Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Suomen suurimman EU-rahoitteisen luonnonsuojeluhankkeen työt käynnistyivät Puruvedellä

Metsähallitus

Suomen suurimman EU-rahoitteisen luonnonsuojeluhankkeen työt käynnistyivät Puruvedellä

Tiedote.
Julkaistu: 12.07.2016 klo 10:00
Julkaisija: Metsähallitus

Tiedote 12.7.2016

Suomen kaikkien aikojen suurin EU:n rahoittama LIFE-luonnonsuojeluhanke on käynnistynyt käytännön tasolla Puruvedellä. Metsähallitus, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus LUKE ja Suomen ympäristökeskus SYKE tekevät alueella kartoitus- ja tutkimustyötä sekä vedenalaisesta että rantavyöhykkeen luonnosta. HUOM! Paikallismediat: huomatkaa alla ohje alueella tapahtuvasta veneilystä.

Freshabit-hankkeessa laaja eri alojen toimijajoukko yhdessä parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

GTK teki alkukesästä Puruveden Hummonselän alueella syvyysluotausta. Luonnonvarakeskus suorittaa alueella kalanpoikastutkimuksia, ja kerää tietoa erityisesti siian ja muikun poikasalueista. Matalarantaisen Puruveden vesikasvillisuus on arvokasta kalanpoikasien elinympäristöä.

Näitä tutkimuksia täydentävät Metsähallituksen sukeltajien ja maastokartoittajien työt. Niissä kerätään tietoa Puruveden erilaisten rantavyöhykkeiden kasvillisuudesta ja pohjanlaadusta sekä vedenalaisista kulttuuriperintökohteista, kuten kalastukseen liittyvistä muinaisjäännöksistä tai hylyistä Maastotöiden tavoitteena on paikantaa karulle ja kirkasvetiselle tyypillisen vesikasvillisuuden lajistollisesti arvokkaimpia alueita. Eri tutkimukset tuottavat yhdessä tietoa Hummonselän vedenalaisesta luonnosta ja kulttuuriperinnöstä.

Kartoitukset eivät vaikuta normaalia veneilyä tai maastossa liikkumista enempää ympäristöön. Muita veneilijöitä pyydetään kuitenkin noudattamaan erityistä varovaisuutta liikkuessaan lähellä sukeltajien sinivalkoista lippua.

”Kaikki maastossa kerätyt havainnot pohjanrakenteesta, kasvillisuudesta sekä kalojen poikasalueista yhdistetään myöhemmin alueelliseen malliin. Mallin avulla saadaan käsitys koko Hummonselän alueen vedenalaisen luonnon ja kulttuuriperinnön erityiskohteista, mikä hyödyttää käytännön vesienhoidon suunnittelua” sanoo erikoissuunnittelija Jari Ilmonen Metsähallituksen luontopalveluista eli koko Freshabit-hanketta koordinoivasta organisaatiosta.

Seitsemänvuotisessa Freshabit-hankkeessa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta parannetaan konkreettisilla kunnostustoimilla, uusia pysyviä menetelmiä ja käytäntöjä kehittämällä, lisäämällä tietoa ja kiinnostusta sisävesistä sekä innostamalla niiden hoitoon. Sisävesiluonnon lisäksi hankkeesta hyötyvät paikalliset yrittäjät, vesistöjen virkistyskäyttäjät sekä tulevat sukupolvet, jotka saavat nauttia puhtaammista sisävesistä.  Hankkeessa on kahdeksan kohdealuetta, joista Puruvesi on yksi. Hankekumppaneita on 30, ja sen budjetti on noin 20 miljoonaa euroa.

Kuvatekstit (kuvat vapaassa käytössä):
1. Metsähallituksen sukeltaja määrittää Puruveden pohjan kasvilajeja. Kuva: Metsähallitus / Jari Ilmonen
2. SYKE:n ja Metsähallituksen kartoittajat keräävät tietoa Puruveden rantavyöhykkeen kasvillisuudesta ja pohjan laadusta. Kuva: Metsähallitus: Jari Ilmonen

Lisätiedot:

Metsähallitus, erikoissuunnittelija Jari Ilmonen, puh. 040 831 8307 (Paikan päällä Puruvedellä – jätä soittopyyntö vastaajaan)
GTK, geologi Jyrki Hämäläinen, puh. 0407632275
Luonnonvarakeskus, tutkija Irma Kolari, puh 0295 327 617
ProPuruvesi, puheenjohtaja Reijo Jantunen, puh.  050 593 7787
www.metsa.fi/freshabit

Liitetiedostot

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat. Luontopalvelut koordinoi ja kumppaniensa kanssa toteuttaa useita merkittäviä EU-LIFE-luonnonsuojeluhankkeita.

 

 

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs