Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Posti Groupin liikevaihto laski - Postipalveluissa positiivinen alkuvuosi

Posti Group

Posti Groupin liikevaihto laski - Postipalveluissa positiivinen alkuvuosi

Tiedote.
Julkaistu: 29.04.2016 klo 10:00
Julkaisija: Posti Group

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2016 KELLO 10.00 (EET)

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

 

 • Konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 10,4 % ja oli 390,6 (435,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto ilman myytyjä liiketoimintoja laski 5,5 %.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 3,7 %. Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto laski 16,3 % ja vertailukelpoinen liikevaihto ilman kansainvälistä rahtiliiketoimintaa 4,9 %. OpusCapitan vertailukelpoinen liikevaihto ilman myytyjä Baltian liiketoimintoja laski -4,8 % ja liikevaihto 9,1 %. Itella Venäjällä liikevaihto laski 24,3 % ja paikallisessa valuutassa 12,0 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 15,0 (20,6) miljoonaa euroa, eli 3,8 % (4,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa 24,8 (21,0) miljoonaan euroon ja heikkeni Paketti- ja logistiikkapalveluissa -5,3 (1,0) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -2,4 (-0,9) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 2,0 (4,7) miljoonaan euroon.
 • Liiketulosta rasittivat kertaluonteiset erät -10,3 (0,0) miljoonaa euroa, joista merkittävin osuus muodostui henkilöstön uudelleenjärjestelykuluista.
 • Liiketulos heikkeni ja oli 4,7 (20,5) miljoonaa euroa, 1,2 % (4,7 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli 29,1 (35,2) miljoonaa euroa.
 • OpusCapita myi tammikuussa Baltian paikallisia markkinoita palvelevat liiketoiminnot BaltCapille.
 • Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin.
 • Posti käynnisti 26.1.2016 Tuotannon hallintoa ja perusjakelua, koko Myynti- ja asiakaspalvelu -yksikköä sekä osaa Konsernitoiminnoista koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden kohderyhmässä oli yhteensä 7600 henkilöä ja vähennystarve enintään 860 henkilöä. Postin tukiohjelman ansiosta irtisanomisten määrä väheni merkittävästi, 181:een.
 • OpusCapita uudisti toimintamalliaan ja aloitti 8.2.2016 yhteistoimintaneuvottelut vähentääkseen noin 80 tehtävää. Yhteistoimintaneuvotteluiden päättyessä vähennys oli noin 70 henkilöä.
 • Posti Groupin uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja laajennetun johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.3.2016 alkaen oikeustieteen kandidaatti Kaarina Ståhlberg.

Konsernin avainluvut

1-3

1-3

1-12

 

2016

2015

2015

       

Liikevaihto, milj. euroa

390,6

435,9

1 650,3

Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *)

15,0

20,6

48,7

Liiketulos (oikaistu), % *)

3,8

4,7

2,9

Liiketulos, milj. euroa

4,7

20,5

55,9

Liiketulos, %

1,2

4,7

3,4

Tulos ennen veroja, milj.euroa

3,5

21,3

43,3

Tilikauden tulos, milj. euroa

3,4

15,9

36,0

Liiketoiminnan rahavirta

29,1

35,2

81,9

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

3,9

1,2

6,1

Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %

4,2

3,1

6,3

Omavaraisuusaste, %

46,5

46,6

47,8

Nettovelkaantumisaste (Gearing), %

-14,8

11,7

-10,5

Bruttoinvestoinnit, milj. euroa

11,4

16,5

60,6

Henkilöstö keskimäärin

20 577

22 579

22 219

Osingot, milj. euroa

 

 

18,0

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

 

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Ensimmäisellä neljänneksellä Posti jatkoi aktiivisesti uudistumistaan ja tehostamistoimiaan digitalisaation vähentäessä perinteisen postin jakelumääriä ja muuttaessa asiakaskäyttäytymistä. Vuosille 2015-2016 ulottuvan konsernin tehostamisohjelman 75 miljoonan euron säästötavoite on nyt saavutettu. Kustannusten karsinta kompensoi osittain alkuvuoden liikevaihdon laskua. Säästöjä jouduttiin valitettavasti kohdentamaan myös henkilöstöön. Yt-neuvotteluissa irtisanottavien määrä putosi kuitenkin merkittävästi Postin tukiohjelman ansiosta.

Posti Groupin tammi-maaliskuun liiketulos ilman kertaeriä oli tyydyttävä, mutta heikkeni vertailukaudesta 15,0 miljoonaan euroon. Myönteistä oli Postipalveluiden tulosparannus volyymilaskusta huolimatta. Liiketoimintaryhmän tammi-maaliskuun tulokseen vaikuttivat tehdyt tehostamiset, kulujen leikkaukset, hinnankorotukset ja neljännekselle ajoittuneet pääsiäisen postitukset. Uutta kasvua on saatu kiinalaisten verkkokauppojen lähetysten edelleentoimituksista Venäjälle.

Tuleva postilain muutos vapauttaa kokonaan kirjepostin jakelun Suomessa poistamalla muilta toimijoilta postitoimiluvat ja jakelupäivävelvoitteet. Kilpailu kuuluu myös kirjejakeluun, mutta sääntelyn ehtojen pitää olla tasapuolisia. Nyt Postille jää muita raskaammat jakeluvelvoitteet. Siksi on tärkeää, että Postin yleispalvelua koskevaa sääntelyä kevennetään postilain kokonaisuudistuksessa.

Paketti- ja logistiikkapalvelut -liiketoimintaryhmän alkuvuoteen sisältyi suuria onnistumisia, vaikka tulos jäikin tappiolliseksi etupainotteisten investointien, kiristyvän kilpailun ja haastavan markkinatilanteen vuoksi. Posti sai ensimmäisellä neljänneksellä useita isoja asiakkuuksia, joille Posti hoitaa erilaisia logistiikkapalveluja kuljetuksista täyden palvelun toimitusketjuratkaisuihin asti. Sopimukset vahvistavat Postin asemaa Suomen suurimpana logistiikka-alan yrityksenä.

Posti solmi maaliskuussa merkittävän sopimuksen DHL:n kumppaniverkostoon liittymisestä, mikä mahdollistaa Postin verkkokauppa-asiakkaille pakettien jakelukanavat 16 maahan ja 43 000 noutopisteeseen. Samalla Posti avaa Baltian maihin 1 200 noutopisteen verkoston. Nämä ovat konkreettisia tekoja, joilla parannetaan suomalaisten verkkokauppojen mahdollisuuksia myydä tuotteitaan myös kansainvälisesti.

Itella Venäjän liikevaihto ja liiketulos kärsivät edelleen heikosta ruplasta, Venäjän taloustilanteesta sekä logistiikkapalveluiden kysynnän heikentymisestä. Kannattavuutta on pyritty parantamaan merkittävillä kululeikkauksilla. Vaikka Venäjän talous on supistunut, maan verkkokaupan kuluttajamarkkina on tuntuvassa kasvussa. Itella Venäjä osti maaliskuussa venäläisen kuriiriyhtiö MaxiPostin laajentuakseen pakettien jakeluun Venäjällä. MaxiPost toimitti viime vuonna yli miljoona pakettilähetystä.

Taloushallinnon automaatio- ja ohjelmistopalveluja tarjoava OpusCapita jatkoi panostuksiaan uuteen strategiaan sekä sähköisiin laskutuspalveluihin ja pilvipalveluihin, mikä näkyi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa. Tämän lisäksi paperipohjaisten tuotteiden kysyntä väheni edelleen digitalisaation myötä, ja volyymilasku näkyi ensimmäisen neljänneksen liiketuloksessa.

Toimintaympäristö pysyy vuoden 2016 aikana hyvin haastavana Suomen vaisun talouskehityksen takia. Raskaan liikenteen kuljetusmäärät ovat laskeneet Suomessa yhtäjaksoisesti 47 kuukautta toukokuusta 2012 alkaen. Arvioimme edelleen vuoden 2016 vertailukelpoisen liikevaihdon euroissa laskevan vuodesta 2015 ja Postin tuloksen ennen kertaeriä pysyvän edellisvuoden tasolla. Venäjän taloudessa ja ruplan kurssikehityksessä ei ole odotettavissa nopeaa käännettä, joten Itella Venäjän liiketoimintaan liittyy yhä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Posti on keskellä suurta toimialamurrosta. Toteutamme päättäväisesti uutta strategiaa, jolla parannamme konsernin kannattavuutta ja mahdollistamme investoinnit tulevaisuuden kasvualueisiin."

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2016
Tammi-kesäkuu: 18.7.2016
Tammi-syyskuu: 31.10.2016

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

 

Liitetiedostot

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta yhdeksässä maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 1 650 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 22 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs