Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Suomessa on toimiva liikennerikkomusten seurantajärjestelmä

Trafi

Suomessa on toimiva liikennerikkomusten seurantajärjestelmä

Tiedote.
Julkaistu: 27.07.2011 klo 13:16
Julkaisija: Trafi

Suomessa on vuodesta 1996 lähtien ollut käytössä nykyinen liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmä. Järjestelmä vastaa periaatteiltaan useissa Euroopan maissa (mm. Saksa, Ranska) käytössä olevia virhepistejärjestelmiä. Järjestelmässä tärkeintä on liikenneturvallisuuden varmistaminen, ei sen yksityiskohtainen rakenne.

Suomen järjestelmässä toistuvasti liikennerikkomuksiin syyllistynyt kuljettaja määrätään ajokieltoon. Poliisi määrää ajokiellon, jos kuljettajalle kertyy kolme rikkomusta yhden vuoden tai neljä rikkomusta kahden vuoden aikana. Uusien kuljettajien ajo-oikeuteen puututaan yhtä rikkomusta aikaisemmin.

Toistuvina liikennerikkomuksina laskettavat teot määritellään ajokorttilaissa. Suomen järjestelmässä kaikki teot ovat samanarvoisia.

Toistuvista liikennerikkomuksista seuraavan ajokiellon sijasta poliisi voi antaa varoituksen, jos ajo-oikeus on kuljettajalle toimeentulon tai liikkumisen vuoksi välttämätön eikä tekojen ole katsottava osoittavan piittaamattomuutta tieliikennettä koskevista säännöksistä.

Vakavista liikennerikoksista (rattijuopumus, törkeä rattijuopumus ja törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen) ajo-oikeuden haltija määrätään ajokieltoon suoraan yhdestä teosta. Lisäksi poliisi voi määrätä ajo-oikeuden haltijan uuteen kuljettajantutkintoon.

Trafi muistuttaa kuljettajaa ennakoivasti

Kuljettajaa muistutetaan kirjeellä toistuvien liikennerikkomusten kertymisestä siinä vaiheessa, kun seuraava teko johtaa ajokortin menettämiseen. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi lähettää muistutuskirjeen ajo-oikeuden haltijan kotiosoitteeseen. Vuonna 2010 Trafi lähetti 76 000 muistutuskirjettä.

Seuraamusjärjestelmän vaikuttavuuteen uskotaan

Liikenteen turvallisuusvirastoa edeltänyt Ajoneuvohallintokeskus selvitti vuonna 2007, miten ajo-oikeuden haltijat tuntevat ja hyväksyvät nykyisen seuraamusjärjestelmän. Noin 50 % kaikista ajo-oikeuden haltijoista ja 84 % muistutuskirjeen kotiinsa saaneista tunsi järjestelmän. Seuraamusjärjestelmää pidettiin oikeudenmukaisena, selkeänä ja ymmärrettävänä. Noin puolet järjestelmän tuntevista arvioi sen vaikuttavan omaan liikennekäyttäytymiseensä. Muistutuskirjeen saaneet kokivat voimakkaammin, että seuraamusjärjestelmä vaikuttaa omaan käyttäytymiseen.

Lisätietoja

Osastonjohtaja Janne Huhtamäki, puh. 020 618 5599, janne.huhtamaki(at)trafi.fi

Vs. yksikönpäällikkö Marita Löytty, puh. 020 618 5433, marita.loytty(at)trafi.fi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs