Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Större prisspridning vid konkurrensutsättningen av driftsentreprenader på landsvägar

Liikennevirasto

Större prisspridning vid konkurrensutsättningen av driftsentreprenader på landsvägar

Pressmeddelande.
Publicerad: 02.05.2016 kl. 11:00
Utgivare: Liikennevirasto

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. Entreprenaderna som nu stod i tur att konkurrensutsättas inleds i år på 13 områden runt om i Finland: Raseborg, Imatra, Villmanstrand, Harjavalta, Kangasala, Orivesi, Jakobstad, Kuopio, Karstula, Ijo, Brahestad-Ylivieska, Kemi och Ranua.

Priset på de erhållna anbuden uppgick till sammanlagt 155,5 miljoner euro. Entreprenören byts för bara en entreprenad. Då den nya entreprenadperioden inleds i höst pågår 79 entreprenader som sköts av sex olika entreprenörer. Det kom in en aning färre anbud än tidigare, i medeltal 3,6 godkända anbud per entreprenad.

Entreprenaderna som nu konkurrensutsattes fördelades till slut mellan fem entreprenörer, fastän det fanns färre anbudsgivare per entreprenad än tidigare. Lemminkäinen Infra Oy lyckades som enda aktör öka sitt antal entreprenader, genom att vinna en ny entreprenad.

Prisnivån steg en aning från året innan

Beställaren gav inga kostnadsberäkningar i samband med anbudsbegäran, men gjorde kostnadsberäkningar för eget bruk. På riksomfattande nivå var det sammanlagda priset för anbuden 1,7 procent högre än summan av beställarens kostnadsberäkningar. För de enskilda entreprenadernas del var spridningen större än året innan. Skillnaderna jämfört med kostnadsberäkningen varierade enligt entreprenad från +42 procent till -16 procent.

Priset på underhållet av landsvägarna steg en aning jämfört med året innan, men i en del entreprenader sjönk prisnivån jämfört med i fjol. Det är inte lätt att jämföra priserna på entreprenaderna som konkurrensutsätts under olika år, eftersom det är fråga om entreprenader av så olika slag. Också innehållet i de olika entreprenaderna har börjat avvika allt mer. Till exempel lappning av beläggningar finns med i de flesta områdesentreprenader, fastän detta arbete också utförs som separata entreprenader. Dessutom kan de krav som ställs på entreprenaderna ändras, och till exempel i år tillkom krav som gällde materielen. Också mängden uppgifter som ingår i områdesentreprenaderna har ökat under årens lopp.

Uppgifterna varierar från vinterväghållning till skötsel av grönområden

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken, lappning av beläggningar samt att delta i skötseln av myndighetsuppgifter som hör till beställaren. NTM-centralerna övervakar driftsarbetena.   .

Entreprenaderna klassificeras utgående från deras svårighetsgrad som mycket krävande, krävande och basentreprenader. Denna gång konkurrensutsattes åtta krävande och fem basentreprenader. Förutom entreprenaderna i Ijo och Raseborg användes det lägsta priset som kriterium för valet mellan de anbudsgivare som hade fått godkänt i kvalitetsbedömningen. För entreprenaden i Ijo användes den totalekonomiska fördelaktigheten som valkriterium, och konkurrensutsättningen genomfördes elektroniskt. Entreprenaden i Ijo är ett pilotprojekt för en elektronisk verksamhetsmodell, digitalisering inom entreprenaden och för att underentreprenören utses redan i anbudsfasen.  För entreprenaden i Raseborg användes den totalekonomiska fördelaktigheten som valkriterium och som entreprenadform driftsledningsentreprenad (HJU).  Entreprenadperioden för alla konkurrensutsatta entreprenader är fem år och den börjar i oktober.

De nuvarande aktörerna segrade i konkurrensomgången 2016

De nu konkurrensutsatta områdena gick till fem entreprenörer. Det skedde bara små förändringar i marknadsandelarna. Den enda förändringen i fråga om entreprenörer var att Lemminkäinen Oy, som kom som ny aktör i fjol, vann en ny entreprenad utöver fjolårets entreprenader och således ökade sin marknadsandel. Likaså ökade Savon Kuljetus Oy sin marknadsandel i och med att företaget fick en av sina tidigare entreprenader. Däremot minskade marknadsandelarna något för Destia Oy, YIT Rakennus Oy och NCC Roads Oy, trots att de fick sina tidigare entreprenader.

De sammanlagda marknadsandelarna för de pågående entreprenaderna och entreprenaderna som startar i år enligt entreprenör (fjolårets marknadsandelar inom parentes):

  • Lemminkäinen Oy 6,4 % (5,9 %)
  • Destia Oy 56,9 % (57,1 %)
  • YIT Rakennus Oy 25,3 % (25,8 %)
  • NCC Roads Oy 6,6 % (6,7 %)
  • Savon Kuljetus Oy 4,0 % (3,6 % )

Ytterligare information:

Upphandlingsexpert Ismo Kohonen, Trafikverket, tfn 0295 34 3403

Sakkunnig inom vägunderhåll och digitalisering Otto Kärki, Trafikverket, tfn 0295 34 3330

Upphandlingschef (konkurrensutsättning av underhåll) Katja Levola, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 036 262

Resultat av konkurrensutsättningen 2016

Drifts- och underhållsentreprenörer 1.10.2016–1.10.2017

www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/hankinnat/tieurakat

www.ely-keskus.fi/liikenne

 

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs