Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Hallitus päätti vuoden 2014 kansallisista maataloustuista

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallitus päätti vuoden 2014 kansallisista maataloustuista

Tiedote.
Julkaistu: 16.01.2014 klo 13:48
Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen, luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan ja sokerijuurikkaan kansallisen tuen vuoden 2014 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot. Lisäksi vahvistettiin eräät muutokset vuoden 2013 lopullisiin hehtaaritukitasoihin Etelä-Suomessa. Nyt tehdyt päätökset vastaavat tuottajajärjestöjen kanssa loppuvuonna 2013 sovittua tukiesitystä.

Etelä-Suomen kansallinen tuki maksetaan vuonna 2014 samassa muodossa ja samoilla kokonaistukimäärillä kuin vuonna 2013. Tämä vastaa komission kanssa marraskuussa 2013 saavutettua neuvottelutulosta. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan vuodesta 2014 alkaen EU:n markkinajärjestelyasetuksen ja sen pohjalta pian annettavan komission varsinaisen tukiohjelmapäätöksen perusteella. Pohjoisen tuen järjestelmä jatkuu vuonna 2014 ennallaan.

Kotieläintalouden tuet maksetaan Etelä-Suomessa (tukialueet A ja B) Etelä-Suomen kansallisena tukena ja Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) pohjoisena tukena. Osa Etelä-Suomen kotieläintalouden tuesta maksetaan kotieläintalouden hehtaaritukena. Kotieläintalouden tuet maksetaan pääosin samantasoisina kuin vuonna 2013, ja tarvittavat tukitasomuutokset perustuvat lähinnä ennakoituihin tuotantomäärien muutoksiin. Etelä-Suomessa sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tukitasoa voidaan hieman korottaa edellisvuodesta, koska tiloja on jäänyt pois tuen piiristä ennakoitua enemmän. Hevostalouden tuet alenevat koko maassa selvästi edellisvuodesta tuottajajärjestöjen kanssa aiemmin sovitulla tavalla.

Pohjoisen tuen tuotantosidonnaisissa eläinyksikkötuissa käytetään aiempien päätösten mukaisesti tilakohtaista porrastusta. Tuki maksetaan edelleen täytenä C1- ja C2-alueilla seitsemään sataan, C2p-alueella viiteen sataan, C3-alueella kolmeen sataan ja C4-alueella 225 eläinyksikköön saakka. Nämä rajat ylittävästä tilakohtaisesta eläinyksikkömäärästä tukea ei vuodesta 2014 lähtien makseta enää lainkaan. Vuonna 2013 tilakohtaiset rajat ylittäneiden eläinyksiköiden tukitaso oli 25 % täydestä tuesta.

Pinta-alaperusteiset tuet ovat pääosin samantasoisia kuin vuonna 2013. Etelä-Suomen kansallisena tukena tukialueilla A ja B maksetaan kotieläintilan hehtaaritukia 41 euroa hehtaarilta ja Etelä-Suomen erikoiskasvitukea (tärkkelysperuna ja avomaanvihannekset) sata euroa hehtaarilta. Pohjoisen tuen alueella yleinen hehtaarituki alenee 5 eurolla hehtaarilta.

Pitkässä, yli seitsemän kuukauden viljelyssä kasvihuonetuotannon tuki on koko tuotantoalaa kohti laskettuna Etelä-Suomessa 10,50 euroa/m2 ja pohjoisen tuen alueella 10,60 euroa/m2. Lyhyessä (2–7 kk) viljelyssä tukitasot ovat vastaavasti 4,00 euroa/m2 ja 4,10 euroa/m2. Etelä-Suomen tukitasot ovat hieman korkeammat kuin vuonna 2013, koska viljelyalan ennakoidaan pienenevän viime vuodesta.

Sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan sokerintuotantoon käytettävän sokerijuurikasalan perusteella enintään 350 euroa hehtaarilta. Tukitaso vastaa EU-säädösten Suomelle mahdollistamaa tuen enimmäismäärää.

Luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa jatkuu pääosin samanlaisena kuin viime vuonna. Perusosaa maksetaan enintään 20 euroa hehtaarilta A-, B-, ja C1-tukialueilla ja enintään 25 euroa hehtaarilta C2 − C4 -tukialueilla. Lisäksi luonnonhaittakorvauksen kansalliseen lisäosaan oikeutettujen kotieläintilojen peltoalalle maksetaan korotuksena enintään 80 euroa hehtaaria kohti. Tänä vuonna ei määrärahatilanteen vuoksi ole mahdollista tehdä uutta luonnonhaittakorvauksen kansallisen lisäosan sitoumusta. Tänä vuonna päättyvien sitoumusten voimassaoloa on mahdollista kuitenkin jatkaa yhdellä vuodella. Vastaavasti tullaan toimimaan luonnonhaittakorvaussitoumusten kanssa.

Lisäksi tänään vahvistettiin vuoden 2013 lopulliset tukitasot Etelä-Suomen kansalliselle kotieläintilan hehtaarituelle ja erikoiskasvituelle. Kotieläintilan hehtaaritukea korotettiin kahdella eurolla 41 euroon hehtaarilta, jotta tuen maksuvaltuus saadaan käytettyä mahdollisimman tarkasti. Avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan erikoiskasvitukea oli puolestaan alennettava 8 eurolla 92 euroon hehtaarilta, jotta erikoiskasvituen maksuvaltuutta ei ylitetä.

Etelä-Suomen kansallista tukea arvioidaan maksettavan noin 9 000 tilalle ja pohjoista tukea hieman alle 30 000 tilalle. Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa maksetaan lähes kaikille peltoviljelyä harjoittaville tiloille.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Martti Patjas, p. 0295 16 2474 (muut kuin luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa)
vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 (luonnonhaittakorvauksen kansallinen lisäosa)


 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs