Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » VR Groups resultat förbättrades under slutet av året – staten får dividend på 100 miljoner euro

VR Group

VR Groups resultat förbättrades under slutet av året – staten får dividend på 100 miljoner euro

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.03.2016 kl. 11:27
Utgivare: VR Group

•    Koncernens rörelsevinst var 65,4 (90,4) miljoner euro. Koncernens jämförbara omsättning sjönk med 7,5 procent.
•    Styrelsen för VR Group Ab föreslår en dividend på 100 miljoner euro till staten.
•    VR Group betalade år 2015 över 460 miljoner euro i diverse skatter och skattemässiga avgifter.

- Den ökade konkurrensen framgick som en minskning i koncernens omsättning. På grund av effektiveringsåtgärderna kunde både VR Transpoint och VR Track behålla god lönsamhet. Tågbiljetternas priskampanjer och särkskilt prissättningsreformen i februari 2016 har fått passagerarantalet att börja stiga igen, berättar verkställande direktör Mikael Aro.

VR Group betydande dividend- och skattebetalare

VR Group är en betydande sysselsättare. Företaget sysselsätter över 8 600 personer och av dem arbetar ca 8 100 i Finland. Företaget betalar årligen nästan 462 miljoner euro i dividender och olika skatter, tillståndsavgifter och arbetsgivaravgifter. Denna summa består bland annat av ca 125 miljoner euro i löneskatter, över 95 miljoner euro i arbetsgivaravgifter samt av nästan 59 miljoner euro i banskatter och -avgifter samt energiskatter. År 2015 betalade VR Group Ab en dividend på 100 miljoner euro till staten.

Bättre resultat genom effektivare verksamhet

Året 2015 var för VR Group ett år av effektiveringar. Trots tydlig minskning i omsättningen var året 2015 som helhet nöjaktigt för VR Group. Den jämförbara omsättningen sjönk jämfört med året innan inom alla affärsverksamheter, mest inom passagerartrafikens fjärrtrafik. Tack vare kostnadseffektiviteten kunde affärsverksamhetens resultat hållas på samma nivå som året innan både inom VR Transpoint och VR Track.

Koncernens omsättning år 2015 var 1 231,4 miljoner euro (1 367,2 milj. euro år 2014) och sjönk från året innan med 9,9 procent. Jämförbarheten med år 2014 försvåras i och med att Finrail Ab som producerar trafikstyrningstjänster frigjorde sig från koncernen 1.1.2015. Den jämförbara omsättningen sjönk med 7,5 procent från år 2014.

Koncernens rörelsevinst var 65,4 miljoner euro (90,4 miljoner euro) och redovisningsperiodens vinst 50,0 miljoner euro (67,6 miljoner euro). I redovisningsperiodens rörelsevinst ingår försäljningsvinst av egendom vars inverkan på rörelsevinsten var 23,3 miljoner euro (23,9 milj. euro) Den operativa rörelsevinsten, från vilken engångsföreteelser tagits bort, försvagades från år 2014 främst på grund av försvagade omsättningen.

Hård konkurrens inverkade på passagerartrafikens resultat

Den ökade priskonkurrensen inom kollektivtrafiken förminskade passagerartrafikens omsättning och försvagade lönsamheten. VR Passagerartrafiks omsättning var lägre än året innan. Omsättningen var 534,8 miljoner euro (566,3 milj. euro). Den sjönk under året med 5,6 procent vilken består av en minskning inom tågtrafikens omsättning på 7,0 procent samt en sänkning inom busstrafiken på 2,3 procent.

Tack vare lyckade försäljningskampanjer kunde minskningen i passagerarmängderna på inrikes fjärrtåg stoppas under sommaren. Den största sänkningen skedde i passagerarmängden inom Rysslandstrafiken, nästan 20 procent. Under året publicerades målet om att sänka priserna. Inverkan av effektivitetskampanjen som inleddes för att möjliggöra sänkande av priserna syntes redan i kostnaderna i slutet av året. Inverkan syns ändå fullt ut först år 2017.

Inverkningarna från närtrafikens effektiveringsprogram syns redan tydligt i resultatet för år 2015. Samtidigt har passagerarmängderna inom närtrafiken ökat i synnerhet efter att Ringbanan färdigställdes.

Passagerartrafikens resultat var 9,9 miljoner euro (32,8 milj. euro). Inom passagerartrafiken gjordes under år 2015 111,1 miljoner resor vilket var 3,7 procent fler än under år 2014. Tågtrafikens resor (76,0 miljoner resor) ökade från året innan med 6,1 procent, biltrafikens resor (35,2 miljoner resor) minskade med 1,2 procent. Omsättningen för Avecra som erbjuder restaurangtjänster på tågen och stationer ökade med 4,9 procent och var 34,4 miljoner euro (32,8 milj. euro). År 2015 var fjärrtrafikens punktlighet 87,2 procent (87,8 %) och närtrafikens 94,7 procent (93,7 %).

VR Transpoints omsättning ökade

VR Transpoints transporter består nästan helt av kemisk och mekanisk skogsindustri samt av råvaror och produkter för metall-, kemi- och byggnadsindustrin. VR Transpoints totala transporter sjönk år 2015 med 9,1 procent från nivån året innan och var 38,4 miljoner ton (42,2 miljoner ton). Trots minskade volymer behöll VR Transpoints järnvägslogistik sin resultatnivå i och med operativ effektivering av verksamheten.

VR Transpoints omsättning var 380,5 miljoner euro och sjönk med 12,6 procent från år 2014 (435,3 milj. euro). Järnvägslogistikens omsättning sjönk med 12,3 procent och biltrafikens omsättning med 13,5 procent jämfört med året innan (affärsverksamheten i Ungern har beaktats i siffrorna fram till juni 2015). VR Transpoints rörelsevinst var 27,0 miljoner euro (24,9 milj. euro). Järnvägslogistikens punktlighet hölls på en bra nivå år 2015 och var 93,1 procent (93,2). Godstrafikens punktlighetsmål var 90 procent med en tolerans på 30 minuter.

VR Tracks omsättning ökade i Sverige

VR Tracks rörelsevinst var 18,1 miljoner euro (17,3 milj. euro). VR Tracks omsättning sjönk 4,3 procent jämfört med året innan och var 300,5 miljoner euro (314,0 milj. euro). Omsättningen sjönk särskilt inom byggandets affärsverksamhet i Finland, men ökade kraftigt inom underhållsaffärsverksamheten i Sverige. Sänkningen i Finland berodde främst på statens minskade finansiering för banhållning samt ökad konkurrens. Ökad finansiering för banhållningen i Sverige bidrog till att affärsverksamheten ökade i Sverige. Trots sänkningen i omsättningen lyckades VR Track hålla sitt resultat på samma nivå som år 2014.

Investeringar och materielanskaffningar

Koncernens totala investeringar uppgick år 2015 till 119,8 miljoner euro (169,0 milj. euro). Av de totala investeringarna var leasingavtalens andel 29,8 miljoner euro. Investeringarna i tågmateriel uppgick till 70,6 miljoner euro (102,9 milj. euro). IT-investeringarna uppgick till 15,5 miljoner euro (21,2 miljoner euro) och investeringarna som riktades mot fastigheter uppgick till 17,6 miljoner euro (15,4 miljoner euro).

De viktigaste investeringsobjekten var passagerartrafikens nya styr- och sovvagnar samt VR Transpoints materiel. Inverkningen av de nya elloken på investeringarna år 2015 var ännu rätt liten, men dess inverkan kommer att öka kraftigt inom de närmaste åren. Andra investeringsutgifter var ersättningsinvesteringarna för anläggningstillgångarna.

Styrelsen föreslår en dividend på 100 miljoner euro

Koncernens finansiella ställning är fortsättningsvis stark. Dividendutdelningen och finansieringen av kommande materielinvesteringar kommer under de kommande åren att minska på kassatillgångarna. Koncernens soliditet var 72,6 procent i slutet av år 2015 och 83,5 procent utan långsiktiga leasingåtaganden.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att VR Group Ab delar ut en dividend på 100 miljoner euro till staten. Koncernens moderbolags utdelbara tillgångar i slutet av år 2015 var nästan 199 miljoner euro.

VR Group är ett mångsidigt, miljövänligt och ansvarsfullt serviceföretag inom resande, logistik och infrastrukturbyggande. Koncernen har mer än 9 000 anställda. VR Group verkar i huvudsak i Finland, men också utomlands, i synnerhet i Ryssland och Sverige.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs