Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kertomuksia maatalousyrittäjien yhteistyöstä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kertomuksia maatalousyrittäjien yhteistyöstä

Tiedote.
Julkaistu: 10.12.2014 klo 08:00
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tuoreessa Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisussa on käytännönläheisiä esimerkkejä toteutetuista maatalouden, erityisesti maitotilojen yhteistyöasetelmista. Näiden esimerkkien avulla yhteistyötä harkitsevat ja suunnittelevat maatalousyrittäjät saavat tietoa siitä, millaisia yhteistyöasetelmia muut ovat hyödyntäneet, miksi he ovat päätyneet yhteistyöhön ja mitä ta-voitteita he ovat yhteistyölle asettaneet. Esimerkeissä selvitetään myös, miten yhteistyö on organisoitu ja miten siinä on onnistuttu. Julkaisuun sisältyy myös kuvauksia epäonnistuneista yhteistyösuhteista. Esimerkit tarjoavat arvokasta tietoa asioista, jotka on otettava huomioon jo yhteistyön suunnitteluvaiheessa.

Julkaisua voivat hyödyntää maidontuottajat ja muut maatalousyrittäjät omaa toimintaansa kehittäes-sään. Neuvonnan asiantuntijat voivat hyödyntää esimerkkejä työssään ja niitä voidaan käyttää maa-talousalan koulutuksessa. Jokainen lukija voi poimia julkaisusta itseään kiinnostavia esimerkkejä.

 

Haastatellut yrittäjät ovat Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta, Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Nimiä ja paikkakuntia ei ole mainittu. Julkaisussa on 26 valikoitua ker-tomusta. Haastattelut on toteutettu vuodenvaihteessa 2013 - 2014.

 

Case-julkaisu on syntynyt osana Yhteistyöllä kilpailukykyä maidontuotantoon - hanketta. Hankkeen hallinnoijana on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja hankepartnereina ovat Helsingin yliopisto, Jy-väskylän ammattikorkeakoulu ja Osuuskunta Maitosuomi. ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja ProAgria Keski-Suomen kanssa on tehty yhteistyötä. Hanke on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehit-tämisohjelmasta.

Verkkojulkaisu ovat saatavana 10.12.2014 alkaen klo 14.00.

http://kirjasto.seamk.fi > Etsitkö tietoa > SeAMK julkaisut > C. Oppimateriaaleja

Julkaisukahvit: 10.12.2014 klo 14.00. SeAMK Elintarvike ja maatalous, Ilmajoentie 525, 60800 Ilmajoki.

Lisätietoja:

Jyrki Rajakorpi, SeAMK, jyrki.rajakorpi@seamk.fi, puhelin 040 6807223

Erkki Laitila, SeAMK, erkki.laitila@seamk.fi, puhelin 0400 665542

Mari Viljanmaa, SeAMK, mari.ka.viljanmaa@seamk.fi

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 4500 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä. 

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs