Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Eläinten hyvinvoinnin tuen maksuun muutos

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Eläinten hyvinvoinnin tuen maksuun muutos

Tiedote.
Julkaistu: 01.11.2013 klo 11:18
Julkaisija: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Eläinten hyvinvoinnin tuen ensimmäisen erän maksuaika alkaa 8. marraskuuta. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 53 prosenttia kokonaistukimäärästä. Loppuerä voidaan maksaa keväällä 2014. Se maksetaan ohjelmakauden 2014–2020 varoista sen jälkeen, kun uutta rahoituskautta koskeva ohjelmaesitys on toimitettu komissiolle ja tuen valvonnat on saatu päätökseen.

Vuonna 2012 ensimmäisessä erässä maksettiin 75 prosenttia kunkin tilan kokonaistukimäärästä. Tarkoituksena oli tänä vuonna maksaa sama prosenttiosuus, mutta se ei kuitenkaan ole EU-rahoituskehyksen ylittymisen vuoksi mahdollista. Koko ohjelmakaudelle on asetettu kullekin kehittämisohjelmaan sisältyvälle tukimuodolle oma EU-rahoituskehyksensä eli rahoituksen enimmäismäärä.

Eläinten hyvinvoinnin tuki uudistettiin vuonna 2012. Viljelijät saivat tehdä uusia hyvinvoinnin tuen sitoumuksia uusin ehdoin ja uusin tukitasoin.  Muutosten johdosta yhä useampi kotieläintila sitoutui hyvinvoinnin tukeen ja tuen kokonaismenekki lähes nelinkertaistui.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja
Ulla Sihto
Maaseutuvirasto
p. 020 7725 658
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Neuvotteleva virkamies
Juha Palonen
Maa- ja metsätalousministeriö
p. 02951 62356
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Betalningen av stöd för djurens välbefinnande ändras

Utbetalningarna av den första posten av stödet för djurens välbefinnande börjar den 8 november. Den första posten omfattar omkring 53 procent av det sammanlagda stödbeloppet. Återstoden kan betalas våren 2014. Den betalas av medel för programperioden 2014–2020 efter det att förslaget till program för den nya finansieringsperioden har getts in till kommissionen och stödövervakningen har slutförts.

År 2012 utgjorde den första posten 75 procent av varje gårds sammanlagda stödbelopp. Det var meningen att procentandelen skulle vara densamma i år, men det är inte möjligt på grund av att EU:s finansiella ramar då skulle ha överskridits. För hela programperioden har det för var och en stödform som ingår i utvecklingsprogrammet fastställts en specifik EU-finansieringsram, alltså ett maximibelopp som finansieringen kan uppgå till.

Stödet för djurens välbefinnande omarbetades år 2012. Jordbrukarna fick ingå nya stödförbindelser där villkoren och stödnivåerna var andra än tidigare. Det här ledde till att allt fler husdjursgårdar förband sig vid stödformen och det totala stödbeloppet nästan fyrdubblades.

Ytterligare upplysningar:

Överinspektör
Ulla Sihto
Landsbygdsverket
tfn 020 7725 658
fornamn.efternamn@mavi.fi

Konsultative tjänstemannen
Juha Palonen
Jord- och skogsbruksministeriet
tfn 02951 62356
fornamn.efternamn@mmm.fi

Maaseutuvirasto (Mavi) toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Suomen maksajavirastona Mavi vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseuturahaston varojen käytöstä. Mavi ohjaa, neuvoo ja kouluttaa ELY-keskuksia ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisia. Maaseutuviraston toimipaikka sijaitsee Seinäjoella.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs