Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maatalous » Basskiften kan nu justeras via Viputjänsten

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Basskiften kan nu justeras via Viputjänsten

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.03.2015 kl. 14:25
Utgivare: Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Från och med i dag kan jordbrukarna börja göra basskiftesändringar i Viputjänsten. De här ändringarna är gränskorrigeringar, grundande av nya skiften, delningar av basskiften och sammanslagningar. Dessa egenskaper har funnits tillgängliga för jordbrukarna sedan våren 2014 och särskilt den tydliga kartbilden har ansetts vara till nytta. Om det för basskiftet har gjorts gränskorrigeringar på fjolåret, lyckas inte gränskorrigering ännu.

Inloggningen till Viputjänsten sker med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett ID-kort (HST-kort).  Jordbrukaren kan kontrollera sina egna användarrättigheter i Viputjänstens Egna uppgifter-sida.

Man kan redan förbereda sig för den samlade stödansökan i Vipu-tjänsten eftersom tjänsten uppdaterats med uppgifter som hör ihop med CAP-reformen. I Gård-avsnittet kan man kontrollera om gården har krav på ekologisk areal med hänsyn till förgröningsstödet som gäller gården. I skiftesuppgifterna kan man kontrollera basskiftenas ersättningsduglighet i olika stöd samt om skiftet hör till miljöersättning och om det klassas som Natura-vall.

Jordbruksskiftena på kartan under den samlade ansökan

Från och med stödansökan våren 2015 bildas jordbruksskiftenas arealer enligt gränser som ritats på kartan. Om jordbrukarens basskiften endast har ett jordbruksskifte behövs ritningen inte eftersom basskiftets digitaliserade gränser används som jordbruksskiftets gräns. Om basskiftet har flera jordbruksskiften måste deras gränser ritas ut.

Det är viktigt att anmäla rätt areal för jordbruksskiftena eftersom stöden betalas ut enligt arealen. Utritande av jordbruksskiften kan göras i Viputjänsten, där kartverktyget är enkelt och snabbt att använda. Medan jordbrukaren ritar ett nytt jordbruksskifte ser han eller hon hela tiden hur lång gränslinjen är och hur stor arealen är. Jordbruksskiftena kan ritas och registreras i Vipu under den samlade ansökan i april.

Ansökningsguiden offentliggörs på nätet från mitten av mars

Senaste vår ansökte 60 procent av jordbrukarna stöden elektroniskt. Försändelser med förhandsifyllda blanketter och annat ansökningsmaterial förlorar sin betydelse när man hittar informationen på nätet. Jordbrukarna får i vår en försändelse som innehåller ett meddelande om när stödansökningarna börjar, ett sammandrag av gårdens förhandsifyllda uppgifter och en minneslista över tvärvillkoren.  Pappersblanketter och ansökningsguider inkluderas inte längre i paketet som sänds i mars.

Ansökningsguiden publiceras den 16 mars 2015 på adressen mavi.fi/ansokningsguide. Landsbygdsverkets guider förnyas och de är lättare tillgängliga på olika slags terminaler, såsom smarttelefoner och pekplattor. Jordbrukarna kan vid behov höra sig för om tryckta ansökningsguider från kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter efter vecka 13.

Blanketterna för den samlade ansökan publiceras den 24 mars 2015 på adressen suomi.fi/etjanster.

Mer information fås från kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter.

Mer information från Landsbygdsverket:
Om bas- och jordbruksskiften:
Överinspektör
Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431
Om Vipu-tjänsten:
Datasystemexpert
Piia Ylikoski
0295 31 2344
fornamn.efternamn (at) mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs