Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Det börjar bli sällsynt med jordbrukare som lämnar in stödansökan på papper

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Det börjar bli sällsynt med jordbrukare som lämnar in stödansökan på papper

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.05.2015 kl. 13:26
Utgivare: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Vid den ansökan om jordbrukarstöd som avslutades 12.5 gjorde jordbrukarna upp ett rekordantal elektroniska ansökningar. Antalet användare ökade kraftigt: totalt 45 000 gårdar använde sig av e-tjänsten medan användarna i fjol var runt 34 000. Andelen elektroniska ansökningar utgör redan över 80 procent av alla ansökningar.

Siffrorna preciseras när kommunerna har registrerat de ansökningar som lämnats in på papper. Då får vi också exaktare information om andelen elektroniska ansökningar per region.  

E-tjänsterna har för varje år blivit allt populärare vid ansökan om jordbrukarstöd. I fjol lämnades 60 procent av ansökningarna in elektroniskt. Den här våren ansökte jordbrukarna för första gången om stöd som ingår i CAP-reformen och det nya landsbygdsprogrammet. För att göra upp ansökan enligt de förnyade stödvillkoren fick jordbrukarna hjälp av e-tjänstens kontroller och instruktioner.

E-tjänsterna är en del av jordbrukarens vardag

Vårens stödansökan inleddes stegvis. Redan i februari-mars kunde man göra upp elektroniska ansökningar om växthusstöd och förskott på nationella husdjursstöd i Viputjänsten. Basskiftesändringar kunde göras från ingången av mars och registrering av uppgifter om jordbruksskiften från och med början av april. Det gick att lämna in den samlade stödansökan elektroniskt från och med 15.4.

E-tjänsten fungerade tillförlitligt under ansökningstiden. Det enda avbrottet orsakades av en störning i datakommunikationen samma dag stödansökan inleddes. Störningen inverkade på många av statens nättjänster samtidigt.

Den elektroniska ansökningstjänsten har blivit ett bekant och naturligt sätt för jordbrukarna att göra upp stödansökan. Erfarenheterna visar att de som en gång har ansökt elektroniskt inte längre återgår till pappersansökan. På samma sätt som den samlade stödansökan ökade också andelen elektroniska ansökningar om förskott på nationella husdjursstöd och växthusstöd. Av de sökande ansökte 68 procent om förskott och 65 procent om växthusstöd elektroniskt.

Ändringar av såningsarealerna kan anmälas i juni

Viputjänsten är öppen också efter den samlade stödansökan. I Viputjänsten kan jordbrukarna fram till 15.6.2015 göra anmälan om sådana ändringar i såningsarealerna som skett efter ansökningstidens utgång. Under tiden för ändringsansökan kan man också göra elektroniska gränskorrigeringar av skiften. Ytterligare information om inledandet av ändringsanmälan ges senare.

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Systemspecialist Piia Ylikoski
0295 31 2344

Specialsakkunnig Mirva Kauppinen
0295 31 2428

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

 

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs