Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Lifestyle » Tiedosta riskit ennen tatuoinnin ottamista

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tiedosta riskit ennen tatuoinnin ottamista

Tiedote.
Julkaistu: 28.04.2015 klo 11:03
Julkaisija: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kaikkia tatuointia harkitsevia selvittämään tatuoinnin tekijältä, täyttävätkö hänen käyttämänsä tatuointivärit kemikaaliturvallisuusvaatimukset. Euroopassa on poistettu markkinoilta useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH -yhdisteet) ja raskasmetalleja (kuten nikkeli, lyijy, kromi).

Euroopassa on löydetty noin 60 terveydelle haitallista tatuointiväriä vuoden 2013 jälkeen. Tiedot perustuvat Euroopan maiden tekemiin Rapex-ilmoituksiin (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.search) , joiden avulla Euroopan komissio, jäsenvaltiot sekä eräät muut järjestelmän piiriin kuuluvat maat vaihtavat tietoja muun muassa ihmisten terveydelle vakavaa riskiä aiheuttavista tuotteista. Ilmoitusten perusteella Tukes on ollut yhteydessä useisiin suomalaisiin tatuointivärien maahantuojiin. Useimmiten suomalaisilla toimijoilla ei ole ollut myynnissä kyseistä erää, joka on todettu terveydelle haitalliseksi. Tukesilla on tiedossa, että kerran toiminnanharjoittaja on vetänyt tatuointivärin pois markkinoilta.

Tatuointivärien koostumus
tunnetaan huonosti

Tatuointivärit ovat kemikaaleja, jotka yleensä koostuvat useasta eri aineesta. Tatuointivärissä voidaan käyttää väriaineena erilaisia metallisuoloja tai orgaanisia yhdisteitä. Lisäksi niissä käytetään erilaisia apuaineita kuten liuottimia. Kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet, että tatuointivärien koostumus tunnetaan usein huonosti ja ne saattavat sisältää terveydelle vaarallisiksi luokiteltuja aineita, muun muassa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymiselle vaarallisia tai ihoa herkistäviä aineita.

Euroopan komissio selvittää parhaillaan tatuointivärejä koskevan lainsäädännön kehittämistä, koska niitä koskevaa erityislainsäädäntöä ei vielä ole EU:ssa. Tatuointivärejä ja tatuointipalveluja koskevat kuitenkin useat eri laeissa säädetyt velvoitteet. Tatuoinnissa käytettävät väriaineet ja niiden valmistusaineet kuuluvat kemikaalilainsäädännön piiriin. Valmistaja ja maahantuoja vastaavat ensisijassa siitä, että tatuointiväri ei aiheuta vaaraa kuluttajalle ja että se on kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukainen.  Kuluttajille myytäviksi tai luovutettaviksi tarkoitetuissa tatuointiväreissä on esimerkiksi kiellettyä käyttää syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia kemikaaleja. Jos tatuointiväri on luokiteltu vaaralliseksi, sen ammattikäyttäjälle pitää toimittaa käyttöturvallisuustiedote, ja kemikaali pitää merkitä ja pakata lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Lisäksi toimijat voivat käyttää vastuullisten kemikaalivalintojensa lähtökohtana Euroopan neuvoston julkilausumaa ResAP(2008)1, jossa suositellaan tiettyjen aineiden käytön rajoittamista tatuointiväreissä.

 

Harkitse, ennen kuin otat tatuoinnin

 

  • Yleensä tatuoinnissa väriaine pysyy ihossa useita kymmeniä vuosia. Tatuointiväristä osa hajoaa elimistössä tai kulkeutuu muualle, kuten imusolmukkeisiin. Tatuointiväreille pitkäaikaisaltistumisen haittavaikutuksista on yhä niukasti tietoa ja toistaiseksi on epäselvää, onko esimerkiksi tatuointien ja ihosyövän välillä yhteyttä.
  • Yleisimpiä tatuointivärien aiheuttamia haittavaikutuksia ovat yliherkkyysreaktiot (allergia), ihoärsytys (punoitus, turvotus) ja tulehdukset.
  • Tatuointivärit voivat sisältää nikkeliä ja aiheuttaa allergisen reaktion nikkeliallergiselle.
  • Puutteet tatuointivärien puhtaudessa tai tatuointitoimenpiteen hygieniassa voivat altistaa bakteeri- ja sieni-infektioille tai veriteitse tarttuville virusinfektioille, kuten B- ja C-hepatiitille tai HIV:lle.
  • Tatuointi vaatii korkeatasoista hygieniaa. Yksityisen henkilön tekemä kotitatuointi voi olla riski, sillä tekijällä ei välttämättä ole tarvittavaa tietoa ja ammattitaitoa tatuoinnista. Käytä ammattitatuoijaa, joka tekee vastuullisia kemikaalivalintoja.
  • Jos päätät ottaa tatuoinnin, kysy, ovatko tatuoijan käyttämät tatuointivärit testattuja ja turvallisia. Kuluttaja voi pyytää mahdolliset testaustulokset ja sertifikaatit nähtäväksi.
  • Tatuointeja ei suositella alle 18-vuotiaille.

 

Tukes viettää tänä vuonna Nuoret ja kemikaalit -teemavuotta kemikaaliviestinnässä. Teemavuoden suojelijana on Tukesin kukkahattutäti, jonka verkkosivuilta www.sussiunatkoon.fi löytyy nuorille suunnattua tietoa kemikaaliriskeistä.

 

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, p. 029 5052 048

tarkastaja Elina Vaahtovuo, p. 029 5052 003

ylitarkastaja Jarkko Loikkanen, p. 029 5052 068

www.sussiunatkoon.fi

REACH-asetus (http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/REACH/)

CLP-asetus (http://www.kemikaalineuvonta.fi/fi/Saadosalue/CLP/ )

ResAP(2008)1 suositukset (lhttp://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/resap_2008_1%20e.pdf)

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä  turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Tavoitteenamme on turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Valvomme toimialojemme tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanemme niihin liittyvää lainsäädäntöä.  Toimintamme tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä.

Seuraa Tukesia somessa:

Twitter: @tukesinfo

Facebook: turvallisuusjakemikaalivirasto

LinkedIn: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Instragram: @tukesinfo

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs