Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » E-ansökan om jordbrukarstöd pågår i Viputjänsten till 12.5

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

E-ansökan om jordbrukarstöd pågår i Viputjänsten till 12.5

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.04.2015 kl. 12:10
Utgivare: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Den samlade ansökan om jordbrukarstöd pågår som bäst i Viputjänsten (vipu.mavi.fi). I vår ansöks det för första gången om jordbrukarstöd som bygger på CAP-reformen och det nya landsbygdsprogrammet. Per 28.4.2015 har över 14 000 e-ansökningar lämnats in. Stödansökan i Viputjänsten stängs 12.5.2015 kl. 23.59.

Anmälan om att såningsarealerna ändrats efter ansökningstidens slut kan göras i Viputjänsten från mitten av maj framåt. I samband med den elektroniska ändringsanmälan är det också möjligt att korrigera skiftesgränser. Anmälan kan lämnas in i Vipu senast 15.6.2015 kl. 23.59.

Det är bra att inte vänta in i det sista med att fylla i stödansökan, eftersom både stödvillkoren och Viputjänstens egenskaper har omarbetats. Vid det här laget har ungefär 25 % av de sökande lämnat in en ansökan i elektronisk form. På adressen mavi.fi/vipu ser man hur många e-ansökningar som har lämnats in.

Vipurådgivaren hjälper fylla i ansökan

Viputjänsten är till stor nytta för jordbrukarna, eftersom det i e-ansökan har byggts in kontroller som minskar felen. Jordbrukaren kan låta Vipurådgivaren kontrollera bl.a. att skiftena är ersättningsberättigande och att villkoren för förgröningsstöd uppfylls.

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter ger under tjänstetid råd till jordbrukarna om hur Viputjänsten används. Den egna kommunens kontaktuppgifter hittar man i Viputjänsten.

Närmare information:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Närmare information från Landsbygdsverket:

Informationssystemexpert
Piia Ylikoski
0295 31 2344
fornamn.efternamn@mavi.fi

 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs