Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Verkosto-tapahtuma aloittaa Tampereen messuvuoden 2013

Tampereen Messut

Verkosto-tapahtuma aloittaa Tampereen messuvuoden 2013

Tiedote.
Julkaistu: 19.12.2012 klo 19:37
Julkaisija: Tampereen Messut

SÄHKÖAUTOJEN LATAUSVERKOSTO NOUSEE YHDEKSI PÄÄTEEMAKSI

Tampereen messukevät 2013 käynnistyy verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnatulla Verkosto-tapahtumalla, joka pitää sisällään Sähköverkot-messut ja Tietoverkot-messut. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 30.–31.1.2013 järjestettävä kaksipäiväinen messutapahtuma esittelee alan uusimmat tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Energiateollisuus ry:n seminaarissa pohditaan keinoja laajojen sähkökatkojen vähentämiseksi ja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi. Finnet-liitto ry:n Verkkopäivillä keskustellaan verkonrakentamisen haasteista ja tulevaisuuden ratkaisuista. Yksi tulevien messujen ajankohtaisista aiheista on sähköautot ja niiden latausverkoston rakentaminen.

- Verkkoliiketoiminnan ammattilaisille suunnattuja Verkosto-messuja on pidetty Tampereella vuodesta 1992 lähtien. Messut tunnettiin välillä nimellä EnerNet. Tapahtuman juuret ulottuvat aina vuoteen 1981, jolloin Verkostoa edeltäneet energiatalouden ja rakentamisen ENTA-messut saivat alkunsa. Näillä messuilla on siis jo pitkät perinteet ja tammikuussa toteutetaan yksi suurimmista Verkosto-tapahtumista. Messut kokoavat sekä sähköverkkojen että tele- ja tietoverkkojen ammattilaiset kahdeksi päiväksi saman katon alle tutustumaan alan uutuuksiin, pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tulevaisuuden ratkaisuja sekä verkostoitumaan. Näytteilleasettajia messuilla nähdään noin 130. Tuttujen toimijoiden lisäksi mukana on merkittävä määrä myös uusia näytteilleasettajia, kertoo projektipäällikkö Raimo Pylvänäinen Tampereen Messut Oy:stä.

Verkosto 2013 esittelee sähkö-, tele- ja tietoverkkoihin, verkkotuotteisiin ja -palveluihin, sähköautoinfraan, tie- ja katuvalaistukseen sekä liikenteen informaatiojärjestelmiin liittyviä tuotteita ja palveluita. Keskeisiä teemoja ovat pientuottajat osana sähkö- ja energiaverkkoa, myrskytuhoihin varautuminen, valokaapeli- ja tiedonsiirtoverkot sekä sähköautojen latausverkosto.


Sähköautojen latausverkoston rakentaminen on kuntien tulevaisuutta

Liikenteen sähköistyminen jatkuu. Tavoitteet vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä sekä riippuvuutta tuontipolttoaineista edellyttävät sähkönkäytön laajamittaista lisäämistä liikenteessä. Vahva indikaattori on myös jatkuvasti laajeneva valikoima automalleja, jotka käyttävät sähköä voimanlähteenä. Varautuminen tähän muutokseen on nyt alkanut. Verkosto 2013 nostaa esille sähköautot ja niiden latausverkoston.  Messuilta löytyvät ratkaisut latausverkoston rakentamiseen ja autojen lataamiseen.

– Sähköisestä liikenteestä on myös hyötyjä energiasektorilla. Ladattavat sähköautot ovat kuormia, joiden lataamisen voi ajoittaa sähkön saatavuuden mukaan. Voidaan siis hyödyntää ajankohtia, jolloin uusiutuvaa sähköä on paljon saatavilla, kuten aurinkoiset ja tuuliset säät, sekä ladata autoja aikoina, jolloin sähkön kulutus muuten on vähäistä, esimerkiksi yöaikaan, kertoo asiantuntija Petteri Haveri Energiateollisuus ry:stä.

Monet erilaiset yritykset voivat tarjota latausmahdollisuuksia. Luontevia tahoja ovat muun muassa sähköyhtiöt, joilla on osaamista sähkön myyjänä ja jakelijana, sekä parkkitalot ja ostoskeskukset, joissa lataaminen tapahtuu pysäköinnin ja muun asioinnin lisäpalveluna. Lisäksi huoltoasemaketjuilla on jo olemassa valmis maanlaajuinen toimipisteiden verkosto. Haasteitakin toki on.

– Haasteena on latauspaikkojen käytön mahdollistaminen kaikille sähköä tarvitseville, latauksen ajoittaminen parhaisiin ajankohtiin ja latausvirtojen huomioiminen verkostosuunnittelussa. Vastaus kahteen ensimmäiseen on latausoperaattori, joka välittää latauspalveluita yksittäisiltä latauspisteiltä palveluntarjoajille, esimerkiksi sähköyhtiöille. Näihin palveluihin voisi sisältyä lataamisen ajoittamiseen liittyviä lisäominaisuuksia. Toinen kohta liittyy laajemminkin kysyntäjoustopalveluihin. Kolmas haaste koskee verkkoyhtiöitä sekä taloyhtiöitä. Sähköverkkojen suunnittelussa tulisi alkaa ottaa huomioon uudet kuormat eli sähköautot, jotka ajoittain voivat nostaa sähköverkossa kulkevia virtoja aika laillakin. Lisäksi muutokset tulevat koskettamaan kuntia. Julkisten latauspalveluiden mahdollistamisessa kunnilla on keskeinen rooli, sillä ne voivat mahdollistaa latauspalvelut osoittamalla kohteet, jotka voi varustaa latausmahdollisuudella. Liikenteen sähköistyminen voi vaikuttaa kaupunkikuvaan laajemminkin. Sähköstä ei synny melua eikä päästöjä, mikä mahdollistaa aivan uusia ulottuvuuksia kaupunkisuunnitteluun, Haveri toteaa.


Energiateollisuus: Sähkön toimitusvarmuus puhuttaa avajaispäivän seminaarissa

Verkosto 2013 -tapahtumassa nousee tärkeäksi puheenaiheeksi sähkön toimitusvarmuus ja sen parantamiseksi tehtävien investointien merkittävä kasvu. Investoinnit suuntautuvat etenkin sähkölinjojen maakaapelointiin, joka tulee lisääntymään nopealla tahdilla. Sähkön toimitusvarmuuden lisäksi ilmastonmuutoksen torjunta, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön tuotanto, energiatehokkuuden lisääminen sekä tulevaisuuden älyverkko ovat alan ajankohtaisia teemoja.

Energiateollisuus ry järjestää keskiviikkona 30.1.2013 klo 13.00–16.00 Sähkökatkot historiaan -seminaarin. Puheenvuoroissa nostetaan esille laajat sähkökatkot ja niiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet sekä uudet ratkaisut. Seminaarissa keskustellaan myös toimenpiteiden kustannuksista, viestintä- ja sähköverkoista, palveluntuottajista ja resursseista sekä älyverkoista ja niiden merkityksestä toimitusvarmuuden parantamisessa. Puheenvuoron pitävät PKS Sähkönsiirto Oy:n toimitusjohtaja Arto Gylén, työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Arto Rajala, Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Jarmo Partanen, Energiamarkkinaviraston ryhmäpäällikkö Simo Nurmi, Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Pertti Lindberg, CLEEN Oy:n SGEM-tutkimusohjelman (Smart Grids and Energy Markets) ohjelmapäällikkö Jani Valtari, FiCom ry:n toimitusjohtaja Reijo Svento sekä Empower Oy:n varatoimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila. Seminaarin ohjelma: www.verkostomessut.fi (Ohjelma).


Verkkopäivät nostavat esille verkonrakentamisen haasteet ja uudet ratkaisut

Finnet-liitto ry järjestää messuilla kaksipäiväisen Verkkopäivät-seminaarin. Verkkopäivien puheenjohtajana on Datarocks Oy:n toimitusjohtaja Hannu Jaakohuhta. Keskiviikkona 30.1.2013 klo 9.00–16.30 kuullaan muun muassa Viestintäviraston ajankohtaisista asioista, turvallisista yhteyksistä, Virve:n ja erillisverkkojen toimintaympäristöstä, kyberturvallisuudesta, LTE-verkoista sekä aiheesta Evoluutiosta inspiraatiota internetin kehitykselle. Asiantuntijoina ovat Finnet-liitto ry:n toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntija Klaus Nieminen, Suomen Erillisverkot Oy:n johtaja Jarmo Vinkvist, Pääesikunnan tietoverkkopuolustussektorin johtaja Catharina Candolin, Aalto-yliopiston professori Raimo Kantola sekä NSN Oy:n Head of 3GPP Stand. Antti Toskala.

Verkkopäivien toinen osuus tarjoaa torstaina 31.1.2013 klo 9.00–15.30 tietoa verkonrakennuksen uusista tekijöistä ja näkemyksistä sekä kaapeli- ja radioverkon näköaloista ja haasteista. Verkonrakennukseen liittyvät puheenvuorot pitävät Verkko-osuuskunta Kuuskaistan toimitusjohtaja Petri Naukkarinen, Telog Oy:n toimitusjohtaja Jukka Kapela, HeadPower Oy:n toimitusjohtaja Antti Jukarainen, Prysmian Groupin tuoteryhmäpäällikkö Hannu Väätämöinen, Nestor Cables Oy:n tuotepäällikkö Seppo Marttila, Suomen 3M Oy:n tuotepäällikkö Tero Takkavuori ja NetNordic Finland Oy:n toimitusjohtaja Timo Mannonen. Kaapeliverkkoja käsittelevän osuuden asiantuntijoina nähdään Ramboll Finland Oy:n DI Kimmo Myllynen ja PKOy:n DI Pekka Koivisto. Radioverkkojen ajankohtaisia aiheita nostavat esille Rakennusteollisuus RT Oy:n toimialajohtaja Juha Luhanka, Upknowledge Oy:n DI Heikki Keränen ja T Control Oy:n toimitusjohtaja Teppo Korhonen. Verkkopäivien ohjelma: www.verkostomessut.fi (Ohjelma).


Tietoiskut tarjoavat alan ammattilaisille tuoretta tietoa  

Verkosto 2013 tarjoaa messuvieraille seminaarien lisäksi ajankohtaisia tietoiskuja molempina päivinä. Tietoiskujen otsikoita ovat Valokuituasentajan työkalupakki, Tulevaisuuden sähköverkot: uuden sukupolven suojareleet, Resurssienhallinnalla tehoja kenttätyöhön, Uusia tuotteita, suosituksia ja mahdollisuuksia maakaapeloinnissa, Konesalin uudet haasteet; 40 ja 100 Gigabitin tiedonsiirtonopeudet, Tehomuuntajien kunnonhallinnan uudet menetelmät, Tulevaisuuden sähköverkot: keskijännitetekniikka, Verkkotietojen uudet käyttömahdollisuudet, Etäluettavat sähkömittarit: toimintavarmuus PLC- ja radiokommunikaatiossa, Kaapelointi tehokkaasti, Älykäs konesali ja Optinen kaapelointi kerrostaloissa. Lisäksi tietoiskuja pidetään aiheista Jännitteenkoetin povitaskussa, DAS ratkaisut (Distributed Antenna Systems), Maakaapelit säävarmaan verkkoon sekä kamera- ja kulunvalvonnan uusia mahdollisuuksia ja referenssejä valoittava Tiedätkö mitä sähköasemalla tapahtuu?.

Tampereen Messut Oy toteuttaa Verkosto 2013 -tapahtuman yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Adato Energia Oy:n ja Finnet-liitto ry:n kanssa.


MEDIAMATERIAALIT:
Tapahtuman mediasivuilla osoitteessa www.verkostomessut.fi (Media) on linkit messuista julkaistuihin lehdistötiedotteisiin, kuvapankkiin ja logoihin.

Tampereen Messujen TähtiUutiset-verkkolehden joulukuun numerossa on Verkosto 2013 -messujen ennakkohaastattelu. Eltel Networks Oy:n markkinointipäällikkö Raija Fast: ”Innovatiiviset toimintatavat vievät kehitystä eteenpäin”.


LISÄTIEDOT: www.verkostomessut.fi

Tampereen Messut Oy, www.tampereenmessut.fi
Raimo Pylvänäinen, projektipäällikkö, p. 0400 671 923,
raimo.pylvanainen(a)tampereenmessut.fi
Tanja Järvensivu, viestintäpäällikkö, p. 050 536 8133,
tanja.jarvensivu(a)tampereenmessut.fi

Liitetiedostot

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs