Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Kansainväliset vieraat mukaan jahtiin

Suomen riistakeskus

Kansainväliset vieraat mukaan jahtiin

Tiedote.
Julkaistu: 06.07.2016 klo 11:52
Julkaisija: Suomen riistakeskus

 

Suomeen saapuva metsästäjä tarvitsee voimassa olevan
metsästyskortin lisäksi metsästysluvan ja mahdollisesti ampumakoetodistuksen
sekä luvan tuoda aseen tai koiran maahan. Lupien hankinnassa kannattaa suomalaisen
jahdin järjestäjän auttaa vierastaan. Asiointi hyvissä ajoin
riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan kanssa kannattaa.

Suomessa käy vuosittain parisen tuhatta ulkomaalaista metsästäjää. Erityisesti valkohäntäpeura- ja hirvijahti sekä kanalinnustus tuovat metsästäviä turisteja Suomeen.

Olennaista metsästyskortti ja -lupa

Suomalainen metsästyskortti voidaan myöntää ulkomaalaiselle metsästäjälle metsästysvuodeksi kerrallaan. Saadakseen suomalaisen metsästyskortin on ulkomaalaisen metsästäjän esitettävä kotimaassaan voimassa oleva metsästyskortti tai muu luotettava selvitys siitä, että hänellä on oikeus metsästää kotimaassaan. Muutoin ulkomaalaisenkin metsästäjän on suoritettava suomalainen metsästäjätutkinto.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja tilaa jahtivieraalle metsästyskortin metsästäjärekisteristä.  Toiminnanohjaajalle tulee esittää paperisena kopiona tai skannattuna sähköpostin liitteenä metsästyskortin jäljennös tai luotettava selvitys ulkomaalaisen oikeudesta metsästää kotimaassaan. Kortti postitetaan rekisteristä hakijan ilmoittamaan osoitteeseen vain toiminnanohjaan tekemän tilauksen perusteella.

Ulkomaalaisella metsästäjällä tulee olla myös metsästyslupa jollekin alueelle. Metsästyslupia myyvät tai antavat metsästysoikeuden haltijat, kuten maanomistajat, metsästysseurat ja valtion maille Metsähallitus.

Todistus ampumakokeesta on aina suositeltava

Ulkomaalainen metsästäjä, jolla on todistus ampumakokeesta tai oikeus metsästää vastaavan kokoisia riistaeläimiä, saa ampua hirvieläintä tai karhua rihlatulla luotiaseella. Ulkomaalaiselle metsästäjälle kannattaa aina hankkia suomalainen ampumakoetodistus, vaikka lainsäädäntö ei sitä edellytä. Todistus helpottaa asiointia esimerkiksi metsästyksen valvontatilanteessa.

Ampumakoetodistuksen voi hankkia samalla, kun vieraalle tilataan suomalainen metsästyskortti. Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajalle toimitetaan voimassa oleva todistus muussa maassa hyväksytysti suoritetusta ampumakokeesta tarvittaessa käännöksineen tai  selvitys vieraan oikeudesta metsästää kotimaassaan vastaavankokoisia riistaeläimiä.

Jos metsästäjällä ei ole ampumakoetodistusta, tai hän ei pysty antamaan hyväksyttävää selvitystä, hänen on suoritettava suomalainen ampumakoe voimassa olevien säännösten mukaisesti. Ampumakokeita järjestävät riistanhoitoyhdistykset erityisesti kesäisin ja alkusyksyisin. Hyväksytystä suorituksesta annetaan todistus, joka on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta.

Suomalaiseen hirvenmetsästykseen osallistuville käynti ampumaradalla, aseiden kohdistaminen ja suomalaiseen hirvikuvioon harjoittelu on muutenkin hyödyllistä valmistautumista itse jahtiin.

Koirien ja aseiden tuonti Suomeen luvanvaraista

Ulkomaalainen metsästäjä voi tuoda mukanaan metsästyskoiran tai ampuma-aseet ja patruunat. Maahantuonnin vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, mistä maasta koira ja ase tuodaan. Pohjoismaisten aselupien ja EU:n ampuma-asepassin haltija voi tuoda aseen mukanaan, mutta hänellä pitää olla lisäksi jahdin järjestäjän kirjallinen kutsu.

Lisätiedot:

Suomen riistakeskuksen asiakaspalvelu, 029 431 2001, asiakaspalvelu@riista.fi

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajien yhteystiedot: http://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

Koirien maahantuonnin ajantasaiset vaatimukset: https://www.evira.fi/elaimet/tuonti-ja-vienti/

Ampuma-aseiden maahantuonti ja luvat: http://www.poliisi.fi/luvat/euroopan_ampuma-asepassi

Seuraavat metsästäjätutkinto- ja ampumakoetilaisuudet: www.tapahtumat.riista.fi

Suomi riistamaana -esite viidellä kielellä: http://riista.fi/julkaisut/esitteet/

 

 

 

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs