Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Seinäjoella kehitetään Green Care -alan valtakunnallista korkea-asteen koulutusta

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Seinäjoella kehitetään Green Care -alan valtakunnallista korkea-asteen koulutusta

Tiedote.
Julkaistu: 22.10.2015 klo 09:28
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Green Care on luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävää ammatillista ja tavoitteellista toimintaa. Alalle on nyt valmisteilla korkea-asteen koulutusta.

Pohjanmaalla Green Care -toimialan lähtökohtia on selvitetty Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyönä viime vuosina. Haasteiksi todettiin tällöin esimerkiksi alan koulutuksen vähäinen tarjonta.

- Nyt kehitteillä on valtakunnallinen koulutusmalli, jolla tähän tarpeeseen voidaan korkea-asteella vastata, toteaa Seinäjoen ammattikorkeakoulussa hankkeen vastuullisena henkilönä toimiva MMM Maria Suomela.

Ylimaakunnallisena yhteistyönä toteutettava hanke mahdollistaa alueellisten vahvuuksien hyödyntämisen koulutuksen sisällössä. Seinäjoelle painottuvat teemat ovat yrittäjyys ja Green Care -menetelmät, kuten eläinavusteisuus ja maatilojen kuntouttava käyttö.

Green Care on uusi ala, joka tarvitsee osaamista vahvistavaa ja todentavaa koulutusta. Green Care -koulutusmallia kehitetään korkea-asteelle vuosina 2015–2018 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Koulutussisällöt rakennetaan suoraan työelämän tarpeisiin. Varsinainen noin vuoden kestävä pilottikoulutus tullaan järjestämään vuosina 2016–2017 hanketoimijoiden kotipaikkakunnilla.

Arviointi vahvasti mukana

Kehitystyötä ja koulutusprosessia arvioidaan koko hankkeen ajan. Arvioinnista vastaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

- Toiminnan ja koulutuskokonaisuuden säännöllisellä arvioinnilla voidaan luoda pysyvää ja todelliseen tarpeeseen vastaavaa koulutusta, joka täyttää korkea-asteen koulutuksen kriteerit, kertoo Ruralia-instituutin koulutuskoordinaattori KM Katja Perttu.

Koulutus suunnataan muun muassa Green Care -alan asiantuntijoille, palvelujen tuottajille ja työntekijöille, opettajille, ohjaajille, kouluttajille, neuvojille sekä näihin tehtäviin tähtääville henkilöille. Sisältö tulee rakentumaan Green Care -toiminnan eri osa-alueista, kuten luonto- ja eläinavusteiset menetelmät, toimintaympäristöt, asiakas- ja ohjaustyö sekä palvelumuotoilu ja yrittäjyys.

Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle -hanketta osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Sosiaalirahastosta (ESR). Koulutusmallia ovat kehittämässä Lapin, Seinäjoen, Jyväskylän, Kajaanin, Satakunnan ja Centria ammattikorkeakoulut sekä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

 

Lisätietoja:

Maria Suomela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, maria.suomela@seamk.fi, 040 680 7502

Katja Perttu, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, katja.perttu@helsinki.fi, 050 538 9670

 

 

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuudella eri koulutusalalla ja suorittaa tutkinnon lähes 30 tutkinto-ohjelmassa. Näistä kolme on englanninkielistä. Lisäksi SeAMKilla on useita kansainvälisiä kaksoistutkinto-ohjelmia.

SeAMKissa on noin 5000 opiskelijaa ja vuosittain lähes 500 ulkomaista opiskelijaa. Korkeakoulu on vahvasti mukana sekä alueellisessa, valtakunnallisessa että kansainvälisessä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä.

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs