Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Lagändringarna som beror på förordningen om värdepapperscentraler på ny remiss

Valtiovarainministeriö

Lagändringarna som beror på förordningen om värdepapperscentraler på ny remiss

Pressmeddelande.
Publicerad: 14.11.2014 kl. 11:00
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Utkastet till en regeringsproposition om värdeandelssystem och clearingverksamhet samt vissa lagar som har samband med den sänds på en ny remiss mellan den 14 och 28 november 2014.

Behovet av att ändra på lagstiftningen beror på EU:s förordning om värdepapperscentraler som trädde i kraft den 17 september 2014, och som avser att liberalisera konkurrensen mellan värdepapperscentraler verksamma inom EU.

Propositionen har ändrats till vissa delar till följd av arbetet som utförts av arbetsgruppen som berett frågan (1.7.2014) samt den föregående remissrundan.

Finland kommer att tillämpa en medlemsstatsspecifik avvikelse som ingår i förordningen, vilket innebär att finländska placerares finländska aktieinnehav bör segregeras individuellt i samtliga värdepapperscentraler som är verksamma inom EU.

”Avvikelsebestämmelsen föreslås bli tillämpad så att den allmänna offentligheten i fråga om innehav av aktier i aktiebolag ska kunna bevaras åtminstone på den nuvarande nivån i Finland. Vi vill heller inte tillåta att aktieinnehav döljs bakom s.k. förvaltningsregister”, säger finansminister Antti Rinne.

Med individuell segregering avses både direkt förvaltade konton och individuellt definierade kapitalförvaltningskonton. Den allmänna offentligheten i fråga om individuellt segregerade kapitalförvaltningskonton föreslås bli förverkligad genom förteckningar som är skilda från aktieägarförteckningen, och som i likhet med aktieägarförteckningen skulle vara tillgängliga för allmänheten vid värdepapperscentraler.

Finländska placerar ska enligt förslaget inte i framtiden heller kunna förvara flera kunders värdeandelar på ett och samma värdeandelskonto. 

Målet med föreslagna finländska modellen är också att öppna förvaringssystemet för konkurrens i enlighet med målsättningarna i förordningen. 

Förfrågningar: Joonas Rahkola, minister Rinnes specialmedarbetare, tfn 02955 30485

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs