Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Den elektroniska ärendetjänsten öppnas i Vipu 9.2

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Den elektroniska ärendetjänsten öppnas i Vipu 9.2

Pressmeddelande.
Publicerad: 09.02.2015 kl. 10:38
Utgivare: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Jordbrukarnas elektroniska ärendetjänst öppnas i Vipu 9.2. I Viputjänsten kan man ansöka om växthusstöd till 2.3 och förskott på nationella husdjursstöd till 23.3. Anmälan om deltagande i systemen för EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd kan göras fram till 30.4.

Viputjänsten har också uppdaterats med uppgifter som hör ihop med CAP-reformen. Dem kan jordbrukarna se redan innan den samlade stödansökan öppnas. I tjänsten ser man t.ex. om gården omfattas av det krav på areal med ekologiskt fokus som hör ihop med det nya förgröningsstödet, om skiftena är ersättningsberättigande inom miljö- och kompensationsersättningen eller hur många år i rad ett skifte har utgjort gräsmark.

I fjol var första gången växthusstöd kunde sökas elektroniskt. E-ansökan fick ett gott mottagande, enligt Landsbygdsverket. Så många som hälften av dem som ansökte om växthusstöd lämnade in sin ansökan via Viputjänsten.

Ansökningsguiden för jordbrukare blir klar i mars. Den innehåller viktig information om de nya stödvillkoren och olika skiftesegenskaper.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Växthusstöd:
Överinspektör
Lea Anttalainen
Tfn 0295 31 2423

EU:s djurbidrag:
Överinspektör
Hannele Laurén
Tfn 0295 31 2440

Nationella husdjursstöd:
Överinspektör
Pia Mattila
Tfn 0295 31 2442

Viputjänsten:
Systemsakkunnig
Piia Ylikoski
Tfn 0295 31 2344

fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs