Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Mäntyharjun museo julkaisi opetuskäyttöön tarkoitetun nettisivun

Mäntyharjun kunta

Mäntyharjun museo julkaisi opetuskäyttöön tarkoitetun nettisivun

Tiedote.
Julkaistu: 22.09.2016 klo 09:00
Julkaisija: Mäntyharjun kunta

Mäntyharjun museo on määrätietoisesti pyrkinyt koulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäämiseen ja uudenlaisen kotiseututyön tuomiseen lasten ja nuorten ulottuville. Mäntyharjun kulttuuripalvelut palkkasi kouluyhteistyön kehittäjäksi museoammattilaisen, jonka työn tuloksena on nyt julkaistu Mäntyharjun museon opetuskäyttöön tarkoitetut verkkosivut.  Sivujen ideana on puntaroida Mäntyharjun menneisyyttä ja tästä muodostunutta nykyisyyttä monesta näkökulmasta.  Yhteiseksi sivustoa kuvaavaksi otsikoksi nousi ”Puolin ja toisin”.

Puolin ja toisin -sivustolla tuodaan museon aineistoja julkiseksi uudella tavalla. Mukana on museon kokoelmista löytyviä valokuvia ja filmiaineistoja sekä museon menneitä kesänäyttelyitä verkkonäyttelyiksi muunnettuina. Verkkosivut tukevat elokuussa voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Museon aineistot tuovat opetukseen paikallista näkökulmaa ja auttavat syventämään esimerkiksi historian tunneilla opittuja sisältöjä.

Yksi uuden opetussuunnitelman tavoitteista on oppilaiden ohjaaminen ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen. Ajatuksena on, että oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia juuriaan. Museon aineistojen avulla paikkakunnan historia ja maiseman muutos tulevat tutuiksi. Oppilaille jo entuudestaan tuttujen paikkojen menneisyys ja merkitys aukeavat museon aineistojen avulla entistä monipuolisempina.

Verkkosivulta löytyy kouluopetusta helpottavia tehtäviä, joiden kautta oppilaita kannustetaan muun muassa pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Tehtävät auttavat myös erilaisten tekstien kulttuuristen yhteyksien ymmärtämisessä ja tukevat kriittistä ajattelua. Sivuilta löytyy tietoa useista eri asiakokonaisuuksista, joten ne soveltuvat hyvin eri luokka-asteiden käyttöön. Opetuksen tukena museo on myös lupautunut jalkautumaan koululle.  Lisäksi vierailu Iso-Pappilan museoon ja siellä toteutettavat työpajat tulevat jatkossakin kuulumaan kaikkien alakoulun oppilaiden ohjelmaan.

Puolin ja toisin -sivuston julkinen aineisto on koulujen lisäksi kaikkien Mäntyharjun menneisyydestä kiinnostuneiden tietopankki.  Tutustu osoitteessa: https://mantyharjunverkkomuseo.com

Mäntyharjun museo on saanut kouluyhteistyön kehittämiseen Museoviraston harkinnanvaraista avustusta.

 

Museon verkkosivut ovat osa Mäntyharjun kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Mäntyharjun kunnan sivistyspalvelut on käynnistänyt kulttuurikasvatussuunnitelmatyön yhteistyössä opetuksen, kulttuuri- ja nuorisopalvelujen sekä kulttuuripalveluja tarjoavien yhteisöjen kanssa. Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on olla koulujen tukena uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa sekä yhteistyössä miettiä yhteiset vuosittain toistuvat ja yhtäläiset kulttuurikasvatussisällöt kaikille mäntyharjulaisille lapsille ja nuorille.  

Valmistuessaan kulttuurikasvatussuunnitelma tukee lasten ja nuorten kulttuurista yleissivistystä sekä kulttuuri- ja kotiseutuidentiteetin muodostumista. Myös luovuuden, mielikuvituksen, itsetunnon sekä erilaisiin taidemuotoihin tutustuttaminen ovat tavoitteena. Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen on alkuvaiheessa ja valmistunee käyttöön syksyllä 2017. Mäntyharjun museo omine verkkosivustoineen on jo ollut hyvissä ajoin liikkeellä.

 

Lisätietoja:

Verkkosivusto, museotutkija Susanna Helminen, museo@mantyharju.fi  p. 044 262 3307

Kulttuurikasvatussuunnitelma, kulttuurisihteeri Anu Yli-Pyky, kulttuuri@mantyharju.fi p. 0400 797 944

Mäntyharju on noin 6200 asukkaan luonnonkaunis kunta Etelä-Savossa. Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen, yrittäjyyden edistäminen ja hyvät palvelut luovat vahvan perustan toiminnan kehittämiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs