Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

Korkein hallinto-oikeus

Puutteellisesti valmistellut lait vaarantavat oikeusturvan

Tiedote.
Julkaistu: 17.11.2015 klo 13:27
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

Korkein hallinto-oikeus on äsken antanut oikeusministeriölle lausuntonsa hallituksen esitysten laatimisohjeiden (HELO) uudistamisesta. Ministeriön arviomuistiossa pohditaan hallituksen esitysten rakenteen uudistamista.

Linkkien mahdollinen käyttö hallituksen esityksissä ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan saa johtaa siihen, että hallituksen esityksistä ei enää käy selville, mitä keskeisiä ehdotuksia asian valmistelun kuluessa on tehty ja miten näihin ehdotuksiin on suhtauduttu. Tuomioistuinten ja muiden lainsoveltajien työ saattaa vaikeutua myös, jos linkkien hakutoimintoja tai tietojen käytettävyyttä myöhemmin muutetaan. Eduskunnan verkkosivuston uudistus on jo nyt vaikeuttanut etenkin vanhempien lainvalmisteluaineistojen saatavuutta.

Käytännössä suuri osa uudesta lainsäädännöstä on lakien muutoksia. Muutettavien säädösten rinnakkaistekstit ovat jatkossakin hallituksen esityksissä tarpeen lainsoveltajien tulevia käyttötarpeita varten. Muutoinkin hallituksen esitysten nykyrakenteen säilyttäminen on perusteltua.

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347

Liite:
Korkeimman hallinto-oikeuden lausunto

Kuvateksti:
Lakitekstien täytyy olla tiiviitä ja selkeitä

Liitetiedostot


Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs