Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Hämeessä edistetään ojitusten luonnonmukaista peruskunnostusta

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeessä edistetään ojitusten luonnonmukaista peruskunnostusta

Tiedote.
Julkaistu: 02.05.2012 klo 15:48
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hämeen ammattikorkeakoulun Biotalouden koulutus- ja tutkimuskeskuksessa käynnistyi keväällä Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hanke eli OPET-hanke. Sen tavoitteena on edistää luonnonmukaisten peruskunnostusmenetelmien käyttöä maa- ja metsätalousalueiden ojien kunnossapidossa. Hankkeen lopputuloksena valmistuu luonnonmukaisen peruskunnostuksen koulutuspaketti ojitusten toteuttajien, suunnittelijoiden ja maanomistajien käyttöön. Koulutuspaketti perustuu hankkeessa toteutettaviin kunnostuksen mallikohteisiin. Hanke järjestää ojitusten toteuttajille, suunnittelijoille ja maanomistajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille suunnattuja koulutus- ja tiedotustilaisuuksia luonnonmukaisesta peruskunnostuksesta.

OPET-hankkeessa tarkastellaan peltojen ja metsien kuivatustilaa ja ojien kunnostustarvetta koko valuma-alueen ja eri maankäyttömuotojen näkökulmasta. Hankkeessa selvitetään kunnostustarpeessa olevat ojat kahdelta kohdevaluma-alueelta, jotka valitaan Kanta- ja Päijät-Hämeestä. Valuma-alueet pyritään valitsemaan siten, että niillä on sekä peltoa että metsää, koska maa- ja metsätalouden kuivatuksen menetelmät ja säädökset eroavat toisistaan. Valuma-alueille laaditaan inventointien perusteella kunnostussuunnitelmat. Yhteistyössä maanomistajien kanssa toteutetaan molemmilta inventoiduilta valuma-alueilta yksi pienempi mallikohde. Kunnostusten vaikutuksia vedenlaatuun seurataan kunnostuksia edeltävillä ja niiden jälkeen tehtävillä vesiseurannoilla.

Vuoden 2012 alussa uudistunut vesilainsäädäntö ja tukiehdot edellyttävät vesien- ja ympäristönsuojelun huomioonottamista ojituksessa ja ojien kunnossapidossa. OPET-hankkeen mallikohteiden toteutuksen avulla hankitaan kokemuksia nykyisen lainsäädännön soveltamisesta maa- ja metsätalouden kuivatusten peruskunnostuksissa ja kunnostusojituksissa.

Hanke toteutetaan 1.1.2012–30.4.2014 välisenä aikana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 rahoituksella. Rahoituksen on myöntänyt Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä löytyy osoitteesta www.hamk.fi/opet.

Mitä on ojien luonnonmukainen peruskunnostus?

Luonnonmukaisella peruskunnostuksella tarkoitetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden soveltamista metsätalouden kunnostusojituksissa sekä maatalouden ojien kunnossapidossa ja peruskorjauksissa. Luonnonmukaisilla peruskunnostusmenetelmillä pyritään kuivatuksen parantamisen lisäksi huomioimaan uomien ekologiaan ja vedenlaatuun liittyvät tekijät. Luonnonmukaisten menetelmien käytöllä pystytään vähentämään uomien kunnossapitotarvetta, luomaan monimuotoisia elinympäristöjä ja monipuolistamaan maisemaa.

Luonnonmukaisia peruskunnostusmenetelmiä ovat esimerkiksi kaksitasoinen uomaprofiili, jossa on tulvatasanne ja alivesiuoma, uoman toispuoleinen kaivu, rantapuuston ja luiskien kasvillisuuden säilyttäminen, pohjapadot ja kynnykset, laskeutusaltaat ja lietekuopat sekä suojakaistat ja suojavyöhykkeet.

Lisätiedot
projektipäällikkö Petra Korkiakoski, puh. 03 646 5319 tai sp. etunimi.sukunimi@hamk.fi

 

Liitetiedostot

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti
Visamäentie 35 A, PL 230
13101 Hämeenlinna
sp. tiedotus@hamk.fi, p. (03) 6461 (vaihde)

www.hamk.fi

HAMK kuuluu ammattikorkeakoulujen strategiseen FUAS-liittoumaan yhdessä LAMKin ja Laurean kanssa.

www.fuas.fi


Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs