Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Tukes föreslår att den administrativa bördan borde minskas

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Tukes föreslår att den administrativa bördan borde minskas

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.03.2015 kl. 12:12
Utgivare: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anser att en stor del av ämbetsverkets tillstånds- och anmälningsförfaranden som hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde kunde luckras upp. Därigenom kunde arbetsbördan för både verksamhetsutövarna och myndigheterna minskas.

 

Tukes har bedömt möjligheterna att minska den administrativa arbetsbördan på TEM:s begäran. Av bedömningen framgick det att nästan alla de 31 förfaringssätt som föreskrivs i lagar och förordningar kan luckras upp, göras smidigare eller rentav slopas. De flesta av de tillstånds- och anmälningsförfaranden som föreslås bli slopade anknyter till sådan nationell lagstiftning som inte är uppdaterad. Den administrativa bördan kunde delvis även minskas genom att luckra upp förfarandena vid kungörelser, justera anmälningsgränserna, förlänga tillståndens giltighetstider, förnya examensförfarandet eller utveckla verksamhetsprocesserna till exempel med hjälp av e-tjänster.

 

Exempel på ändringsförslag

Tukes anser att tillstånden för gruvor bör utvecklas så att överlappningarna med miljötillståndet slopas. Även tillstånden för guldgrävning och -vaskning kan på flera sätt luckras upp eller införlivas i andra tillståndsprocesser. Även tillståndens giltighetstid kan förlängas.


Verksamheter som förutsätter kemikaliesäkerhetstillstånd och kemikaliegrupper borde granskas riskbaserat, så att resurser kunde riktas till  övervakningen av de objekt som är farligast med tanke på säkerheten. Tukes föreslår också att överlappningarna mellan kemikaliesäkerhetstillståndet och miljötillståndet slopas. Dessutom föreslår Tukes att slopande av anmälningsskyldigheten för inledning av konsumenttjänster och i vissa entreprenadrättigheter relaterade till elsäkerheten.

 

Tukes anser att uppluckringen av tillstånds- och anmälningsförfarandena ska beaktas i alla pågående och framtida beredningar av lagar och förordningar.

 

Närmare upplysningar lämnas av:

Generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157 fornamn.efternamn@tukes.fi

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland. Vårt mål är ett samhälle som är säkert, pålitligt och ekologiskt hållbart.

 

Vi övervakar produkter, tjänster och produktionssystem samt verkställer lagstiftningen inom våra tjänstområden. Vår verksamhet syftar till att skydda människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs