Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Logistiikka ja liikenne » Godstransporterna till sjöss och på järnvägarna minskade, trafiken på huvudvägarna och persontrafiken på järnvägarna ökade

Liikennevirasto

Godstransporterna till sjöss och på järnvägarna minskade, trafiken på huvudvägarna och persontrafiken på järnvägarna ökade

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.03.2016 kl. 09:17
Utgivare: Liikennevirasto

Export- och importtransporterna i utrikes sjötrafik minskade betydligt 2015. Också godstransporterna på järnvägarna minskade. Alla trafik- och transportmängder krympte ändå inte 2015. Trafiken på huvudvägarna, persontrafiken på järnvägarna och utrikes passagerartrafiken till sjöss ökade.

I utrikes sjötrafiken minskade export- och importtransporterna medan passagerarmängderna ökade

År 2015 transporterades sammanlagt lite över 89 miljoner ton gods i utrikes sjötrafik. Exporten uppgick till 44,7 miljoner ton, vilket var 7,4 procent mindre än året innan. Importens andel av transporterna var nästan lika stor, 44,5 miljoner ton. Importen minskade med 7,4 procent jämfört med föregående år.

Inom exporten minskade särskilt transporterna av malmer, råmineraler och oljeprodukter. Inom skogsindustriprodukterna ökade exporten av cellulosa med 4,0 procent. Exporten av papper och sågat virke minskade med sammanlagt en procent jämfört med året innan. Inom importen minskade särskilt transporterna av råolja, råvirke, råmineraler, stenkol, metaller och den kemiska industrins produkter.

År 2015 anlöpte sammanlagt drygt 30 200 fartyg finska hamnar, vilket är 1,5 procent mera än året innan. De finska fartygens andel bibehölls så gott som oförändrad, de uppgick till sammanlagt cirka 10 200.

Inom transitotrafiken minskade exporten via finska hamnar med 16,7 procent och importen med 40 procent. Transporterna inom transitotrafiken uppgick till sammanlagt 6,4 miljoner ton, vilket är en minskning med 20,7 procent jämfört med 2014.

Antalet passagerare i utrikestrafik uppgick till drygt 18,5 miljoner, dvs. 2,0 procent mera än året innan. I Sverigetrafiken var antalet passagerare 8,8 miljoner, dvs. 47,8 procent av den sammanlagda trafiken. Antalet är nästan detsamma som föregående år. I Estlandstrafiken var antalet passagerare 8,4 miljoner, dvs. 45,4 procent av den sammanlagda trafiken.

Mera detaljerade uppgifter finns här Trafikverkets månatliga statistik över utrikes sjöfart.

Godstransporterna på järnvägarna minskade, persontrafiken ökade tack vare Ringbanan

Godstransporterna på järnvägarna minskade efter att ha ökat tre år i rad. Inom såväl inrikes som utrikes transporterna sjönk transportmängderna med cirka tio procent. Mest minskade transportmängderna inom transporten av anrikad malm på de livligast trafikerade banavsnitten i norra Finland. Transporternas medellängd fortsatte att minska. På järnvägarna transporterades totalt cirka 33,4 miljoner ton gods. Transportmängderna på järnvägarna sjönk med tio procent jämfört med året innan.

Antalet persontrafikresor på järnvägarna ökade tack vare Ringbanan som öppnades i somras. Antalet resor inom persontrafiken uppgick till cirka 76,0 miljoner. Detta är en ökning med cirka sex procent jämfört med det jämförbara antalet för året innan. I fjärrtrafiken minskade antalet resor på järnvägarna främst inom internationella resor. Antalet resor inom fjärrtrafiken uppgick till cirka 12,3 miljoner, vilket är en minskning med cirka två procent jämfört med det jämförbara antalet för året innan. Antalet resor i närtrafiken var cirka 63,6 miljoner.

Fortsatt tillväxt i trafiken på huvudvägarna

Förutom i Sydöstra Finland är ändringarna i trafikmängderna på huvudvägarna obetydliga jämfört med året innan. Tillbakagången i Rysslandstrafiken gjorde att den tunga trafiken i Sydöstra Finland minskade med 6,8 procent.

Totalt ökade trafiken på huvudvägarna med två procent under 2015. Regionalt sett är skillnaderna små. Trafiken ökade mest i Norra Österbotten och Egentliga Finland, ökningen var 2,5 procent. Endast i Sydöstra Finland minskade trafiken på huvudvägarna med en halv procent jämfört med året innan.

Person- och paketbilstrafiken ökade i hela landet med drygt två procent, medan den tunga trafiken minskade med en procent.

Information om trafiken på huvudvägarna erhålls från de automatiska mätstationerna (LAM).

Ytterligare information:

Trafikexpert Harri Lahelma, tfn 029 534 3963, järnvägstrafik

Expert inom informationstjänster Erkki Pakarinen, tfn 029 534 3668, landsvägstrafik

www.trafikverket.fi/statistik

Infografik

Bilagor

Trafikverket, Twitter, Facebook

Upptäck resten av företagets pressmaterial

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs