Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Maaseutu » Inbjudan till medierna: Träff med jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Seinäjoki

Maa- ja metsätalousministeriö

Inbjudan till medierna: Träff med jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Seinäjoki

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.10.2015 kl. 13:57
Utgivare: Maa- ja metsätalousministeriö

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen möter medierna i samband med jord- och skogsbruksministeriets naturresurs- och bioekonomidagar i Seinäjoki tisdag den 6 oktober 2015.

På plats befinner sig också avdelningscheferna Risto Artjoki och Kai Kaatra samt Juha S. Niemelä som den 15 oktober inleder som naturresursavdelningens avdelningschef. Även kanslichef Jaana Husu-Kallio kommer att finnas på plats under dagarna.

På agendan står en diskussion om insatsområden som regeringen fastställt för bioekonomin samt om den offentliga sektorns roll när det gäller att främja bioekonomin. Vidare skapar man en bild av olika instrument som hjälper att underbygga bioekonomins tillväxt. För första gången täcker temaområdena jord- och skogsbruksministeriets hela förvaltningsområde. Även företrädare för näringen kommer att hålla anföranden.

Naturresurs- och bioekonomidagarna är avsedda bl.a. för närings-, trafik- och miljöcentralernas centrala tjänstemän och för företrädare för regionförvaltningsverken och ministerierna (jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet).

Bland deltagarna finns också företrädare för Landsbygdsverket, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Finlands skogscentral, Finlands viltcentral, Livsmedelssäkerhetsverket och Säkerhets- och kemikalieverket.  
 
Tid: tisdag den 6 oktober kl. 11.00–11.30
Plats. Frami, Kampusranta 9, Seinäjoki (mötesrum Bell & Marconi)
 
Mer information:
informatör Virpi Komulainen, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 162 110, virpi.komulainen@mmm.fi
 
informationschef Camilla Juntunen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
tfn 0295 027 973, camilla.juntunen@ely-keskus.fi
 

Välkommen!

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs