Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Lastensuojelun resursseja on lisättävä

Pelastakaa Lapset ry

Lastensuojelun resursseja on lisättävä

Tiedote.
Julkaistu: 22.04.2012 klo 14:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Suomessa kodin ulkopuolelle on sijoitettuna yli 17 000 lasta. Lapsiperheitä tulee tukea varhaisemmassa vaiheessa. Vanhempia on tuettava myös lasten huostaanoton yhteydessä. Ilman vanhempien tukemista lasten sijoitusajat pidentyvät eikä perheen jälleenyhdistyminen toteudu, todetaan Pelastakaa Lapset ry:n julkilausumassa. Lastensuojelun asiantuntijat kokoontuivat yhdistyksen liittokokouksessa Turussa 22.4.

Pelastakaa Lapset ry haluaa ilmaista syvän huolensa siitä, että maamme kuntien lastensuojelun resurssit ovat täysin riittämättömät nykyiseen tarpeeseen ja lastensuojelulain velvoitteisiin nähden.

THL:n lastensuojelun tilastoraportin mukaan vuoden 2010 aikana kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna yli 17 000 lasta.

Lasten huostaanottojen jälkeen vanhemmat jäävät liian usein yksin selviytymään ongelmistaan. Huostaanotto on tarkoitettu aina väliaikaiseksi toimenpiteeksi ja lastensuojelun tavoitteena on perheen jälleenyhdistäminen. Tämä tavoite ei toteudu jos vanhemmat eivät saa tukea ja apua huostaanoton aikana. Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja vanhemmilla oikeus tukeen, huostaanotosta huolimatta.

Lastensuojelulain mukaan huostaan otettua lasta koskevaan asiakassuunnitelmaan kirjataan erityisen tuen ja avun järjestäminen myös vanhemmalle. Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelupalveluiden henkilöstön kokemus osoittaa, että tällä hetkellä lakia ei noudateta. Kuntien lastensuojelun työntekijät eivät ehdi laatia näitä tärkeitä asiakassuunnitelmia, joten vanhempien tukeminen ei toteudu lain edellyttämällä tavalla. Kunnat tarvitsevat lisää resursseja asiakassuunnitelmien toteuttamiseksi. Vanhemmat tarvitsevat ongelmista selviytyäkseen usein monenlaista apua aina päihdekuntoutuksesta vanhemmuuden vahvistumisen tukemiseen ja arjen hallintaan. Nyt ainoat vanhempien kanssa työskentelevät henkilöt ovat usein lapsen sijoituksesta vastaavat yksiköt.

Suunnitelmallinen työ sekä lapsen että hänen vanhempiensa kanssa edesauttaa lapsen edun toteutumista. Huostaan otetun lapsen kannalta on erittäin tärkeää, että hänen vanhempansa saavat apua. Lapsi tarvitsee tiedon siitä, että myös hänen vanhempiaan autetaan. Samalla hän saa turvallisen mahdollisuuden liittyä ja kiinnittyä sijaishuoltopaikkaansa.

Pelastakaa Lapset ry haluaa lisäksi painottaa, että lapsiperheitä tulisi Suomessa tukea varhaisemmassa vaiheessa. Jos perheet saavat tukea ja apua riittävän varhain, voidaan usein välttyä huostaanotoilta.

Riittävän varhainen auttaminen ja tarvittaessa laadukas lastensuojelun perhekuntoutus voi antaa perheelle voimavaroja selviytyä arjen ongelmista. Pelastakaa Lapset ry tekee omalta osaltaan tärkeää työtä ja rakentaa Turkuun Suvilinnan perhekuntoutusyksikön, jossa perheet voivat tuetusti harjoitella arjen haasteista selviytymistä. Perhekuntoutuksessa perheet saavat monipuolista tukea ja opastusta vuorovaikutustaidoissa ja arjen hallinnassa. Suvilinnan perhekuntoutusyksikön toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2013.

Tasavallan presidentin puolisosta kunniapuheenjohtaja

Pelastakaa Lapset ry:n Turussa 21. – 22.4. pidetty liittokokous kokosi yhteen maamme lastensuojelun eturivin asiantuntijoita. Kokouksessa valittiin Pelastakaa Lapset ry:n kunniapuheenjohtajaksi tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Hän on lupautunut myös toimimaan Pelastakaa Lapset ry:n juhlavuoden KidsRock-konserttikiertueen suojelijana.

Liittokokouksessa kutsuttiin Pelastakaa Lapset ry:n kunniajäseneksi ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, joka on toiminut järjestön hallituksen jäsenenä vuosina 2000 – 2009. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Iisalmen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Korolainen.

Pelastakaa Lapset ry viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuottaan teemalla: Pelastakaa lapset ensin. Järjestön perusti vuonna 1922 tasavallan presidentin puoliso Ester Ståhlberg.  

Lisätietoja:

Hanna Markkula-Kivisilta, pääsihteeri, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 462 1148,

hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä muutoksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs