Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös - vaikeavammaisen oikeus kuljetuspalveluihin tavanomaisesta arjesta suoriutumiseksi

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös - vaikeavammaisen oikeus kuljetuspalveluihin tavanomaisesta arjesta suoriutumiseksi

Tiedote.
Julkaistu: 20.01.2016 klo 11:44
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n 2 momentin mukaan jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että vammaispalvelulaissa ja vammaispalveluasetuksessa tarkoitettuina vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalveluun kuuluvina lähikuntina on pidettävä vaikeavammaisen henkilön asuinkuntaan rajoittuvia naapurikuntia.

Kun otettiin huomioon voimassa oleva lainsäädäntö ja sen oikeuskäytännössä vakiintunut tulkinta, kunta ei voinut rajata sen naapurikuntiin ulottuvia kuljetuksia kuljetuspalvelualueen ulkopuolelle.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 8 § 2 ja 3 momentti

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 4 § 1 ja 2 momentti, 5 § 1 momentti ja 6 §

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs