 asti. 

Maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämiseksi avustetaan ensisijaisesti hankekokonaisuuksia, joilla edistetään luomun käyttöä julkisissa ruokahankinnoissa ja  viestitään luomun ja/tai lähiruoan lisäarvosta erityisesti kuluttajille. Avustukset kohdistetaan myös kokonaisuuksiin, joilla lisätään koululaisten tietoisuutta monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta, lisätään vihannesten, hedelmien ja marjojen käyttöä sekä edistetään EU:n nimisuojajärjestelmän hyödyntämistä.

Toissijaisesti avustetaan muita hankekokonaisuuksia, joilla edistetään maataloustuotteiden menekkiä, tietämystä laadukkaista maataloustuotteista, ruokakulttuuria tai terveellisiä ruokailutottumuksia sekä näihin kokonaisuuksiin liittyvää tiedonvälitystä.

Hankkeet voivat olla monivuotisia, kuitenkin enintään kolmivuotisia. Mainontaa koskevissa hankkeissa avustuksen osuus on enintään 50 % ja tiedotustyyppisissä hankkeissa enintään 90 % hankkeen kustannuksia. Hakijana voivat olla markkinoinnin ja tuotannon kehittämistä koskevia hankkeita toteuttavat yritykset ja muut yhteisöt.

Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään marraskuun 2012 loppuun mennessä. Avustuksen ensimmäinen erä pyritään maksamaan tammikuussa 2013, mikäli valtion tulo- ja menoarvio on hyväksytty siihen mennessä.

 
EU-osarahoitteisten ohjelmien haku avoinna

EU-osarahoitteisten maatalouden tiedotus- ja menekinedistämisohjelmien haku koskee Euroopan yhteisön ja Suomen valtion yhdessä rahoittamia ohjelmia, jotka on suunnattu sisämarkkinoille tai kolmansien maiden markkinoille.

Sisämarkkinoille toivotaan ohjelmaehdotuksia erityisesti yhteisön tai kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti tuotetusta tuoreesta, jäähdytetystä tai jäädytetystä lihasta, luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista, elävistä kasveista ja kukkaviljelytuotteista, sekä tuotteista, joilla on suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) sekä aidoista perinteisistä tuotteista (APT). Muita tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan sisämarkkinoilla tukea ovat esimerkiksi maito ja maitotuotteet, siipikarjanliha ja hunaja.

Tuotteita, joiden menekinedistämistä voidaan tukea kolmansissa maissa, ovat esimerkiksi tuoreeseen, jäähdytettyyn tai jäädytettyyn naudan- ja sianlihaan perustuvat tuotteet, maitotuotteet, laadukas siipikarjanliha, hedelmät ja vihannekset ja niistä jalostetut tuotteet, vilja- ja riisijalosteet sekä luonnonmukaisesti tuotetut maataloustuotteet.

Yhteisön rahoitusosuus EU-osarahoitteisissa ohjelmissa on 50 prosenttia ja Suomen valtion osuus on 20 prosenttia. Ohjelmaa ehdottavan järjestön oma osuus on 30 prosenttia ohjelman    kustannuksista. Koululaisille suunnattuja hedelmien ja vihannesten menekinedistämisohjelmia yhteisö rahoittaa 60 prosenttia. Ohjelmat voivat kestää yhdestä kolmeen vuotta.

Ohjelman ehdottajana voi olla ohjelman tuotealaa tai -aloja edustava ammattialajärjestö tai toimialakohtainen organisaatio, esimerkiksi yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys. Ohjelman toimeenpanijaksi valitaan kilpailumenettelyn jälkeen yksi tai useampi yritys, yleensä mainostoimisto. Toimeenpanijan valintaan liittyvään kilpailumenettelyyn tulee varata aikaa noin viisi kuukautta.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ylitarkastaja Eveliina Viitanen 
020 7725 553                                                                                    

Yksikön johtaja Milla Kallioinen     
020 7725 538

etunimi.sukunimi@mavi.fi

 www.mavi.fi

Ansökan om marknadsföringsstöd för jordbruksprodukter är öppen

Ansökan om projektstöd för utveckling av marknadsföring och produktion av jordbruksprodukter för 2013 kan lämnas till Landsbygdsverket under perioden 4–29 juni 2012. Ansökan lämnas nu till Landsbygdsverket och inte till jord- och skogsbruksministeriet. Också pågående ansökan om EU-samfinansierade program för informations- och marknadsföringsprogram utgör till 30.9.2012.

I första hand understöds projekthelheter som gynnar användningen av ekologiska produkter i samband med offentliga livsmedelsupphandlingar, informerar i synnerhet konsumenter om mervärdet i ekologiska produkter och/eller närproducerade livsmedel, ökar skolelevernas vetskap om mångsidig och hälsosam kost, ökar konsumtionen av grönsaker, frukt och bär och främjar tillämpningen av EU:s system för namnskydd. I andra hand understöds andra projekthelheter som stimulerar försäljningen av jordbruksprodukter, ökar kunskapen om högklassiga jordbruksprodukter, matkultur eller hälsosamma matvanor samt förmedlingen av information i samband med dessa.

Projekten kan löpa över flera år, dock högst tre år. Det maximala understödet för reklamprojekt är begränsat till högst 50 procent och för projekt av informationskaraktär till högst 90 procent av projektkostnaderna. Understöd kan sökas av företag och organisationer.

Beslut om vilka projekt som beviljas finansiering fattas före utgången av november 2012. Strävan är att betala ut den första delen av understödet i januari 2013, om statsbudgeten då har godkänts.


Stöd för EU-samfinansierade program för informations- och marknadsföringsprogram kan nu sökas

Den 14 maj 2012 startade även ansökningstiden för stöd för EU-samfinansierade program för information och marknadsföring av jordbruksprodukter. Ansökningstiden går ut den 30 september 2012. Ansökan gäller program som samfinansieras av Europeiska unionen och finska staten och som är riktade till den inre marknaden eller till länder utanför EU.

I fråga om den inre marknaden önskas i synnerhet programförslag som anknyter till färskt, kylt eller fryst kött som har producerats i enlighet med ett kvalitetssystem på EU-nivå eller ett nationellt kvalitetssystem, ekologiska produkter, levande växter och prydnadsväxter samt produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning (SGB) eller garanterad traditionell specialitet (GTS). Stöd för marknadsföring på den inre marknaden kan även beviljas för vissa andra produkter, till exempel mjölk och mjölkprodukter, fjäderfäkött och honung.

Produkter som kan beviljas stöd för marknadsföring i länder utanför EU är till exempel livsmedelsberedningar baserade på färskt, kylt eller fryst nöt- och griskött, mjölkprodukter, kvalitetskött av fjäderfä, färsk och bearbetad frukt och färska och bearbetade grönsaker, bearbetade produkter av ris och spannmål samt ekologiskt producerade jordbruksprodukter.Gemenskapens andel av finansieringen av programmen är 50 procent och finska statens andel 20 procent. Den organisation som lägger fram programförslaget står själv för 30 procent av programkostnaderna. Av program för säljfrämjande åtgärder för frukt och grönsaker som riktar sig till skolbarn och skolungdomar finansierar gemenskapen 60 procent. Programmens längd är ett till tre år.

Programförslaget kan läggas fram av en branschorganisation eller ett branschövergripande organ som representerar programmets produktområde eller produktområden, exempelvis en allmännyttig registrerad förening. Efter urvalsförfarandet väljs ett eller flera företag, vanligen en reklambyrå, ut för att genomföra programmet. Cirka fem månader ska reserveras för urvalsförfarandet i samband med valet av genomförare.

Ytterligare upplysningar från Landsbygdsverket:

Överinspektör Eveliina Viitanen
020 7725 553

Enhetens direktör Milla Kallioinen
020 7725 538

förnamn.efternamn@mavi.fi

www.mavi.fi

 

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs