Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Ilvessaalis koko maassa 486 ilvestä

Suomen riistakeskus

Ilvessaalis koko maassa 486 ilvestä

Tiedote.
Julkaistu: 03.03.2016 klo 13:07
Julkaisija: Suomen riistakeskus

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päättyneellä pyyntikaudella 486 yksilöä. Edellisellä pyyntikaudella saalis oli 477 eläintä. Tuoreimman kanta-arvion perusteella Suomessa on 2 700–2 795 vuotta vanhempaa ilvestä.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeusluvan yhteensä 508 ilveksen metsästämiseen, joista 497 lupaa myönnettiin poronhoitoalueen ulkopuolelle. Poikkeuslupia suunnattiin ilveksistä kertyneiden havaintojen ja Luonnonvarakeskuksen pentuemääräarvion perusteella eniten ilvestiheimmille alueille sekä alueille, joilla kanta on voimakkaasti runsastunut. Poikkeuslupia jäi käyttämättä koko maassa 22 kappaletta.

Luvansaajia suositeltiin kohdistamaan metsästys ensisijaisesti yksilöihin, jotka liikkuvat lähellä asutusta tai muuten aiheuttavat ongelmia. Lupia painotettiin esimerkiksi Kainuun metsäpeura-alueelle. Pyynnin lisääminen Kainuun alueella voi pienentää ilveskantaa ja vähentää näin myös poronhoitoalueelle vaeltavien ilvesten määrää sekä sitä kautta poronhoitoalueella aiheutuvia porovahinkoja. Kainuun metsäpeura-alueiden pohjoispuolella sijaitsevalla poronhoitoalueella ilvesten aiheuttamat porovahingot ovat olleet voimakkaassa kasvussa.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta keväällä. Kanta-arvion perustana ovat petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamat suurpetohavainnot. Erityisesti pentuehavainnot ovat kannan arvioinnin kannalta tärkeitä. Ilveshavainnot voi ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilöille, joiden yhteystiedot ovat haettavissa Suomen riistakeskuksen yhteystietohausta.

Koko maassa esiintyvä ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, jonka määrä on kasvanut voimakkaasti viimeisten kymmenen vuoden aikana.Kannansäätelyllä pyritään pitämään ilveskanta vakaana, säilyttämään eläinten ihmisarkuus ja vähentämään ilveksen aiheuttamia vahinkoja.

Suurpetohavaintojen ilmoittaminen 

 

Lisätiedot

Härkönen, Sauli, Julkisten hallintotehtävien päällikkö

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä 

 

Liitetiedostot

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs